Rli brengt op 5 februari 2020 advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen uit


Op woensdag 5 februari 2020 biedt de Rli zijn advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ aan Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) aan.

Over het advies

Er zijn toenemende zorgen over de effecten van gevaarlijke stoffen op gezondheid en veiligheid van mensen en op de biodiversiteit. Waar de concentraties van veel risicovolle stoffen in de leefomgeving dalen, neemt tegelijk het aantal stoffen toe en introduceren nieuwe toepassingen van stoffen nieuwe gevaren. Incidenten leiden tot zorg in de samenleving. Hergebruik van stoffen in de circulaire economie voedt de onzekerheid over de nadelige effecten van de stapeling van stoffen in de leefomgeving.

Het overheidsbeleid voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen heeft de afgelopen decennia weliswaar risico’s voor mens en milieu gereduceerd, maar de huidige aanpak lijkt niet toereikend om de ontwikkelingen in de toekomst in goede banen te leiden. De raad doet tien aanbevelingen om meer greep te krijgen op de verspreiding van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving. Het advies richt zich op de overheid en biedt handreikingen voor bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Interviewverzoeken

Mocht u aandacht willen besteden aan het advies, dan kunt u een interviewafspraak aanvragen met de twee raadsleden die deel uitmaakten van de commissie die het advies voorbereidden: Co Verdaas ( commissievoorzitter) en André van der Zande, via miep.eisner@rli.nl of 06 15369339 en voorinzage krijgen. Op publiceren rust een embargo tot 5 februari 2020 12.00 uur.

BizPress.nl