BB&T rapporteert inkomsten van $749 miljoen; $0,97 per verwaterd aandeel; Record inkomsten van $813 miljoen, exclusief fusie- en herstructurering


WINSTON-SALEM, North Carolina, 22 april 2019 /PRNewswire/ — BB&T Corporation kondigde vandaag haar verdiensten voor het eerste kwartaal van 2019 aan. Netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $749 miljoen. Rendementen per verwaterd gewoon aandeel bedroegen $0,97 voor het eerste kwartaal van 2019, gelijk aan het vorige kwartaal. Resultaten van het eerste kwartaal zorgden voor een jaarlijks rendement op gemiddelde activa van 1,43 procent en een jaarlijks rendement op gemiddeld vermogen van gewone aandeelhouders van 11,08 procent.

Fusie- en herstructureringskosten van $80 miljoen ($64 miljoen na belastingen) buiten beschouwing gelaten, bedroegen netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders $813 miljoen of $1,05 per verwaterd aandeel. Aangepaste verwaterde inkomsten per aandeel stegen 8,2 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2018.

Netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $754 miljoen ($0,97 per verwaterd aandeel) voor het vierde kwartaal van 2018 en $745 miljoen ($0,94 per verwaterd aandeel) voor het eerste kwartaal van 2018.

“Met tevredenheid presenteren wij hier sterke verdiensten van $749 miljoen of $0,97 per verwaterd gewoon aandeel, voor het eerste kwartaal,” zei Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King. Fusie- en herstructureringskosten buiten beschouwing gelaten, bereikten we een record aan kwartaalinkomsten van $813 miljoen, of $1,05 per verwaterd gewoon aandeel.

“Onze bedrijven blijven het goed doen, met record kwartaal verzekeringsinkomsten, een grotere netto rentemarge, solide groei in leningen, robuuste uitgavencontrole, uitstekende vermogenskwaliteit en sterk kapitaal en liquiditeit”, zei King.

“Wij blijven de integratie van ons bedrijf met SunTrust voorbereiden en kijken uit naar de samenwerking van onze collega’s aan een hoogwaardige financiële instelling. Wij zijn ervan overtuigd dat wij ons na onze fusie met SunTrust in de best mogelijke positie bevinden om onze klanten te helpen financieel succesvol te blijven, terwijl we blijven investeren in onze gemeenschappen en partners, en meer waarde leveren voor onze aandeelhouders”, zei King.

Hoogtepunten prestaties eerste kwartaal 2019

— Rendementen per verwaterd gewoon aandeel bedroegen $0,97, onveranderd
vergeleken met het vierde kwartaal van 2018.

— Belastbare equivalente rendementen bedroegen $2,9 miljard, $42 miljoen
minder dan het vierde kwartaal van 2018.

— Niet-rente uitgaven bedroegen $1,8 miljard, een daling van $16 miljoen
in vergelijking met het vierde kwartaal van 2018

— Gemiddelde leningen en leases die werden gehouden voor investeringen
bedroegen $148,1 miljard, een stijging van $522 miljoen, of 1,4 procent
op jaarbasis in vergelijking met het vierde kwartaal van 2018.

— Gemiddelde deposito’s bedroegen $160,0 miljard, in vergelijken met
$157,8 miljard voor het vierde kwartaal van 2018

— Kwaliteit van activa blijft uitstekend

— Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk
Presentatie rendementen en samenvatting kwartaalprestaties

Om te luisteren naar de live conference call van de rendementen voor het eerste kwartaal van 2019 van BB&T, om 8 uur ‘s ochtends (ET) vandaag, belt u 866-519-2796 en voert u de deelnemerscode 892418 in. Er wordt tijdens de conference call over rendementen een presentatie gebruikt, die ook beschikbaar is op onze website op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. De conference call blijft 30 dagen beschikbaar via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 6759252).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet-GAAP toelichtingen, vindt u op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations De Samenvatting Kwartaalprestaties van het eerste kwartaal van 2019 voor BB&T, met gedetailleerde financiële gegevens, vindt u op de website van BB&T via https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2439785-1&h=2559284720&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2439785-1%26h%3D129960591%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fquarterly-earnings%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fquarterly-earnings&a=https%3A%2F%2Fbbt.investorroom.com%2Fquarterly-earnings].

Over BB&T

Sinds zondag 31 maart 2019 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $227,7 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van ongeveer $35,6 miljard. BB&T bouwt voort op een lange, succesvolle traditie in bankieren voor de samenleving en biedt een waaier aan financiële diensten aan, waaronder retail en commercieel bankieren, investeringen, verzekeringen, welvaartsbeheer, vermogensbeheer, hypotheken, zakelijk bankieren, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen. De onderneming is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in 1800 financiële centra in 15 staten en in Washington, D.C. en wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door de Greenwich Associates voor kleine bedrijven en midmarketbankieren. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op BBT.com.

