Exodus Nederland participeert in Belgisch re-integratie project


Op maandag 9 september vindt de officiële, besloten opening plaats van het eerste transitiehuis in België, het Sterkhuis in Mechelen. Het Sterkhuis biedt plaats aan 12-15 gedetineerden die in de laatste fase van hun straf aan de slag gaan met hun re-integratie.

Dit Sterkhuis kon mogelijk worden gemaakt door de goedkeuring in 2016 van de Belgische regering van het Masterplan Gevangenissen en internering. In dit masterplan wordt onder meer gefocust op de terugkeer en het opnieuw kunnen functioneren van gedetineerden in de maatschappij.

G4SCare en Exodus Nederland dienden een projectvoorstel in voor uitbating van het transitiehuis. In april 2019 werd bekend dat de opdracht werd gegund aan Exodus en G4SCare.

Exodus Nederland heeft bijna 40 jaar ervaring met het re-integreren van (ex-)gedetineerden in transitiehuizen, in Nederland Exodushuizen genoemd. In een transitiehuis krijgt de gedetineerde naar het einde van zijn straf de kans om intensief te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Onderzoek van de Universiteit Leiden en het WODC toont aan dat deskundige begeleiding van (ex-)gedetineerden resulteert in minder recidive.[1]

In samenwerking met IMPULS, het onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van de Radboud Universiteit in Nijmegen, herbevestigde Exodus in 2015 haar methodiek. ‘Jouw Kracht, Exodus biedt perspectief met Krachtwerk’ gaat uit van de krachten van de deelnemer. Door de deelnemer regie te geven over zijn/haar herstel ontstaat er betrokkenheid en motivatie om het leven op de rit te krijgen. De begeleider bewaakt het proces en confronteert en stuurt als het nodig is.

Exodus en G4SCare werken samen in dit project met sociaal-maatschappelijke instanties, landelijke, federale en overheidsinstanties om kwalitatief de juiste en beste zorg te kunnen bieden.

Jan van Gils, directeur Exodus Nederland: “Wij zijn verheugd om onze diensten in België in te zetten en kijken uit naar een succesvolle samenwerking”.

[1] Recidive na Exodus, DOOR, Ontmoeting en Moria, 2010, Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Strafrecht & Criminologie i.s.m. het WODC.

BizPress.nl