BB&T rapporteert inkomsten van $735 miljoen of $0,95 per verwaterd aandeel


WINSTON-SALEM, North Carolina, 18 oktober 2019 /PRNewswire/ — BB&T Corporation kondigde vandaag haar inkomsten voor het derde kwartaal van 2019 aan. De netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $735 miljoen, een daling van 6,8% in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. De inkomsten per verwaterd gewoon aandeel bedroegen $0,95 voor het derde kwartaal van 2019, een daling van 5,9 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De resultaten voor het derde kwartaal leverden een rendement op jaarbasis op gemiddelde activa (ROA) op van 1,41 procent, een rendement op jaarbasis op gemiddeld vermogen van gewone aandeelhouders (ROCE) van 10,04 procent en een rendement op jaarbasis op vast kernkapitaal van aandeelhouders (ROTCE) van 16,03 procent.

Netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $832 miljoen of $1,07 per verwaterd aandeel, buiten beschouwing van fusie- en herstructuringskosten van $34 miljoen ($26 miljoen na aftrek van belastingen), incrementele bedrijfskosten met betrekking tot de fusie van $52 miljoen ($ 40 miljoen na aftrek van belastingen) en een betaling na belastingen van $46 miljoen met betrekking tot de aflossing van preferente aandelen, gedeeltelijk gecompenseerd door de impact na belastingen van de verkoop van particuliere hypothecaire leningen van $15 miljoen. Aangepaste verwaterde inkomsten per gewoon aandeel stegen $0,04 vergeleken met het derde kwartaal van 2018. Aangepaste resultaten produceerden een ROA op jaarbasis van 1,50 procent, een ROCE op jaarbasis van 11,36 procent en een ROTCE op jaarbasis van 18,07 procent.

“We zijn verheugd om sterke resultaten voor het derde kwartaal te kunnen melden, met verbeterde gecorrigeerde inkomsten dankzij hogere inkomsten en lagere kredietkosten”, zei Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King. “Terwijl de gemiddelde leningen aangehouden voor investeringen met 4,8 procent daalden, was dit resultaat te wijten aan onze strategische beslissing om gedurende het kwartaal ongeveer $4 miljard aan hypothecaire leningen te verkopen. Met uitzondering van deze verkoop genereerde ons bedrijf een sterke kredietgroei van 6,5 procent op jaarbasis in vergelijking met het vorige kwartaal.

“Daarnaast genoten we 2,5 procent belastbare omzetgroei vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar, geleid door sterke resultaten van onze activiteiten voor het genereren van vergoedingen, waaronder verzekeringen, hypotheekbankieren en investeringsbankieren en makelaardij, evenals een veerkrachtige netto rentemarge in deze uitdagende koersomgeving. Dit was deels te wijten aan lagere depositokosten, die het afgelopen kwartaal piekten.

“We blijven aanzienlijke vooruitgang boeken bij het leggen van de basis voor onze opwindende fusie van gelijken met SunTrust,” zei King. “We zijn erg blij dat de aandeelhouders van beide bedrijven de fusie eerder dit kwartaal sterk hebben ondersteund. Belangrijk is dat we ongeveer 75 procent van de leiderschapsrollen voor de Truist-organisatie hebben benoemd, dus we zijn goed voorbereid en kijken ernaar uit om de fusie te beëindigen.”

Hoogtepunten prestaties derde kwartaal 2019

— Inkomsten per verwaterd gewoon aandeel bedroegen $0,95

— Aangepaste verwaterde inkomsten per aandeel bedroegen $1,07
— ROA bedroeg 1.41 procent; aangepast ROA bedroeg 1,50 procent
— ROCE bedroeg 10,04 procent; aangepast ROCE bedroeg 11,36 procent
— ROTCE bedroeg 16,03 procent; aangepast ROTCE bedroeg 18,07 procent
— Belastbare equivalente rendementen bedroegen $3,0 miljard, $73 miljoen
meer dan het derde kwartaal van 2018.

