Ronald McDonald Huiskamer geeft ouders rust


Ouders met een ernstig ziek kind in het ziekenhuis zijn zeer positief over de Ronald McDonald Huiskamers. Deze huiselijke ruimtes in ziekenhuizen, waar ouders even weg zijn uit de ziekenhuissfeer, dragen sterk bij aan het fysieke en emotionele welzijn van ouders.  Dit blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek naar de Huiskamers van het Ronald McDonald Kinderfonds. 

Onderzoeksbureau Shign B.V., een spin-off van Wageningen University, heeft met haar real-time onderzoeksmethodiek meer dan 260 ouders bevraagd, die in 2019 een Ronald McDonald Huiskamer bezochten. De ouders zijn unaniem zeer lovend over de Huiskamers. Met name de rustmogelijkheden en privacy in de Ronald McDonald Huiskamer worden positief beoordeeld. De ouders voelen zich optimistischer en ervaren minder stress. De behulpzaamheid en het luisterend oor van vrijwilligers worden zeer positief gewaardeerd en zorgen voor toegankelijkheid van de Huiskamers.

Kinderfonds trots op resultaten

In Nederland zijn twaalf Huiskamers in ziekenhuizen. Renate Westerlaken-Loos, directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds, is trots op de resultaten. “Dit onderzoek benadrukt opnieuw dat de Huiskamers een concrete bijdrage leveren aan het welzijn van ouders met een ernstig ziek kind. Dankzij deze huiselijk ingerichte ruimtes, waar geen ‘witte jassen’ naar binnen mogen, kunnen ouders met een ziek kind even ontsnappen aan de ziekenhuissfeer. Tegelijkertijd zijn ze hier dicht bij hun zieke kind.”

Shign draagt het Kinderfonds een warm hart toe en heeft het onderzoek voor het Kinderfonds uitgevoerd vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dr. Herman Kok, directeur van Shign: “Ouders weten natuurlijk al dat Huiskamers prettig zijn om even afstand te nemen van de klinische omgeving. Maar nu hebben we ook op basis van datawetenschap aangetoond dat Huiskamers echt waardevolle ruimtes in ziekenhuizen zijn en daadwerkelijk bijdragen aan welzijn.”  

Ook zorgprofessionals positief over Huizen en Huiskamers

De positieve uitkomsten van het onderzoek van Shign sluiten aan bij eerder wetenschappelijk onderzoek naar de Ronald McDonald Huizen en Huiskamers. Dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau ARGO in 2014. Het toonde aan dat kinderartsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals vinden dat het verblijf van ouders in Ronald McDonald Huizen sterk bijdraagt aan het medisch en psychologisch herstel van het zieke kind. 

BizPress.nl