BB&T rapporteert record inkomsten van $ 842 miljoen, of $ 1,09 per verwaterd aandeel


WINSTON-SALEM, North Carolina, 18 juli 2019 /PRNewswire/ — BB&T Corporation kondigde vandaag haar sterke resultaten voor het tweede kwartaal van 2019 aan. Netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $ 842 miljoen, een stijging van 8,6 procent, in vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar. Rendement per verwaterd gewoon aandeel bedroeg $ 1,09 voor het tweede kwartaal van 2019, een stijging van 10,1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De resultaten voor het tweede kwartaal zorgden voor een rendement op jaarbasis op het gemiddelde vermogen, van 1,55 procent en een jaarlijks rendement op gemiddeld gemeenschappelijk eigen vermogen van 11,98 procent.

De fusie- en herstructureringskosten ter waarde van $ 23 miljoen ($ 19 miljoen na belastingheffing), en incrementele fusiegerelateerde bedrijfskosten van $ 9 miljoen ($ 7 miljoen na belastingheffing) buiten beschouwing gelaten bedroegen de netto-inkomen voor gewone aandeelhouders bedroeg $ 868 miljoen, of $ 1,12 per verwaterd aandeel. Aangepaste verwaterde inkomsten per aandeel stegen met $ 0,07 vergeleken met het eerste kwartaal van 2019. Aangepaste rendement op jaarbasis op gemiddelde activa en rendement op jaarbasis op gemiddeld materieel gemeenschappelijk eigen vermogen bedroegen 1,59 procent en 20,00 procent, respectievelijk.

“We zijn verheugd om de algemene resultaten voor het tweede kwartaal te kunnen rapporteren, met record inkomsten van $ 842 miljoen, of $ 1,09 per verwaterd gewoon aandeel,” aldus Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King. “Deze resultaten werden aangedreven door een sterke groei in de kredietverlening, verbeterde inkomsten mede als gevolg van record verzekeringsinkomsten en sterke prestaties binnen investeringsbankieren, en bemiddelingskosten en commissies, evenals een voortdurende gezonde kwaliteit van de activa.

“Dit is een opwindende kwartaal geweest waarin we, samen met onze SunTrust-partners, een aanzienlijke voortgang hebben gerealiseerd wat betreft de opbouw van ons nieuwe bedrijf, Truist,” aldus King. “Ooit zal Truist een naam zijn die het rijke erfgoed van beide bedrijven weerspiegelt en synoniem zijn met ons doel om onze klanten, gemeenschappen en medewerkers een betere toekomst te bieden, wat zal leiden tot sterke prestaties voor onze aandeelhouders.”

“Dit kwartaal hebben zowel BB&T als SunTrust aanzienlijke nieuwe toezeggingen gedaan aan de gemeenschappen waar onze hoofdkantoren gevestigd zijn, waaronder het beloningsplan voor de gemeenschap in samenwerking met de National Community Reinvestment Coalition, ter waarde van $ 60 miljard. Een plan dat eerder deze week werd aangekondigd,” aldus King. “Vooruitkijkend hebben we zowel de locatie voor het Truist-hoofdkantoor in Charlotte bekendgemaakt als de volgende talentlaag voor het gecombineerde bedrijf.”

Hoogtepunten prestaties tweede kwartaal 2019

— Inkomsten per verwaterd aandeel bedroegen $ 1,09, een stijging van $
0,12 per verwaterd gewoon aandeel ten opzichte van het eerste kwartaal
van dit jaar

— Verwaterde inkomsten per aandeel bedroegen $ 1,12 waarbij de fusie-
en herstructureringskosten, en incrementele fusiegerelateerde
bedrijfskosten buiten beschouwing gelaten werden
— Rendement op gemiddelde activa bedroeg 1,55 procent
— Rendement op vermogen van gewone aandeelhouders bedroeg 11,98
procent
— Rendement op gemiddeld materieel eigen vermogen van gewone
aandeelhouders bedroeg 19,45 procent
— Vergelijkbaar belastbare inkomsten bedroegen $ 3,1 miljard, een stijging
van $ 144 miljoen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019