— Niet-rente inkomsten stegen met $64 miljoen, een stijging van 5,2
procent
— Inkomsten uit verzekeringen stegen met $39 miljoen, een stijging van
8,7 procent
— Inkomsten uit hypotheekbankieren stegen met $33 miljoen, een
stijging van 41,8 procent
— Het aandeel inkomsten uit vergoedingen was 43,4 procent, vergeleken
met 42,3 procent
— De netto rentemarge bedroeg 3,37 procent, een daling van vijf
basispunten vergeleken met het tweede kwartaal van 2019
— Niet-rente uitgaven bedroegen $1,8 miljard, een stijging van $98 miljoen
in vergelijking met het derde kwartaal van 2018

— Met uitzondering van fusie- en herstructureringskosten en
incrementele bedrijfskosten met betrekking tot de fusie, stegen
niet-rente uitgaven met 1,7 procent
— Het GAAP efficiëntieratio was 61,3 procent, vergeleken met 59,5
procent
— Aangepast efficiëntieratio was 57,1 procent, vergeleken met 57,3
procent
— Gemiddelde leningen en leases die werden gehouden voor investeringen
bedroegen $148,7 miljard, een daling van $1,8 miljard, of 4,8 procent op
jaarbasis in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019.

— Gemiddelde leningen die werden gehouden voor investering stegen 6,5
procent op jaarbasis, na aanpassing voor de verkoop van $4,3 miljard
aan hypothecaire leningen
— Gemiddelde C&I-leningen stegen met $1,2 miljard of 7,6 procent op
jaarbasis
— Gemiddelde hypothecaire leningen daalden met $3,7 miljard, of 45,2
procent op jaarbasis; aangepast voor verkoop stegen gemiddelde
hypothecaire leningen met 7,4 procent op jaarbasis
— Gemiddelde indirecte leningen stegen met $483 miljoen of 10,7% op
jaarbasis
— Gemiddelde deposito’s stegen met $2,1 miljard, of 5,2 procent op
jaarbasis, vergeleken met het voorgaande kwartaal

— Gemiddelde niet-rentedragende deposito’s daalden met $180 miljoen,
of 1,4% op jaarbasis
— Gemiddelde niet-rentedragende deposito’s vertegenwoordigen 32.4
procent van de totale deposito’s, vergeleken met 32,9 procent in het
voorgaande kwartaal
— Kosten van gemiddelde rentedragende deposito’s bedroegen 0,99
procent op jaarbasis, een daling van drie basispunten
— Kosten van gemiddelde totale deposito’s bedroegen 0,67 procent op
jaarbasis, een daling van 1 basispunt
— Kwaliteit van activa blijft uitstekend

— Niet-presterende activa bedroegen 0,22 van het totale vermogen;
lager dan aantallen in 2006
— Leningen met een levertijdoverschrijding van 90 dagen of meer, en
nog steeds opbouwend, bedroegen 0,27 procent van leningen die werden
gehouden voor investeringen, onveranderd in vergelijking met het
voorgaande kwartaal
— Netto oninbare schulden bedroegen 0,41 procent van gemiddelde
leningen en leases, een stijging van drie basispunten vergeleken met
het voorgaande kwartaal
— De toeslag voor leningsverlies dekkingsratio was 3,52 maal
niet-presterende leningen en leases die voor investeringen werden
gehouden, tegenover 3,46 maal in het voorgaande kwartaal
— De toeslag voor verliezen op leningen en leases bedroeg 1,05 procent
van leningen en leases die werden gehouden voor investeringen,
onveranderd in vergelijking met het voorgaande kwartaal
— Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk

— Tier 1- kernkapitaal naar risicogewogen activa bedroeg 10,6 procent
— Tier 1 risicogebaseerd kapitaal bedroeg 12,2 procent
— Totaal kapitaal bedroeg 14,7 procent
— Leverage kapitaal bedroeg 10,3 procent
Presentatie rendementen en samenvatting kwartaalprestaties