Kapitaalratio’s zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen in de Verenigde Staten (“GAAP”). Het management van BB&T gebruikt deze ‘niet-GAAP’-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf en de efficiëntie van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande periodes, en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke onderdelen in de huidige periode. Het Bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T is van mening dat investeerders deze niet-GAAP financiële maatstaven nuttig zullen vinden. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:

De aangepaste efficiëntieratio is niet-GAAP in die zin dat deze winsten
(verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële activa,
fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten en bepaalde andere
elementen buiten beschouwing laten Het management van BB&T gebruikt
deze maatstaf in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf . Het
management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht
verschaft n de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot
van de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten
van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.

Vast kernkapitaal en gerelateerde maatstaven zijn niet-GAAP-maatstaven
die de impact van immateriële activa, na aftrek van uitgestelde
belastingen, en daaraan gerelateerde afschrijving uitsluiten Deze maten
zijn nuttig voor het consistent evalueren van een bedrijf, of dit nu
geacquireerd of intern ontwikkeld is. Het management van BB&T hanteert
deze maatstaven om de kwaliteit van haar kapitaal en rendement in
verhouding tot het risico op de financiële balans te beoordelen en
gelooft dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van
het Bedrijf. In het eerste kwartaal van 2019 werd de berekening van
vast kernkapitaal van aandeelhouders herzien om de impact van
uitgestelde belastingen op immateriële activa mee te nemen. Eerdere
periodes zijn aangepast om te voldoen aan de nieuwe presentatie.

De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto
rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van
aankoopsaccounting. De rente-inkomsten en gemiddelde balansen voor
PCI-leningen zijn geheel uitgesloten omdat de boekhouding voor deze
leningen kan resulteren in significante en ongebruikelijke trends in
opbrengsten. De aankoopsaccounting markeringen en gerelateerde
afschrijving voor a) aandelen die verworven van de FDIC bij de
acquisitie van Colonial Bank en b) niet-PCI-leningen, deposito’s en
langtermijnschulden die werden geacquireerd van Susquehanna en National
Penn werden uitgesloten voor een benadering van hun opbrengsten op pre-
acquisitie niveau. Het management van BB&T is van mening dat de
aanpassingen aan de berekening van de netto rentemarge voor bepaalde
activa en verworven verplichtingen investeerders nuttige informatie
verschaft over de prestatie van de winstgevende activa van BB&T.

De aangepaste verwaterde inkomsten per aandeel zijn niet-GAAP in die
zin dat fusie- en herstructureringskosten en andere geselecteerde
onderdelen, na aftrek van belastingen, zijn uitgesloten. Het management
van BB&T gebruikt deze maatstaf in de analyse van de prestaties van
haar Bedrijf . Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een
beter inzicht verschaft n de lopende activiteiten en de
vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten in voorliggende periodes,
en daarnaast de effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.

De aangepaste zakelijke hefboomratio is niet-GAAP in die zin dat deze
winsten (verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële activa,
fusie- en herstructureringskosten en bepaalde andere elementen buiten
beschouwing laten Het management van BB&T gebruikt deze maatstaf in de
analyse van de prestaties van haar Bedrijf . Het management van BB&T
gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht verschaft n de lopende
activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten in
voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van de aanzienlijke
baten en lasten aantoont.

De aangepaste prestatieratio’s zijn niet-GAAP in die zien dat fusie-
en herstructureringskosten zijn uitgesloten, en, in het geval van winst
op gemiddeld vast kernkapitaal van aandeelhouders, afschrijving van
immateriële activa. Het management van BB&T gebruikt deze ‘niet-GAAP’-
maatstaven in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf . Het
management van BB&T gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht
verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid
vergroten van de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de
effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantonen.

Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T’s prestaties van het eerste kwartaal van 2019, beschikbaar via https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2439785-1&h=2559284720&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2439785-1%26h%3D129960591%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fquarterly-earnings%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fquarterly-earnings&a=https%3A%2F%2Fbbt.investorroom.com%2Fquarterly-earnings] .

Dit persbericht bevat “voorspellende verklaringen” in de betekenis van de ‘Private Securities Litigation Reform Act’ van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en de toekomstige prestaties van BB&T . Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten maar vertegenwoordigen de verwachtingen en aannames van het management over de bedrijfsactiviteiten van BB&T, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat toekomstgerichte verklaringen zich op de toekomst richten, zijn deze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico’s en veranderingen van omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. De daadwerkelijke resultaten van BB&T kunnen materieel afwijken van de omstandigheden die in de toekomstgerichte verklaringen uiteengezet worden. Termen als “anticipeert”, “gelooft”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “bedoelt”, “plant”, “projecteert”, “kan”, “zal”, “moet”, “kon” en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Ook al bestaat er geen garantie dat een opsomming van risico’s en onzekerheden of risicofactoren compleet is, toch volgt hier een lijst van belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten materieel verschillen van de resultaten die worden gepresenteerd in de toekomstgerichte verklaringen, zonder beperking, samen met de risico’s en onzekerheden die vollediger zijn beschreven onder onderdeel 1A-Risicofactoren in ons jaarrapport op formulier 10-K voor het jaar dat eindigt op maandag 31 december 2018 en in elk van de daaropvolgend ingediende stukken van BB&T bij de Securities and Exchange Commission:

Risico’s, onzekerheden en andere factoren die gerelateerd zijn aan de
fusie van SunTrust met en in BB&T, waaronder het vermogen tot verkrijgen
van rechtmatige toestemmingen en andere goedkeuringen voor de fusie,
waaronder toestemming voor de fusie van aandeelhouders van BB&T en
SunTrust en vertraging bij het afronden van de fusie;

algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of
regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder meer,
kan resulteren in tragere groei van deposito’s of vermogen, en een
achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een teruglopende vraag
naar leningen, verzekeringen en andere diensten;

verstoringen aan de nationale of wereldwijde financiële markten,
inclusief de impact van een afwaardering van Amerikaanse
overheidsobligaties door een van de kredietbeoordelaars, de economische
instabiliteit en recessiegerelateerde omstandigheden in Europa;

veranderingen in het renteklimaat, inclusief veranderingen aan de
rentetarieven door de Federal Reserve, samen met herbeoordelingen van
cashflow, kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en
waarde van leningen en deposito’s verminderen. Hetzelfde geldt voor de
waarde van andere financiële activa en verplichtingen;

de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;

veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
ondernemingen waarbinnen BB&T opereert;

lokale, provinciale en nationale belastingautoriteiten kunnen
belastingposities innemen die nadelig zijn BB&T;

de kredietbeoordeling van BB&T kan achteruit gaan;

er kunnen nadelige veranderingen plaatsvinden op de effectenmarkten;

concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben en
producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BB&T. Mogelijk zijn zij onderhavig aan andere
regelgeving dan BB&T;

cyber-veiligheidsrisico’s kunnen BB&T’s zakelijke en financiële
prestaties en reputatie negatief beïnvloeden; en BB&T kan aansprakelijk
zijn voor financiële verliezen die door derden worden veroorzaakt, als
gevolg van inbreuk op gedeelde data tussen financiële instellingen;

hoger dan verwachte kosten als gevolg van IT-infrastructuur of het
nalaten om toekomstige systeemverbeteringen succesvol te implementeren
kunnen een nadelige impact hebben op BB&T financiële toestand en
bedrijfsresultaten en kunnen resulteren in significante extra kosten
voor BB&T;

natuurrampen of andere rampen, waaronder terroristische aanslagen, kunnen
nadelige effecten hebben op BB&T, waarbij de bedrijfsactiviteiten van
BB&T wezenlijk verstoord kunnen worden alsmede de mogelijkheid of
bereidheid van klanten van BB&T om een beroep te doen op de financiële
diensten van BB&T;

kosten die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van
BB&T en haar fusiepartners kunnen hoger uitvallen dan verwacht;

het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen,
inclusief het vermogen om succesvol fusies en acquisities te voltooien
en/of integreren, of volledig verwachte kostenbesparingen of
omzetgroei door fusies en acquisities te verwezenlijken binnen de
verwachte tijd, kunnen een negatief effect hebben op de financiële
toestand en bedrijfsresultaten van BB&T;

significante juridische kosten en regelgevingsprocedures kunnen een
nadelig materieel effect hebben op BB&T;

ongunstige uitkomsten van juridische procedures of andere claims en
onderzoek door regelgevende instanties of overheden of andere onderzoeken
kunnen resulteren in negatieve publiciteit, protesten, boetes, straffen,
restricties op de activiteiten van BB&T of haar vermogen om de zakelijke
activiteiten uit te breiden, en andere negatieve consequenties. Deze
factoren kunnen allen lijden tot schade aan de reputatie van BB&T en ze
kunnen een negatieve impact hebben op de financiële omstandigheden en
bedrijfsresultaten van BB&T;

risico’s voortkomend uit het uitvoerige gebruik van modellen;

maatregelen op het gebied van risicomanagement zijn mogelijk niet
volledig effectief;

afname van deposito door natuurlijk verloop, verlies van klanten en/of
inkomsten als gevolg van voltooide fusies/overnames kunnen
verwachtingen overtreffen; en

grootschalige systeemuitval, als gevolg van het falen van cruciale
interne systemen of cruciale diensten die door derden worden verstrekt,
kunnen een negatieve impact hebben op de financiële positie en
bedrijfsresultaten van BB&T;

Lezers worden gewaarschuwd niet onnodig veel vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden voor het moment dit persbericht. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn geuit of geïmpliceerd in de voorspellende verklaringen. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige voorspellende verklaringen om wat voor reden dan ook.

CONTACT: ANALISTEN: Richard Baytosh, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732; ANALISTEN: Aaron Reeves, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-2874, MEDIA: Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

Web site: http://www.bbt.com/

BizPress.nl