— Netto rentemarge was 3,42 procent, een daling van negen basispunten
— Niet-rentedragende inkomsten stegen met $ 150 miljoen
— Verzekeringsinkomsten stegen naar een recordhoogte van $ 566
miljoen, een stijging van $ 56 miljoen
— Het aandeel inkomsten uit vergoedingen was 44,4 procent, in
vergelijking met 41,5 procent in het voorgaande kwartaal
— Niet-rentedragende uitgaven bedroegen $ 1,8 miljard, een daling van $ 17
miljoen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019

— Niet-rentedragend uitgaven omvatten $ 23 miljoen aan fusie- en
herstructureringskosten, en $9 miljoen aan incrementele
fusiegerelateerde bedrijfskosten
— De Gaap efficiëntieverhouding was 57,6 procent, in vergelijking met
61,0 procent voor het voorgaande kwartaal
— De aangepaste efficiëntieverhouding was 55,1 procent, in
vergelijking met 56,6 procent voor het voorgaande kwartaal
— Gemiddelde leningen en leases die werden gehouden voor investeringen
bedroegen $ 150,5 miljard, een stijging van $ 2,4 miljard, of 6,5
procent op jaarbasis in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019

— Gemiddelde commerciële en industriële leningen stegen met $ 1,2
miljard, of 7,8 procent op jaarbasis
— Gemiddelde leningen voor commercieel vastgoed daalden met $ 157
miljoen, of 3,0 procent op jaarbasis
— Gemiddelde leningen voor woninghypotheken daalden met $ 696 miljoen,
of 8,9 procent op jaarbasis
— Gemiddelde indirecte leningen stegen met $ 542 miljoen, of 12,5
procent op jaarbasis
— Gemiddelde deposito’s bedroegen bleven relatief gelijk ten opzichte van
het eerste kwartaal van 2019

— Gemiddelde niet-rentedragende deposito’s stegen met $ 397 miljoen,
of 3,0 procent op jaarbasis
— Gemiddelde niet-rentedragende deposito’s vertegenwoordigden 32,9
procent van de totale deposito’s, in vergelijking met 32,7 procent
in het voorgaande kwartaal
— De kosten van gemiddelde rentedragende deposito’s bedroegen 1,02
procent op jaarbasis, een stijging van zeven basispunten
— De kosten van de gemiddelde totale deposito’s bedroegen 0,68 procent
op jaarbasis, een stijging van vier basispunten
— De kwaliteit van activa blijft uitstekend

— Niet-presterende activa bedroegen 0,23 procent van de totale
vermogen; lager dan de aantallen in 2006
— Leningen met een levertijdoverschrijding van 90 dagen of meer en nog
steeds opbouwend, bedroegen 0,27 procent van de leningen die werden
gehouden voor investeringen, vergeleken met 0,29 procent in het
voorgaande kwartaal
— Netto oninbare schulden bedroegen 0,38 procent gemiddelde leningen
en leases, een daling van twee basispunten vergeleken met het
voorgaande kwartaal
— The allowance for loan loss coverage ratio was 3,46 maal de
niet-presterende leningen en leases die voor investeringen werden
gehouden, tegenover 2,97 maal in het voorgaande kwartaal
— De toeslag voor verliezen op leningen en leases bedroeg bedroeg 1,05
procent van leningen die werden gehouden voor investeringen,
onveranderd in vergelijking met het voorgaande kwartaal
— Kapitaalniveaus bleven over de hele linie sterk

— Tier 1 kernkapitaal naar risicogewogen activa bedroeg 10,3 procent
— Tier 1 risicogebaseerd kapitaal bedroeg 12,0 procent
— Het totale kapitaal bedoreg 14,2 procent
— Credietkapitaal bedroeg 10,2 procent
Presentatie rendementen en samenvatting kwartaalprestaties

Om live naar het conferentiegesprek van BB&T te luisten over de rendementen voor het tweede kwartaal van 2019, kunt u vandaag om 8:00 (ET) bellen met 866-519-2796, met behulp van de deelnemerscode 892418. Tijdens het conferentiegesprek over de rendementen zal er een prestentatie gebruikt worden die beschikbaar gesteld zal worden op onze website https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2527986-1&h=2023928104&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2527986-1%26h%3D866049500%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fwebcasts-and-presentations%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fwebcasts-and-presentations&a=https%3A%2F%2Fbbt.investorroom.com%2Fwebcasts-and-presentations]. Het conferentiegesprek blijft 30 dagen beschikbaar via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 6759252).