Om te luisteren naar de live conference call van de rendementen voor het derde kwartaal van 2019 van BB&T, om 8 uur ‘s ochtends (ET) vandaag, belt u 866-519-2796 en voert u de deelnemerscode 892418 in. Er wordt tijdens de conference call over rendementen een presentatie gebruikt, die ook beschikbaar is op onze website op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2613446-1&h=3591786428&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2613446-1%26h%3D1352769971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fwebcasts-and-presentations%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fwebcasts-and-presentations&a=https%3A%2F%2Fbbt.investorroom.com%2Fwebcasts-and-presentations]. De conference call blijft 30 dagen beschikbaar via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 6759252).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet-GAAP toelichtingen, vindt u op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. De Samenvatting Kwartaalprestaties van het derde kwartaal van 2019 voor BB&T, met gedetailleerde financiële gegevens, vindt u op de website van BB&T via https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2613446-1&h=801634361&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2613446-1%26h%3D3683386280%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fquarterly-earnings%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fquarterly-earnings&a=https%3A%2F%2Fbbt.investorroom.com%2Fquarterly-earnings].

Over BB&T

Sinds maandag 30 september 2019 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $236,8 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van ongeveer $40,9 miljard. BB&T bouwt voort op een lange, succesvolle traditie in bankieren voor de samenleving en biedt een waaier aan financiële diensten aan, waaronder retail en commercieel bankieren, investeringen, verzekeringen, welvaartsbeheer, vermogensbeheer, hypotheken, zakelijk bankieren, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen. De onderneming is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in 1.700 financiële centra in 15 staten en in Washington, D.C. en wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door de Greenwich Associates voor kleine bedrijven en midmarketbankieren. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op BBT.com.

Kapitaalratio’s en rendement op risicogewogen activa zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen in de Verenigde Staten (“GAAP”). Het management van BB&T gebruikt deze ‘niet-GAAP’;-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf en de efficiëntie van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande periodes, en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke onderdelen in de huidige periode. Het Bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T is van mening dat investeerders deze niet-GAAP financiële maatstaven nuttig zullen vinden. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:

— De aangepaste efficiëntieratio is niet-GAAP in die zin dat deze winsten
(verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële activa,
fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten en bepaalde andere
elementen buiten beschouwing laten Het management van BB&T gebruikt deze
maatstaf in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf . Het
management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht
verschaft n de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van
de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van de
aanzienlijke baten en lasten aantoont.
— Vast kernkapitaal en gerelateerde maatstaven zijn niet-GAAP-maatstaven
die de impact van immateriële activa, na aftrek van uitgestelde
belastingen, en daaraan gerelateerde afschrijving uitsluiten Deze maten
zijn nuttig voor het consistent evalueren van een bedrijf, of dit nu
geacquireerd of intern ontwikkeld is. Het management van BB&T hanteert
deze maatstaven om de kwaliteit van haar kapitaal en rendement in
verhouding tot het risico op de financiële balans te beoordelen en
gelooft dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van
het Bedrijf.
— De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto
rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van
aankoopsaccounting. De rente-inkomsten en gemiddelde balansen voor
PCI-leningen zijn geheel uitgesloten omdat de boekhouding voor deze
leningen kan resulteren in significante en ongebruikelijke trends in
opbrengsten. De aankoopsaccounting markeringen en gerelateerde
afschrijving voor a) aandelen die verworven van de FDIC bij de
acquisitie van Colonial Bank en b) niet-PCI-leningen, deposito’s en
langtermijnschulden die werden geacquireerd van Susquehanna en National
Penn werden uitgesloten voor een benadering van hun opbrengsten op
pre-acquisitie niveau. Het management van BB&T is van mening dat de
aanpassingen aan de berekening van de netto rentemarge voor bepaalde
activa en verworven verplichtingen investeerders nuttige informatie
verschaft over de prestatie van de winstgevende activa van BB&T.
— De aangepaste verwaterde inkomsten per aandeel zijn niet-GAAP in die zin
dat fusie- en herstructureringskosten en andere geselecteerde
onderdelen, na aftrek van belastingen, zijn uitgesloten. Het management
van BB&T gebruikt deze maatstaf in de analyse van de prestaties van haar
Bedrijf . Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een beter
inzicht verschaft n de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid
vergroot van de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de
effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.
— De aangepaste zakelijke hefboomratio is niet-GAAP in die zin dat deze
winsten (verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële activa,
fusie- en herstructureringskosten en bepaalde andere elementen buiten
beschouwing laten Het management van BB&T gebruikt deze maatstaf in de
analyse van de prestaties van haar Bedrijf . Het management van BB&T
gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht verschaft n de lopende
activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten in
voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van de aanzienlijke
baten en lasten aantoont.
— De aangepaste prestatieratio’s zijn niet-GAAP in die zin dat fusie- en
herstructureringskosten en geselecteerde onderdelen zijn uitgesloten,
en, in het geval van winst op gemiddeld vast kernkapitaal van
aandeelhouders, afschrijving van immateriële activa. Het management van
BB&T gebruikt deze ‘niet-GAAP’-maatstaven in de analyse van de
prestaties van haar Bedrijf . Het management van BB&T gelooft dat deze
maatstaven een beter inzicht verschaffen in de lopende activiteiten en
de vergelijkbaarheid vergroten van de resultaten in voorliggende
periodes, en daarnaast de effecten van de aanzienlijke baten en lasten
aantonen.
Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in de bijlage bij de presentatie van BB&T’s prestaties van het derde kwartaal van 2019, beschikbaar via https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2613446-1&h=801634361&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2613446-1%26h%3D3683386280%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fquarterly-earnings%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fquarterly-earnings&a=https%3A%2F%2Fbbt.investorroom.com%2Fquarterly-earnings] .

