Leden OSB stemmen in met cao schoonmaak


De algemene ledenvergadering van de werkgeversorganisatie voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche (OSB) is vandaag akkoord gegaan met een nieuwe cao voor de schoonmaak. Deze heeft een looptijd van twee-en-een-half jaar. Een maand na het bereiken van het onderhandelingsresultaat konden de OSB-leden instemmen met zowel het akkoord als het proces.

OSB-voorzitter Piet Adema en diverse leden van de onderhandelingsdelegatie gaven een  toelichting op het onderhandelingsproces en het bereikte resultaat. Zij gingen ruimschoots in op de vragen die bij de leden leefden.

Een overgrote meerderheid stemde vervolgens in met het onderhandelingsresultaat.Het wachten is nu op de definitieve instemming door de leden van FNV, medio februari. Het FNV-schoonmaakparlement heeft al ingestemd met het akkoord. Dat geldt ook voor de leden van CNV. Na die instemming wordt de cao definitief van kracht. Uiteindelijk zal de minister van Sociale Zaken de cao voor de schoonmaak ‘algemeen verbindend verklaren’.

Belangrijkste afspraken

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021. De belangrijkste afspraken die de sociale partners hebben gemaakt, zijn±

-een loonsverhoging van 3% in 2019, 3% in 2020 en 1,5% in 2021

-een extra verlofdag op de verjaardag van een werknemer met ingang van 2020. Schoonmakers die dat willen, krijgen de mogelijkheid om deze vrije verjaardag in te ruilen voor een vrije dag op 1 mei.

-de uitzendperiode van twaalf maanden kan voortaan worden gevolgd door twee contracten voor bepaalde tijd (was: één).

-een gezamenlijke lobby naar ‘Den Haag’: om schoonmaakwerk binnen de huidige pensioendiscussie als “zwaar beroep” aan te merk en en om aandacht te vragen voor de problematiek van ziekte en het hebben van meerdere werkgevers.

Waardevolle branche

“Het afsluiten van een cao is altijd een kwestie van geven en nemen”, aldus Hanny van den Berg, directeur van OSB en woordvoerder namens de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers. “Ik ben blij dat onze leden in zo’n groten getale hebben ingestemd met het akkoord. Nu is het zaak om met elkaar, werkgevers en werknemers, te blijven werken aan een sterke en waardevolle schoonmaakbranche. Een sector die met ruim 125.000 medewerkers heel belangrijk is voor ons land.”

BizPress.nl