AzG: Noord-Rakhine (Myanmar) blijft gesloten voor onafhankelijke hulp


Amsterdam, 10 Augustus 2018 – Artsen zonder Grenzen maakt zich ernstig zorgen over de medische en humanitaire noden van kwetsbare mensen in Noord-Rakhine, Myanmar. Al meer dan een jaar geeft de regering van Myanmar onafhankelijke hulporganisaties geen toegang tot het gebied. De hulporganisatie roept de regering opnieuw op tot onmiddellijke en ongehinderde toegang zodat de bevolking medische zorg kan krijgen.

Eén jaar geleden trok de Myanmarese regering de toestemming voor Artsen zonder Grenzen om te mogen werken in het noorden van Rakhine in. Twee weken later begonnen de aanvallen door de Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) en daaropvolgend de ‘opruimingsoperaties’, van het Myanmarese leger. Artsen zonder Grenzen had vier basisgezondheidscentra in het noorden van Rakhine. Drie daarvan zijn inmiddels afgebrand. Per maand verzorgde de hulporganisatie ruim 11.000 consulten voor basisgezondheidszorg en zorg op het gebied van voortplanting. Daarnaast had ze een ambulancedienst voor spoedeisende patiënten en bood ze hulp bij ziekenhuisopnames.

Sinds 25 augustus 2017 zijn meer dan 700.000 Rohingya’s voor het geweld naar buurland Bangladesh gevlucht, maar nog altijd verblijven er 550.000 tot 600.000 stateloze Rohingya’s in Rakhine.

De regering van Myanmar beweert dat er gezondheidszorg wordt verleend, maar doordat humanitaire organisaties zo goed als geen toegang hebben tot het noorden van Rakhine, is er een groot gebrek aan onafhankelijke informatie over de omstandigheden.

Ondanks dat ze geen medische activiteiten kan uitvoeren, heeft Artsen zonder Grenzen nog wel medewerkers in het gebied. Leden van de moslim Rohingya-gemeenschap vertellen onze teams over de problemen die zij hebben om gezondheidszorg te krijgen. Moslimpatiënten worden nog steeds geconfronteerd met beperkingen op hun bewegingsvrijheid en onbetaalbare medische kosten.

‘Het gebrek aan een onafhankelijke inschatting van de situatie in het noorden van Rakhine betekent dat niemand een volledig beeld heeft van de medische en humanitaire noden ter plaatse’, zegt Benoit De Gryse, operationeel manager van Artsen zonder Grenzen voor Myanmar. Wij hebben de regering van Myanmar herhaaldelijk verzocht om ons de nodige reis- en werkvergunningen te verlenen, om medische hulp te bieden aan mensen in nood. Maar de administratieve rompslomp zorgt ervoor dat we dit maar niet krijgen.’

Artsen zonder Grenzen verleent sinds 1994 gezondheidszorg aan alle mensen in het noorden van Rakhine. De organisatie biedt basisgezondheidszorg en spoedeisende ziekenhuisopnames voor patiënten in het district Sittwe, in Centraal-Rakhine. Elders in Myanmar heeft Artsen zonder Grenzen medische projecten in de deelstaten Shan, Kachin en de stad Yangon, evenals in het Naga zelfbestuurgebied en de regio Tanintharyi.

BizPress.nl