Dit persbericht bevat “voorspellende verklaringen” in de betekenis van de ‘Private Securities Litigation Reform Act’ van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en de toekomstige prestaties van BB&T . Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten maar vertegenwoordigen de verwachtingen en aannames van het management over de bedrijfsactiviteiten van BB&T, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat toekomstgerichte verklaringen zich op de toekomst richten, zijn deze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico’s en veranderingen van omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. De daadwerkelijke resultaten van BB&T kunnen materieel afwijken van de omstandigheden die in de toekomstgerichte verklaringen uiteengezet worden. Termen als “anticipeert”, “gelooft”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “bedoelt”, “plant”, “projecteert”, “kan”, “zal”, “moet”, “kon” en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Ook al bestaat er geen garantie dat een opsomming van risico’s en onzekerheden of risicofactoren compleet is, toch volgt hier een lijst van belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten materieel verschillen van de resultaten die worden gepresenteerd in de toekomstgerichte verklaringen, zonder beperking, samen met de risico’s en onzekerheden die vollediger zijn beschreven onder onderdeel 1A-Risicofactoren in ons jaarrapport op formulier 10-K voor het jaar dat eindigt op maandag 31 december 2018 en in elk van de daaropvolgend ingediende stukken van BB&T bij de Securities and Exchange Commission:

— risico’s, onzekerheden en andere factoren die gerelateerd zijn aan de
fusie van SunTrust met en in BB&T, waaronder het vermogen tot verkrijgen
van rechtmatige toestemmingen en andere goedkeuringen voor de fusie en
vertraging bij het afronden van de fusie;
— algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of
regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder meer, kan
resulteren in tragere groei van deposito’s of vermogen, en een
achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een teruglopende vraag naar
leningen, verzekeringen en andere diensten;
— verstoringen aan de nationale of wereldwijde financiële markten,
inclusief de impact van een afwaardering van Amerikaanse
overheidsobligaties door een van de kredietbeoordelaars, de economische
instabiliteit en recessiegerelateerde omstandigheden in Europa;
— veranderingen in het renteklimaat, inclusief veranderingen aan de
rentetarieven door de Federal Reserve, de stopzetting van LIBOR als
rentevoetbenchmark, samen met herbeoordelingen van cashflow, kunnen
mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en waarde van leningen en
deposito’s verminderen. Hetzelfde geldt voor de waarde van andere
financiële activa en verplichtingen;
— de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
— wijzigingen in wetgeving, regelgeving of boekhouding kunnen een
negatieve invloed hebben op de bedrijven waarin BB&T actief is;
— lokale, provinciale en nationale belastingautoriteiten kunnen
belastingposities innemen die nadelig zijn BB&T;
— de kredietbeoordeling van BB&T kan achteruit gaan;
— er kunnen nadelige veranderingen plaatsvinden op de effectenmarkten;
— concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BB&T. Mogelijk zijn zij onderhavig aan andere
regelgeving dan BB&T;
— cyber-veiligheidsrisico’s kunnen BB&T’s zakelijke en financiële
prestaties en reputatie negatief beïnvloeden; en BB&T kan aansprakelijk
zijn voor financiële verliezen die door derden worden veroorzaakt, als
gevolg van inbreuk op gedeelde data tussen financiële instellingen;
— hoger dan verwachte kosten als gevolg van IT-infrastructuur of het
nalaten om toekomstige systeemverbeteringen succesvol te implementeren
kunnen een nadelige impact hebben op BB&T financiële toestand en
bedrijfsresultaten en kunnen resulteren in significante extra kosten
voor BB&T;
— natuurrampen of andere rampen, waaronder terroristische aanslagen,
kunnen nadelige effecten hebben op BB&T, waarbij de bedrijfsactiviteiten
van BB&T wezenlijk verstoord kunnen worden alsmede de mogelijkheid of
bereidheid van klanten van BB&T om een beroep te doen op de financiële
diensten van BB&T;
— kosten die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van
BB&T en haar fusiepartners kunnen hoger uitvallen dan verwacht;
— het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen,
inclusief het vermogen om succesvol fusies en acquisities te voltooien
en/of integreren, of volledig verwachte kostenbesparingen of omzetgroei
door fusies en acquisities te verwezenlijken binnen de verwachte tijd,
kunnen een negatief effect hebben op de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BB&T;
— significante juridische kosten en regelgevingsprocedures kunnen een
nadelig materieel effect hebben op BB&T;
— ongunstige uitkomsten van juridische procedures of andere claims en
onderzoek door regelgevende instanties of overheden of andere
onderzoeken kunnen resulteren in negatieve publiciteit, protesten,
boetes, straffen, restricties op de activiteiten van BB&T of haar
vermogen om de zakelijke activiteiten uit te breiden, en andere
negatieve consequenties. Deze factoren kunnen allen lijden tot schade
aan de reputatie van BB&T en ze kunnen een negatieve impact hebben op de
financiële omstandigheden en bedrijfsresultaten van BB&T;
— risico’s voortkomend uit het uitvoerige gebruik van modellen;
— maatregelen op het gebied van risicomanagement zijn mogelijk niet
volledig effectief;
— fraude of wangedrag door interne of externe partijen, die BB&T mogelijk
niet kan voorkomen, detecteren of verminderen;
— afname van deposito door natuurlijk verloop, verlies van klanten en/of
inkomsten als gevolg van voltooide fusies/overnames kunnen verwachtingen
overtreffen; en
— grootschalige systeemuitval, als gevolg van het falen van cruciale
interne systemen of cruciale diensten die door derden worden verstrekt,
kunnen een negatieve impact hebben op de financiële positie en
bedrijfsresultaten van BB&T;
Lezers worden gewaarschuwd niet onnodig veel vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden voor het moment dit persbericht. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn geuit of geïmpliceerd in de voorspellende verklaringen. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige voorspellende verklaringen om wat voor reden dan ook.

CONTACT: ANALISTEN, Richard Baytosh, Executive Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732; ANALISTEN Aaron Reeves, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-2874; MEDIA, Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

Web site: http://www.bbt.com/

BizPress.nl