Aankondiging: Rli brengt op 6 sept advies 'Waardevol toerisme' uit


Rli brengt op 6 september 2019 zijn advies ‘Waardevol toerisme’ uit

Op vrijdag 6 september 2019 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ uit. Staatssecretaris Mona Keijzer, Economische Zaken en Klimaat neemt het advies in ontvangst.

Over het advies

Het toerisme in Nederland is sterk gegroeid. Het aantal binnenlandse en buitenlandse bezoekers neemt exponentieel toe. Dat levert flink geld op: met toerisme wordt in Nederland inmiddels bijna net zoveel geld verdiend als in de bouwsector en tweemaal zoveel als in de landbouwsector. Toerisme is onlosmakelijk verbonden met onze maatschappij, waarin we er graag op uittrekken, rust zoeken of juist ontspanning en vertier. De enorme groei heeft echter ook een keerzijde: te veel toerisme leidt tot overbelasting van de leefomgeving en overlast voor bewoners. Als de overheid niet goed op deze ontwikkeling reageert, zullen kansen worden gemist en lopen leefomgeving en samenleving schade op.

In ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ geeft de Rli aan welke perspectiefwisseling nodig is in het toerismebeleid. De raad doet in het advies aanbevelingen aan gemeenten, provincies en het Rijk voor de invulling van toerismebeleid dat hierbij past en presenteert een menukaart voor de beleidsinstrumenten die daarbij kunnen worden ingezet. De raad is van oordeel dat de voorgestelde koerswijziging in het toerismebeleid noodzakelijk is om te komen tot waardevol toerisme.

Lees meer informatie over het advies ‘Waardevol toerisme’:  https://www.rli.nl/publicaties/2019/advies/de-som-…

Interviewverzoeken

Mocht u aandacht willen besteden aan het advies, dan kunt u een interviewafspraak aanvragen met de voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, of met raadslid Marjolein Demmers, die het advies als commissievoorzitter heeft voorbereid, via miep.eisner@rli.nl of 06 15369339. Bij belangstelling kunt u voorinzage krijgen. Op publiceren over deze voorinzage hierover rust een embargo tot 6 september, 07:00 uur.

BizPress.nl