NVVE: ‘Hoge Raad laat mensen als Moek in de kou staan’


De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levenseinde (NVVE) is teleurgesteld dat de Hoge Raad de voorwaardelijke gevangenisstraf die het Gerechtshof Albert Heringa vorig jaar oplegde, vandaag heeft bevestigd. Volgens de NVVE had Albert Heringa geen andere keuze dan zijn moeder te helpen bij haar zelfdoding. Deze hulp mag niet gelijk worden gesteld aan een misdaad.

Moek Heringa was 99 jaar en had de intense wens om te sterven. Zij was zelf niet in staat haar leven te beëindigen en haar huisarts wilde daaraan niet meewerken. Daarbij mag niet worden vergeten dat huisartsen in 2008 anders tegen deze situatie aankeken dan nu. Albert Heringa kon zijn moeder niet in de steek laten en wist dat zij anders ontoereikende, gevaarlijke medicijnen zou innemen. Iedereen verdient het waardig te sterven. De NVVE kan er niet over uit dat deze handeling ook bij de Hoge Raad niet op maar de geringste empathie kan rekenen.

Volgens NVVE-directeur Agnes Wolbert toont het arrest van de Hoge Raad aan dat de euthanasiewetgeving in Nederland belangrijk is, maar niet toereikend. ,,Mensen als Moek, die niet vanwege haar gezondheid wilde sterven maar klaar was met het leven, blijven in de kou staan. Met deze uitspraak veroordeelt de Hoge Raad mensen die in een vergelijkbare situatie terechtkomen, feitelijk tot stiekem sterven, zonder naasten.’’

BizPress.nl