Gemma Blok benoemd tot hoogleraar Moderne Geschiedenis


Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Gemma Blok benoemd tot hoogleraar Moderne Geschiedenis. Dr. Blok gaat haar leerstoel (0,5 fte) vullen bij de sectie Geschiedenis van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen, onderdeel van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen. 

Begeleiding en onderzoek

De belangrijkste taak van Gemma Blok wordt straks het begeleiden van promovendi. In dat verband zal zij ook een duidelijke rol gaan vervullen bij de verdere ontwikkeling van het masterprogramma dat als opstap kan dienen  voor een aansluitend promotietraject. Naast het verrichten van onderzoek is voor Blok een stimulerende rol weggelegd bij de profilering van het onderzoek van collega’s binnen de sectie Geschiedenis. Daarbij gaat de benoemde hoogleraar participeren in het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Waarde en waardering van cultuur van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen en draagt zij bij aan de door de Open Universiteit ingezette ontwikkeling van internationale samenwerking.

Over Gemma Blok

Gemma Blok (1970) staat bekend als een creatief onderzoeker op het gebied van de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg in de breedste zin. Zij promoveerde in 2004 tot doctor in de geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarna werkte ze als postdoctoraal onderzoeker aan de UvA en als universitair docent Geschiedenis van Nederland na 1800 aan diezelfde universiteit, een functie die zij daar voor de overige 0,5 fte blijft vervullen. 

Gemma Blok heeft inmiddels meerdere publicaties op haar naam staan. Dit jaar verschijnt van haar hand het wetenschappelijke artikel ‘Imagining Communities. Time, space and materiality in community formation’. Ook ontving Blok diverse prijzen, zoals de Frederik van Eeden Scriptieprijs 1995 voor haar ongepubliceerde doctoraalscriptie Hersenverweking in Nederland. Het psychiatrisch vertoog over dementia paralytica, 1844-1930, en de Valorisatieprijs van de Amsterdam School for Culture & History. Daarnaast werd ze in 2016 genomineerd voor de Onderwijsprijs van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA, voor het door haar gecoördineerde verplichte tweedejaars vak Geschiedenis Lab. 

BizPress.nl