Oratie Ronald Janse: 'De renaissance van de rechtsstaat'


Op vrijdag 28 september 2018 houdt prof. dr. mr. Ronald Janse, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit, zijn oratie ‘De renaissance van de rechtsstaat’. Hij gaat daarbij uitgebreid in op de groeiende populariteit van de rechtsstaat sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw.

Thomas Carothers, een van de meest vooraanstaande deskundigen als het gaat om het internationale democratiseringsproces, zei het twintig jaar geleden al: ‘Je kunt tegenwoordig geen debat over buitenlands beleid bijwonen, zonder dat de rechtsstaat wordt gepresenteerd als dé oplossing voor alle wereldproblemen’. Ook vandaag de dag is zijn uitspraak nog steeds actueel. Prof. dr. mr. Ronald Janse probeert in zijn oratie de populariteit van de rechtsstaat te verklaren.

Onbevredigend

De heropleving van de rechtsstaat staat volgens Ronald Janse nog in de kinderschoenen, zeker in vergelijking met de ver ontwikkelde geschiedschrijving van de mensenrechtenbeweging en diverse democratiseringsgolven: ‘Als verklaring voor de populariteit van de rechtsstaat hoor je mensen vaak het woord ‘modegril’ gebruiken. Of ze hebben het over ‘de noodzaak het ideologische vacuüm op te vullen dat na de Koude Oorlog ontstond’. Maar dit soort verklaringen is onbevredigend. Het is tijd voor een geschiedschrijving die recht doet aan de recente belangstelling voor de rechtsstaat. En hierbij biedt het verloop van de inmenging van de Europese Unie in de rechtsstaat van haar lidstaten waardevolle inzichten voor zo’n geschiedschrijving.’

Ronald Janse

Het onderzoek van Ronald Janse naar de rechtsstaat is zowel wetenschappelijk als maatschappelijk zeer relevant. Hij richt zich hierbij onder meer op de bevoegdheid van de Europese Unie om de rechtsstaat in lidstaten te beschermen. Janse publiceert daarover in gerenommeerde tijdschriften als het European Journal of Constitutional Law. Hij is tevens medeoprichter van het Hague Journal on the Rule of Law, een internationaal peer-reviewed tijdschrift dat in verschillende toonaangevende rankings is opgenomen. Janse, die zelf rechten studeerde aan de Open Universiteit, is erg onder de indruk van het onderwijs dat hier wordt geboden. ‘In mijn leerstoel draag ik graag bij aan de verdere uitbouw van het onderzoek aan de Open Universiteit. Doelstellingen daarbij zijn onder meer het stimuleren van hoogwaardige publicaties en de samenwerking tussen verschillende disciplines.’

De oratie ‘De renaissance van de rechtsstaat’ van prof. dr. mr. Ronald Janse vindt plaats op vrijdag 28 september in de aula van de Open Universiteit (gebouw Pretoria) aan de Valkenburgerweg 177 in Heerlen, vanaf 14.15 uur. Aansluitend is er een receptie in het bedrijfsrestaurant La Cour van de Open Universiteit, van 15.15 uur tot 16.30 uur.

BizPress.nl