De presentatie, met inbegrip van een bijlage met de reconciliatie van niet-GAAP-toelichtingen, is beschikbaar op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2527986-1&h=2023928104&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2527986-1%26h%3D866049500%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fwebcasts-and-presentations%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fwebcasts-and-presentations&a=https%3A%2F%2Fbbt.investorroom.com%2Fwebcasts-and-presentations]. BB&T’s samenvatting van de kwartaalprestaties voor het tweede kwartaal voor 2019, bevat gedetailleerde financiële gegevens, en is beschikbaar op de website van BB&T op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2527986-1&h=1228652859&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2527986-1%26h%3D3098771399%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fquarterly-earnings%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fquarterly-earnings&a=https%3A%2F%2Fbbt.investorroom.com%2Fquarterly-earnings].

Over BB&T

BB&T is een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening in de Verenigde Staten, en op 30 juni 2019 beschikte het bedrijf over $ 230,9 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van ongeveer $ 37,6 miljard. BB&T bouwt voort op een lange traditie van uitmuntendheid in bankieren voor de samenleving en biedt een breed scala aan financiële diensten, waaronder retail en commercieel bankieren, investeringen, verzekeringen, welvaartsbeheer, vermogensbeheer, hypotheken, zakelijk bankieren, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen BB&T is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in meer dan 1.700 financiële centra in 15 staten en Washington, D.C. BB&T wordt stelselmatig door Greenwich Associates erkend voor de uitstekende klantenservice voor bankierdiensten in kleine en middelgrote markten. Meer informatie over BB&T en het volledige aanbod aan producten en diensten is beschikbaar op BBT.com.

Kapitaalratio’s zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen in de Verenigde Staten (“GAAP”). Het management van BB&T gebruikt deze ‘niet-GAAP’-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar bedrijf en de efficiëntie van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande periodes, en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke onderdelen in de huidige periode. Het bedrijf is gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T is van mening dat investeerders deze niet-GAAP financiële maatstaven nuttig zullen vinden Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Noch zijn ze per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:

