Wereldkampioenschap voor volièrevogels 2019


De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) is met ongeveer 25.000 liefhebbers de organisatie die zich in de breedste zin van het woord bezig houdt met volièrevogels. Dit jaar organiseert zij (mede namens COM-Mondiale – de wereldorganisatie) onder de naam “Mondial 2019” de wereldkampioenschappen. Uit meer dan 40 aangesloten landen sturen liefhebbers hun mooiste vogels in, die elk in hun klasse zullen meedingen naar de titel “Wereldkampioen”.

Niet alleen het aantal vogels is indrukwekkend, ook de variatie in kleur en zang is groot.

Vele soorten zijn er te bewonderen. Onder andere kanaries, parkieten, papegaaien, kleinere tropische vogels, exotische duifjes, alsmede Europese vogels … ze zijn in ruime mate te zien en te horen.

Veel stands van commerciële bedrijven uit binnen- en buitenland maken deze Mondial compleet.

Ook voorlichting over het houden van vogels is een belangrijk aandachtspunt en er is veel documentatie aanwezig.

Zo’n evenement organiseren is geen sinecure. De organisatie kan echter een beroep doen op veel vrijwilligers die tijdelijk mee zullen “verhuizen”. Daarnaast zal er door scholengemeenschap “De Zone” uit Zwolle assistentie worden verleend op gebied van verzorging van vogels.     

De NBvV voert al sinds 2012 beleid dat de gezondheid en het welzijn van vogels die in Nederland in een beschermde omgeving worden gehouden, de zogeheten avicultuur, moeten waarborgen en verbeteren. In dat beleid worden ook handreikingen gedaan ten aanzien van het verantwoord vermeerderen en tentoonstellen van vogels. Daarmee levert de NBvV haar bijdrage aan het maatschappelijk debat over dierenwelzijn. Tegelijkertijd geeft dit beleid aan hoe haar leden moeten omgaan met wettelijke normen en morele waarden ten aanzien van het op een ethisch verantwoorde manier houden van kooi- en volièrevogels.

“Mondial 2019” is het evenement voor de vogelliefhebber en daarom “The place to be”. Wij kunnen  rekenen op bezoekers uit alle delen van Europa. Naar verwachting zal de show door 15.000 bezoekers worden bezocht.

“Mondial 2019” wordt van donderdag 10 t/m zondag 13 januari gehouden in de IJsselhallen, Rieteweg 4, 8011 AB te Zwolle. Deze locatie is gemakkelijk te bereiken en is in de nabijheid van het Centraal Station Zwolle gelegen.

Openingstijden:
Donderdag 10 jan., vrijdag 11 jan. en zaterdag 12 jan.: 10.00-17.00 uur.
Zondag 14 jan. : 10.00-16.00 uur.

Toegangsprijzen:                                                        
Volwassenen € 15,00
Uitgebreide catalogus € 15,00
Kinderen tot 12 jaar € 10,00

Zie ook https://com.mondial2019.nl

BizPress.nl