Zorgbalans beschikt over speciaal samengestelde coronateams


Om haar cliënten en medewerkers te beschermen tegen verdere verspreiding van het coronavirus en de cliënten die positief zijn getest optimaal te kunnen verplegen, is Zorgbalans afgelopen weekend gestart met speciaal samengestelde coronateams voor de cliënten in de wijk. Vorige week opende Zorgbalans al een eigen COVID-19 unit bij locatie Zuiderhout voor bewoners met een coronabesmetting. Om de cliënten die positief zijn getest te kunnen vervoeren van de woonzorglocatie naar deze unit, rijdt Zorgbalans vanaf nu met bijzonder vervoer: een eigen ambulance, op initiatief van (en op de kop getikt door) Wim Swagerman, specialist ouderengeneeskunde bij Zorgbalans.


Coronateam voor de wijk

Voor de cliënten in de thuissituatie die positief getest zijn (of een sterke verdenking hebben op een coronabesmetting), heeft Zorgbalans vier eigen corona thuiszorgteams opgericht. De wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen uit deze speciale teams kunnen medisch-noodzakelijke zorg verlenen aan zowel bestaande als nieuwe cliënten, waardoor de 47 buurtteams en 22 Prettig Thuis teams worden ontlast. Deze laatstgenoemde teams blijven zo optimaal beschikbaar voor de reguliere zorg in de wijk en voor nieuwe cliënten. Zorgbalans ziet ook dat kwetsbare ouderen niet opgenomen kunnen of willen worden in een woonzorglocatie of ziekenhuis en biedt daarom comfort door thuis de zorg te verlenen aan deze positief geteste cliënten. Ook mensen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen en nog niet helemaal zijn hersteld van corona krijgen van deze teams goede zorg thuis.

Veilige zorg voor iedereen

Met deze teams kan Zorgbalans zorgvuldig omgaan met de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen en kan veilige zorg worden geboden aan al haar cliënten. Inmiddels hebben 25 professionele medewerkers afkomstig uit de huidige buurtteams zich aangemeld voor de teams. Zij zijn afgelopen week extra getraind en gelijk gestart in de wijk.

Op het hoofdkantoor van Zorgbalans is een speciale afgeschermde ruimte gebouwd waar de medewerkers zich kunnen omkleden en douchen. De ruimte is van alle benodigde middelen voorzien en wordt schoongemaakt volgens COVID-19 protocol. De teams hebben een eigen auto, eigen parkeerplekken en de afgeschermde ruimte is bereikbaar via een eigen trappenhuis en lift.

COVID-19 unit in Zuiderhout

Wanneer een bewoner van één van de twaalf woonzorglocaties positief getest is (of een sterke verdenking heeft op een coronabesmetting), wordt hij of zij direct in isolatie op de woonzorglocatie geplaatst. De ziekteverschijnselen van het coronavirus kunnen in ernst van de ziekte en intensiteit van zorg verschillen. Dit vergt veel van de medewerkers die de dagelijkse zorg voor de bewoners uitvoeren, zowel in intensiteit als deskundigheid.

Om deze positief geteste bewoners optimaal te kunnen verplegen, kunnen zij overgeplaatst worden naar een speciaal daarvoor ingerichte unit. Deze unit is vorige week geopend op de locatie Zuiderhout. De medewerkers binnen de unit zijn gekwalificeerd en zeer ervaren in infectiepreventie en -behandeling. Er vindt geen uitwisseling plaats, de medewerkers gaan niet van de afdeling af; de zorg wordt geboden door een vast team.

Verpleging in strikte isolatie

Op de unit is sprake van verpleging in strikte isolatie. Omdat deze bewoners positief zijn getest op het virus, dragen de medewerkers die op de afdeling werken continu beschermende kleding, handschoenen en een speciaal mondmasker. De cliënten worden onder begeleiding van een verpleegkundige vervoerd van de woonzorglocaties naar Zuiderhout. De unit is gevestigd op de begane grond en is toegankelijk via een aparte ingang.  

Eigen ambulance


Om de positief geteste cliënten veilig en snel te vervoeren van de woonzorglocatie naar de COVID-19 unit bij Zuiderhout, maakt Zorgbalans gebruik van eigen vervoer. Tot afgelopen week was dat met een rolstoeltaxi, vanaf nu met een speciale Zorgbalans-ambulance. Wim Swagerman, specialist ouderengeneeskunde, kwam met dit goede idee en maakte de aanschaf snel rond: ‘De ambulance, die niet meer werd gebruikt, is inmiddels weer gebruiksklaar gemaakt zodat we onze kwetsbare cliënten veilig en liggend kunnen vervoeren. De verpleegkundige zit er direct naast en kan zo zuurstof toedienen, terwijl de chauffeur minder risico loopt op besmetting door de gesloten cabine’.

BizPress.nl