Persbericht: Halfjaarcijfers 2019: Ctac boekt licht lagere omzet. Resultaat negatief beïnvloed door incidentele lasten,verwachting voor 2019 neerwaarts bijgesteld.’s-Hertogenbosch, 7 augustus 2019 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de halfjaarcijfers over 2019 bekend.

Hoofdpunten eerste halfjaar 2019

  • Netto-omzet daalt licht met 2,5% naar € 41,4 miljoen
  • Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda) (exclusief impact IFRS 16) daalt met € 0,7 miljoen naar € 1,0 miljoen
  • Bedrijfsresultaat (Ebit) (exclusief impact IFRS 16) daalt met € 0,9 miljoen naar € 0,3 miljoen
  • Nettoresultaat nihil (2018: € 0,9 miljoen)
  • IP-strategie ongewijzigd. Nieuwe contracten met een Europese retailer (kassa-systemen) en een commercieel vastgoedbeheerder (Fit4RealEstate)
  • Verwachting neerwaarts bijgesteld: onder voorbehoud van bijzondere exogene omstandigheden en op basis van de omvang en de kwaliteit van de order-portefeuille verwacht Ctac bij een licht lagere omzet een lager resultaat te realiseren over 2019. Hierbij is niet gecorrigeerd voor de incidentele lasten als gerapporteerd in het eerste halfjaar van 2019.

Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac:
“Ondanks dat we in de eerste maanden van het jaar een basis voor groei voorzagen voor geheel 2019, is door enkele incidentele posten het halfjaar negatief beïnvloed. Dit heeft er mede toe geleid dat we de verwachtingen voor 2019 negatief moesten bijstellen. Dit heeft Ctac in het persbericht van 24 juli jl. reeds kenbaar >

Lees verder..

BizPress.nl