Aankondiging: viering Nationale Heldendag op 17 november in Madurodam


Op 17 november 2017 wordt in Madurodam de Nationale Heldendag georganiseerd, een initiatief van het Carnegie Heldenfonds. Tijdens deze bijzondere dag ontvangen verschillende helden, die – vaak met gevaar voor eigen leven – het leven van een medeburger hebben gered, een onderscheiding. Zo zal onder meer de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon worden uitgereikt, een hoge Koninklijke dapperheidsonderscheiding. In totaal zullen negen Nederlanders vanuit de Kanselarij der Nederlandse Orden, de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en het Carnegie Heldenfonds worden gedecoreerd, waaronder voor het eerst ook drie kinderhelden (leeftijd 8, 10 en 14 jaar).

Uniek element van deze dag is bovendien de viering van de Nationale Kinderheldendag, georganiseerd door Madurodam. Tijdens deze viering zullen de drie kinderhelden samen met enkele andere jongeren (< 17 jaar) uit heel Nederland in het zonnetje gezet worden, als inspiratiebron voor andere kinderen. Hun namen zullen in het bijzijn van honderden kinderen vereeuwigd worden in het bronzen beeld van George Maduro, naamgever van Madurodam en oorlogsheld uit de Tweede Wereldoorlog.

Kinderhelden treden in de voetsporen van George Maduro

Dagelijks inspireert Madurodam kinderen om in de voetsporen van George Maduro te treden, door bij hen empathie, onbaatzuchtigheid en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Het afgelopen jaar hebben verschillende kinderen laten zien al over deze karaktereigenschappen te beschikken. Zij zijn stuk voor stuk helden te noemen, omdat zij uitzonderlijke moed hebben getoond in de vorm van een echte heldendaad, of juist een sociaal-maatschappelijke daad.

Programma Nationale (Kinder)Heldendag

Datum: vrijdag 17 november 2017

Locatie: Madurodam

Tijdstippen:

13:00 – 13:45 uur – viering Nationale Kinderheldendag (ontvangst: 12:30 uur)

15:00 – 16:30 uur – viering Nationale Heldendag (ontvangst: 14:30 uur)

BizPress.nl