— De aangepaste efficiëntieratio is niet-GAAP in die zin dat deze winsten
(verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële activa,
fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten en bepaalde andere
elementen buiten beschouwing laten. Het management van BB&T gebruikt
deze maatstaf in de analyse van de prestaties van haar bedrijf. Het
management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht
verschaft n de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van
de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van de
aanzienlijke baten en lasten aantoont.
— Vast kernkapitaal en gerelateerde maatstaven zijn niet-GAAP-maatstaven
die de impact van immateriële activa, na aftrek van uitgestelde
belastingen, en daaraan gerelateerde afschrijving uitsluiten. Deze
maatstaven zijn nuttig voor het consistent evalueren van een bedrijf, of
dit nu geacquireerd of intern ontwikkeld is. Het management van BB&T
hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van haar kapitaal en rendement
in verhouding tot het risico op de financiële balans te beoordelen en
gelooft dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van
het bedrijf.
— De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto
rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van aankoopsaccounting
De rente-inkomsten en gemiddelde balansen voor PCI-leningen zijn geheel
uitgesloten omdat de boekhouding voor deze leningen kan resulteren in
significante en ongebruikelijke trends in opbrengsten. De
aankoopsaccounting markeringen en gerelateerde afschrijving voor a)
aandelen die verworven van de FDIC bij de acquisitie van Colonial Bank
en b) niet-PCI-leningen, deposito’s en langtermijnschulden die werden
geacquireerd van Susquehanna en National Penn werden uitgesloten voor
een benadering van hun opbrengsten op pre-acquisitie niveau. Het
management van BB&T is van mening dat de aanpassingen aan de berekening
van de netto rentemarge voor bepaalde activa en verworven verplichtingen
investeerders nuttige informatie verschaft over de prestatie van de
winstgevende activa van BB&T.
— De aangepaste verwaterde inkomsten per aandeel zijn niet-GAAP in die zin
dat fusie- en herstructureringskosten en andere geselecteerde
onderdelen, na aftrek van belastingen, zijn uitgesloten. Het management
van BB&T gebruikt deze maatstaf in de analyse van de prestaties van haar
bedrijf. Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een beter
inzicht verschaft n de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid
vergroot van de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de
effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.
— De aangepaste zakelijke hefboomratio is niet-GAAP in die zin dat deze
winsten (verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële activa,
fusie- en herstructureringskosten en bepaalde andere elementen buiten
beschouwing laten Het management van BB&T gebruikt deze maatstaf in de
analyse van de prestaties van haar bedrijf. Het management van BB&T
gebruikt deze maatstaf in de analyse van de prestaties van haar bedrijf.
Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht
verschaft n de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van
de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van de
aanzienlijke baten en lasten aantoont.
— De aangepaste prestatieratio’s zijn niet-GAAP in die zien dat fusie- en
herstructureringskosten zijn uitgesloten, en, in het geval van winst op
gemiddeld vast kernkapitaal van aandeelhouders, afschrijving van
immateriële activa. Het management van BB&T gebruikt deze
‘niet-GAAP’-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar bedrijf.
Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht
verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten
van de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van
de aanzienlijke baten en lasten aantonen.
Een verzoening van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T’s prestaties van het tweede kwartaal van 2019, beschikbaar via https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2527986-1&h=3613271620&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2527986-1%26h%3D3098771399%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fquarterly-earnings%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fquarterly-earnings&a=%C2%A0https%3A%2F%2Fbbt.investorroom.com%2Fquarterly-earnings] .

Dit nieuwsbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen” in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act of 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en de toekomstige prestaties van BB&T. Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten maar vertegenwoordigen de verwachtingen en aannames van het management over de bedrijfsactiviteiten van BB&T, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat toekomstgerichte verklaringen zich op de toekomst richten, zijn deze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico’s en veranderingen van omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. De daadwerkelijke resultaten van BB&T kunnen materieel afwijken van de omstandigheden die in de toekomstgerichte verklaringen uiteengezet worden. Termen als “anticipeert”, “gelooft”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “bedoelt”, “plant”, “projecteert”, “kan”, “zal”, “moet”, “kon” en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Ook al bestaat er geen garantie dat een opsomming van risico’s en onzekerheden of risicofactoren compleet is, toch volgt hier een lijst van belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten materieel verschillen van de resultaten die worden gepresenteerd in de toekomstgerichte verklaringen, zonder beperking, samen met de risico’s en onzekerheden die vollediger zijn beschreven onder onderdeel 1A-Risicofactoren in ons jaarrapport op formulier 10-K voor het jaar dat eindigt op 31 december 2018 en in elk van de daaropvolgend ingediende stukken van BB&T bij de Securities and Exchange Commission:

