Woningcorporatie SCW besteedt haar kantoor automatisering uit

Woningcorporatie SCW Tiel heeft besloten om haar volledige kantoorautomatisering uit te besteden aan NCCW Shared Services uit Leusden voor een periode van vijf jaar.
Na een selectietraject gaven ?bekendheid met de corporatieapplicaties en de gevestigde naam in de corporatiemarkt mede de doorslag aldus Bas de Bruijn, Manager financiën en informatisering?.
Ook de reacties van bezochte referenties bevestigden de keuze. Pragmatisme, compleetheid van de dienstverlening, transparantie en flexibiliteit werd meermalen genoemd.

Gedurende het traject hebben wij de mannen uit Leusden ervaren als invoelend in onze organisatie, pragmatisch, ondersteunend en proactief met begrip voor de zaken waar wij mee te maken hebben?aldus Bas de Bruijn.

SCW biedt woonservice aan de bewoners van 3.300 woningen en 2 zorgcentra. Vanuit onze bijna 90-jarige geschiedenis als volkshuisvesters werken wij vanuit een sociale visie, onze ‘missie’. Onze klanten, huurders en woningzoekenden, mogen ons hier ook op aanspreken.

SCW is een klantgerichte en transparante organisatie, die inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit doen wij door verschillende klanten te voorzien van een breed assortiment aan kwalitatief goed en betaalbare woonruimte. Speciale aandacht gaat uit naar huishoudens met lage inkomens, leefomgeving en faciliteren voor zorg.
Hiervoor willen wij als netwerkorganisatie relaties opbouwen en onderhouden met externe partijen en zoeken wij voortdurend de balans tussen maatschappelijk presteren en financiële continuïteit.

?Kantoorautomatisering is voor ons geen core business maar inmiddels wel van strategisch belang. Door de kantoorautomatisering uit te besteden bij NCCW Shared Services is de continuïteit van onze ICT gewaarborgd. Doordat we op het gebied van ICT ontzorgt zijn kunnen we ons ten volle richten op onze primaire doelstellingen. Verder past de manier van werken bij onze kernwaarden als Verstandig, Eenduidig, Proactief en Dichtbij?, aldus directeur-bestuurder Herman Suijdendorp. Deze samenwerking past in de netwerkgedachte van SCW Tiel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
NCCW Shared Services B.V.
Michiel Dankbaar
033 4343071
marketing@nehgroup.com
www.nccwsharedservices.nl

BizPress.nl