‘ZZP-markt trekt verder aan’

Periodiek ondervraagt Yoxa ruim 550 ZZP-ers naar hun werksituatie, het verkrijgen van opdrachten en de toekomst. Uit deze derde monitor, uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard, blijkt dat ondanks het aantrekken van de economie en de interim markt, de ZZP-er nog wel voorzichtig blijft. Het aantal ZZP-ers in de markt neemt volgens tweederde van de respondenten weer toe, maar het tarief staat bij 33% van de ZZP-ers nog ernstig onder druk. Bovendien is het vertrouwen van de ZZP-ers in de toekomst ten opzichte van drie maanden geleden licht gedaald. 

50-plusser pessimistisch
Uit het onderzoek blijkt dat voornamelijk de 50-plusser nog onzeker lijkt te zijn over het aantrekken van de markt. Daar waar één op de vier ZZP-ers jonger dan 39 jaar een toename van het aantal interim-opdrachten constateert, bemerkt slechts 19% van de ZZP-ers tussen de 50 en de 59 jaar dit effect. Bovendien heeft slechts iets meer dan de helft van deze groep vertrouwen in de toekomst, terwijl dit bij de ZZP-ers jonger dan 39 jaar maar liefst 78% is. “De onzekerheid van de 50-plussers is opmerkelijk,” vindt Nienke Platenburg, oprichter en directeur van interim bureau Yoxa. “Nu de economie langzaam aantrekt, neemt juist de vraag naar ervaren ZZP-ers toe.”

Buitenlandse concurrentie
De Interim Monitor van Yoxa laat zien dat 30% van de ZZP-ers zich ook oriënteert op opdrachten in het buitenland. Daarentegen is men niet bang dat buitenlandse ZZP-ers op zoek gaan naar opdrachten in Nederland. 60% bevreest geen concurrentie vanuit het buitenland. “Deze onbezorgdheid kan nog wel eens omslaan. In 2011 staat ons namelijk een tekort aan jonge hoogopgeleiden te wachten. Om dit op te vullen zullen bedrijven zeker ook over de grenzen gaan kijken,” verwacht Platenburg.

Internet en interim bureau
Steeds meer ZZP-ers gebruiken het internet om hun netwerk te vergroten en opdrachten te genereren. 60% geeft aan sociale netwerken hiervoor in te zetten. Hoewel de respondenten kritisch zijn over de marges die interim-bureaus rekenen, vindt meer dan de helft dat interim bureaus niet overbodig worden door de komst van het internet. “Het internet, en met name sociale netwerken, worden belangrijker voor ZZP-ers om opdrachten te genereren. Interim bureaus moeten dit niet onderschatten en steeds meer hun toegevoegde waarde bewijzen. Het alleen maar schuiven van CV’s is al lang niet meer voldoende,” aldus Platenburg.

Over de Yoxa Interim Monitor
In december 2009 startte Yoxa de Interim Monitor, een periodiek terugkerend onderzoek onder ZZP-ers waarbij wordt gekeken naar de situatie van de zelfstandigen en de ontwikkelingen op de interim markt. De monitor wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard. Aan dit derde onderzoek namen 588 hoog opgeleide ZZP-ers van boven de 30 jaar deel, waarvan bijna tweederde werkzaam is in de financiële- en zakelijke dienstverlening.

Over Yoxa
Yoxa is gespecialiseerd in het vervullen van interim-posities in de financiële en zakelijke dienstverlening op het gebied van Finance, Operations, Marketing en Sales, HR en ICT. Yoxa werkt met een vast tarief voor het maken van een match tussen opdrachtgever en interimmer. Het bureau is opgericht in juni 2009 door Nienke Platenburg en is gevestigd in Den Haag.

 

BizPress.nl