— risico’s, onzekerheden en andere factoren die gerelateerd zijn aan de
fusie van SunTrust met en in BB&T, waaronder het vermogen tot verkrijgen
van rechtmatige toestemmingen en andere goedkeuringen voor de fusie,
waaronder toestemming voor de fusie van aandeelhouders van BB&T en
SunTrust en vertraging bij het afronden van de fusie;
— algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of
regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder meer, kan
resulteren in tragere groei van deposito’s of vermogen, en een
achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een teruglopende vraag naar
leningen, verzekeringen en andere diensten;
— verstoringen aan de nationale of wereldwijde financiële markten,
inclusief de impact van een afwaardering van Amerikaanse
overheidsobligaties door een van de kredietbeoordelaars, de economische
instabiliteit en recessiegerelateerde omstandigheden in Europa;
— veranderingen in het renteklimaat, inclusief veranderingen aan de
rentetarieven door de Federal Reserve, samen met herbeoordelingen van
cashflow, kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en
waarde van leningen en deposito’s verminderen. Hetzelfde geldt voor de
waarde van andere financiële activa en verplichtingen;
— de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
— veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
ondernemingen waarbinnen BB&T opereert;
— lokale, provinciale en nationale belastingautoriteiten kunnen
belastingposities innemen die nadelig zijn BB&T;
— de kredietbeoordeling van BB&T kan achteruit gaan;
— er kunnen nadelige veranderingen plaatsvinden op de effectenmarkten;
— concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BB&T. Mogelijk zijn zij onderhavig aan andere
regelgeving dan BB&T;
— cyber-veiligheidsrisico’s kunnen BB&T’s zakelijke en financiële
prestaties en reputatie negatief beïnvloeden; en BB&T kan aansprakelijk
zijn voor financiële verliezen die door derden worden veroorzaakt, als
gevolg van inbreuk op gedeelde data tussen financiële instellingen;
— hoger dan verwachte kosten als gevolg van IT-infrastructuur of het
nalaten om toekomstige systeemverbeteringen succesvol te implementeren
kunnen een nadelige impact hebben op BB&T financiële toestand en
bedrijfsresultaten en kunnen resulteren in significante extra kosten
voor BB&T;
— natuurrampen of andere rampen, waaronder terroristische aanslagen,
kunnen nadelige effecten hebben op BB&T, waarbij de bedrijfsactiviteiten
van BB&T wezenlijk verstoord kunnen worden alsmede de mogelijkheid of
bereidheid van klanten van BB&T om een beroep te doen op de financiële
diensten van BB&T;
— kosten die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van
BB&T en haar fusiepartners kunnen hoger uitvallen dan verwacht;
— het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen,
inclusief het vermogen om succesvol fusies en acquisities te voltooien
en/of integreren, of volledig verwachte kostenbesparingen of omzetgroei
door fusies en acquisities te verwezenlijken binnen de verwachte tijd,
kunnen een negatief effect hebben op de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BB&T;
— significante juridische kosten en regelgevingsprocedures kunnen een
nadelig materieel effect hebben op BB&;
— ongunstige uitkomsten van juridische procedures of andere claims en
onderzoek door regelgevende instanties of overheden of andere
onderzoeken kunnen resulteren in negatieve publiciteit, protesten,
boetes, straffen, restricties op de activiteiten van BB&T of haar
vermogen om de zakelijke activiteiten uit te breiden, en andere
negatieve consequenties. Deze factoren kunnen allen lijden tot schade
aan de reputatie van BB&T en ze kunnen een negatieve impact hebben op de
financiële omstandigheden en bedrijfsresultaten van BB&T;
— risico’s voortkomend uit het uitvoerige gebruik van modellen;
— maatregelen op het gebied van risicomanagement zijn mogelijk niet
volledig effectief;
— afname van deposito door natuurlijk verloop, verlies van klanten en/of
inkomsten als gevolg van voltooide fusies/overnames kunnen verwachtingen
overtreffen; en
— grootschalige systeemuitval, als gevolg van het falen van cruciale
interne systemen of cruciale diensten die door derden worden verstrekt,
kunnen een negatieve impact hebben op de financiële positie en
bedrijfsresultaten van BB&T.
Lezers worden gewaarschuwd niet onnodig veel vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen, aangezien die alleen gelden voor het moment van dit persbericht. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn geuit of geïmpliceerd in de voorspellende verklaringen Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige toekomstgerichte verklaringen verklaringen om wat voor reden dan ook.

CONTACT: ANALISTEN – Richard Baytosh, Executive Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732 of ANALISTEN, Aaron Reeves, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-2874; MEDIA – Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

Web site: http://www.bbt.com/

BizPress.nl