Zechstein magnesiumolie grote vervuiler bodem Groningen


Nedmag, de fabriek die Zechstein magnesiumolie wint in Groningen is een van de grootste vervuilers van de bodem.

MIJNBOUW LEKKAGE VEROORZAAKT MILIEURAMP APRIL 2018
In april 2018 zijn er honderden miljoenen liters magnesium pekel vervuild met tientallen miljoenen liters dieselolie in de bodem weggelekt.

WEER LEKKAGE MET GROTE GEVOLGEN 14 NOV 2018
Op 14 november 2018 is er weer een leiding gesprongen. waardoor een onbekende hoeveelheid zoutwater is weggelekt met talloze dode vissen tot gevolg.

ENORME MILIEURAMP
Het gaat dus regelmatig fout, in april 2018 moest de mijn vanwege een enorme lekkage in opdracht van de staatsmijnen dicht. Naar een ruwe schatting van de staatsmijnen is er 40 miljoen liter dieselolie door een lek in de mijnen de bodem ingestroomd. Deskundigen schatten dat het aantal liters zal oplopen tot enkele honderden miljoenen liters dieselolie. Dit is een ernstig gevaar voor het grondwater en de drinkwatervoorziening voor de provincie Groningen.

Principes die horen bij ecologisch en milieuvriendelijk ondernemen vinden we helaas niet terug bij bedrijven als Nedmag en hun afnemers. Namelijk verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van bodem, plant, dier mens en planeet. Billijkheid waarborgen met betrekking tot gemeenschappelijke omgeving en zorg om de gezondheid en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties en hun leefomgeving. Bewust wordt door bedrijven en wederverkopers verhuld dat de winning van Zechstein magnesium mijnbouw een van de grootse milieurampen in Nederland veroorzaakt.

FAKE NEWS: THE PUREST MAGNESIUM IN THE WORLD
Nedmag, de fabrikant van Zechstein magnesium beweert al jaren dat de magnesium uit Groningen de zuiverste magnesium ter wereld is! Dat, verhaal beste mensen is een keiharde leugen om de harde werkelijkheid te verdoezelen.

Nedmag, voorheen Shell, is een zeer milieuvervuilende fabriek/mijn waar o.a. 50 ton zeer gevaarlijk afval en levensbedreigende fijnstof bij de productie van magnesium vrijkomt.
Nedmag is een fabriek die valt onder de hoogste categorie vervuilers in de industrie.

DE HARDE FEITEN OVER DE ZUIVERSTE MAGNESIUM TER WERELD
Zechstein magnesium komt als een vieze bruine pekel uit de (met dieselolie besmette?) grond. De magnesium borrelt dus niet uit een heldere bron naar het oppervlak zoals men ons vaak doet geloven. Nee, de bruine pekel moet eerst geraffineerd worden om verder verwerkt te kunnen worden. (net als geraffineerd zout) Zechstein magnesium bevat kanaalwater en dus geen bronwater of kristalwater zoals vaak gesuggereerd wordt. De magnesium
wordt uit de Zechstein mijnen door kanaalwater uit het na bijliggende kanaal opgelost en opgezogen. Het afvalwater verdwijnt weer in het kanaal.

ZECHSTEIN MAGNESIUM KOMT UIT EEN DOOR DIESELOLIE BESMETTE MIJN
Er zullen weinig mensen zijn die weten dat er dieselolie wordt gebruikt bij de winning van zout in mijnen, waaronder ook de winning van Zechstein magnesium zout. Het gebruik van dieselolie is puur een commerciële overweging omdat dieselolie goedkoop is. De SODM (staatstoezicht op de mijnen) adviseert al jarenlang het gebruik van dieselolie te stoppen.

GIFTIGE DIESELOLIE WORDT GEBRUIKT BIJ DE WINNING VAN MAGNESIUMOLIE.
We weten toch dat dieselolie giftig is voor het watermilieu en zorgt voor opeenhoping in de voedselketen. Dieselolie kan daarnaast ook zeer ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. De dieselolie wordt in de cavernes gepompt (de enorme ruimten onder de grond waarin zich het magnesiumzout bevindt). De dieselolie, ook wel dak-olie genoemd, blijft op het geïnjecteerde water drijven wat nodig is om het magnesiumzout op te lossen. Door de dieselolie wordt voorkomen dat de magnesium aan de bovenkant van de caverne oplost en instort.

WAAR ZIJN TIENTALLEN MILJOENEN LITERS DIESELOLIE GEBLEVEN?
Intussen is ook bekend geworden dat ook nog eens tientallen miljoen liters dieselolie “zoek” zijn. Men heeft geen idee waar deze enorme hoeveelheid voor de mens giftige olie gebleven is. Door deze milieuramp daalt de bodem versneld, met minimaal 1 centimeter per maand.
De staatsmijnen concluderen dat Nedmag het winningsproces diep onder de grond totaal niet onder controle heeft.

KERNAFVAL STORTEN IN DE MIJNEN
De lege cavernes zijn volgens “deskundigen” bij uitstek geschikt voor KERNAFVAL. Nu de discussie over kerncentrales weer op gang komt is dat risico levensgroot. In de cavernes in Twente wordt al afvalwater gespoten.

NU KOMT DE WAARHEID EINDELIJK BOVEN
45 jaar nadat men naar magnesium is gaan boren komt de trieste waarheid over de Zechstein mijnen naar boven. De Zechstein magnesium is ernstig besmet!
De bodem is sterk vervuild, het grondwater is vervuild met miljoenen liters dieselolie, de bodem zakt dramatisch, er ontstaan aardbevingen en scheuren in huizen. En dat is niet alleen van het aardgas, blijkt nu!
Alle schades aangekaart bij Nedmag worden afgewezen, men ontkende domweg dat er iets aan de hand is.

ACCEPTEREN WE DEZE MILIEURAMP?
Kunnen wij als burgers van Nederland een volgende milieuramp in de Zechstein magnesium mijnen voorkomen. Ja natuurlijk, door massaal te protesteren tegen het openhouden van de Zechstein mijnen.
Wil de industrie nog Zechstein magnesium gebruiken uit deze vervuilde mijnen?. Nederland moet dit soort vervuilende industrieën mijden. Het is ecologische volkomen onacceptabel dat bedrijven als Nedmag kunnen blijven bestaan zonder zich wat aan te trekken van het milieu en de schade die zij in Nederland veroorzaken. En, er zijn echt genoeg alternatieven.
Past Zechstein magnesium nog binnen ecologisch en milieuvriendelijk ondernemen?

NEE NATUURLIJK NIET
Willen de natuurwinkels, gezondheidswinkels, biologische winkels, therapeuten, Wellness centra, Floating centra en gebruikers van magnesiumchloride olie en vlokken dat dit zo doorgaat.

STOP de magnesiumzoutwinning in Nederland.
Lees op deze website meer: Zechstein magnesium veroorzaakt milieuramp.
EN
Vereniging Stop de Zoutwinning

G de Vries

Het bericht Zechstein magnesiumolie grote vervuiler bodem Groningen verscheen eerst op Persberichten.biz.

BizPress.nl