NVVE: veel vragen over wilsverklaringen na uitspraak euthanasiezaak


De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) ontvangt na de uitspraak van 11 september in de strafzaak over euthanasie bij dementie ontzettend veel vragen over wilsverklaringen. Door de uitspraak is duidelijk geworden dat een kraakheldere wilsverklaring een voorwaarde is voor euthanasie bij dementie, op het moment dat de patiënt de euthanasiewens zelf niet meer mondeling kan bevestigen. Ook realiseren meer mensen zich dat euthanasie aan strikte zorgvuldigheidseisen gebonden is.

Niet alleen leden benaderen de NVVE, ook deze week tijdens de 50PlusBeurs in Utrecht blijkt de wilsverklaring een actueel onderwerp. Of wilsverklaringen vernieuwd of aangevuld moeten worden en hoe vaak een wilsverklaring met een arts besproken moeten worden zijn vragen die vaak worden gesteld. Het opstellen van een wilsverklaring luistert nauw, veel mensen vragen zich dan ook af hoe zij hun wensen precies moeten formuleren. De NVVE ondersteunt haar leden bij het opstellen van die kraakheldere wilsverklaring.

Door de uitspraak in de euthanasiezaak voelen mensen ook meer urgentie om hun wilsverklaring vaker te actualiseren en te bespreken met hun arts. Daarom heeft de NVVE besloten een extra service aan te bieden. Ze gaat voortaan haar leden periodiek een herinnering sturen om actief met hun wilsverklaring aan de slag te gaan.

Dag van de Wilsverklaring

De NVVE heeft zaterdag 5 oktober uitgeroepen tot de Dag van de Wilsverklaring. Om iedereen de gelegenheid te geven zich te informeren over wilsverklaringen zijn op 13 steden verspreid door het land informatiepunten ingericht. Van 12:00 uur tot 16:00 uur worden lezingen gehouden over wilsverklaringen en is er gelegenheid om vragen te stellen. Bezoekers kunnen daarnaast een persoonlijk gesprek voeren met een NVVE-consulent. Tijdens de Dag van de Wilsverklaring in 2018 werden de informatiepunten bezocht door meer dan 2500 mensen.

In een wilsverklaring leggen mensen hun wensen over hun levenseinde vast. Er kan bijvoorbeeld in worden opgenomen of je bij ondraaglijk lijden voor euthanasie in aanmerking wil komen, of welke medische behandelingen je in bepaalde situaties absoluut niet meer wil. Ook kan worden opgeschreven wie er namens de opsteller wensen kenbaar mag maken als deze dat zelf niet meer kan. De NVVE heeft kant-en-klare wilsverklaringen die van een persoonlijke toelichting kunnen worden voorzien.

Een ondertekende wilsverklaring is een officieel document dat zijn rechtsgeldigheid niet kan verliezen. Wel is het verstandig om de wensen geregeld te bespreken met de (huis)arts, zodat deze ervan overtuigd blijft dat de wensen weloverwogen en nog altijd aanwezig zijn. Een kraakheldere wilsverklaring die geregeld geactualiseerd is, helpt een dokter enorm bij zijn afweging of hij een euthanasieverzoek kan inwilligen.

De locaties van alle informatiepunten staan op www.nvve.nl/dagvan. Wie zich aanmeldt via de website van de NVVE ontvangt op vertoon van de aanmeldbevestiging gratis een set NVVE-wilsverklaringen die anders alleen voor leden is.

BizPress.nl