WDP publiceert jaarlijkse resultaten over de periode 1.1.19 – 31.12.19


Jaarlijks financieel verslag 2019

Vrijdag 31 januari 2020, 07u00

Gereglementeerde informatie

2019:

 • EPRA-winst van 0,93 per aandeel, een stijging met 8%, conform de verwachtingen
 • Dividend bevestigd van 0,74 euro per aandeel, eveneens een stijging met 8%
 • Uitstekende start van het groeiplan 2019-23: gedurende 2019 kon reeds een volume van circa 550 miljoen euro aan nieuwe investeringen worden vastgelegd
 • 2019, het jaar waarin WDP de twintigste verjaardag van zijn beursnotering in Brussel vierde, kende een aantal opmerkelijke hoogtepunten, waaronder de opname in de BEL 20 index, de intrede in een nieuw land (Duitsland), enkele belangrijke wijzigingen in de governance structuur en de eerste kapitaalverhoging via ABB voor een BE-REIT


___
2019-23:

 • Ambitie van een EPRA-winst per aandeel van minstens 1,15 euro in 2023
 • Op basis van een beoogde jaarlijkse portefeuillegroei van 10%


1.               Samenvatting

 • De EPRA-winst¹ over 2019 bedraagt 152,4 miljoen euro, met name een stijging met 13,4% in vergelijking met 2018 (134,4 miljoen euro). De EPRA-winst per aandeel² over 2019 bedraagt 0,93 euro, een stijging met 8,3% tegenover 0,86 euro in 2018.
 • Het nettoresultaat (IFRS) – aandeel Groep over 2019 bedraagt 393,7 miljoen euro, mede gedreven door een variatie in de onderliggende waarde van de vastgoedportefeuille van 287,9 miljoen euro. Het nettoresultaat (IFRS) – aandeel Groep per aandeel over 2019 bedraagt 2,40 euro, tegenover 2,10 euro in 2018.
 • De bezettingsgraad³ bedraagt 98,1% op 31 december 2019, tegenover 97,5% per 31 december 2018. De gemiddelde looptijd (tot aan de eerste opzegmogelijkheid) van de huurcontracten van de WDP-portefeuille bedraagt 6,0 jaar (inclusief zonnepanelen).
 • Op 31 december 2019 bedraagt de loan-to-value⁴ 45,0% en de schuldgraad (proportioneel) 46,7%, tegenover respectievelijk 50,0% en 51,8% per 31 december 2018.
 • De EPRA NAV⁵ bedraagt 12,8 euro op 31 december 2019, tegenover 10,2 euro op 31 december 2018. De IFRS NAV bedraagt 12,2 euro op 31 december 2019, tegenover 9,8 euro op 31 december 2018.
 • Het nieuwe strategische groeiplan 2019-23 kent een uitstekende start: in de loop van 2019 kon immers in totaal voor circa 550 miljoen euro aan nieuwe investeringen worden geïdentificeerd.
 • WDP blijft trouw aan zijn strategie van synchrone uitgifte van schulden en eigen vermogen in lijn met het investeringsritme. Zo werd de kapitaalbasis in 2019 versterkt met circa 285 miljoen euro via gereserveerde winsten, het keuzedividend en de kapitaalverhoging via ABB (accelerated bookbuild)⁶ die voor het eerst door een Belgische GVV werd gerealiseerd.
 • Precies in het jaar dat WDP de twintigste verjaardag van zijn beursnotering in Brussel viert, is de onderneming opgenomen in de BEL 20. De effectieve opname is ingegaan op 18 maart 2019.


In overeenstemming met de richtlijnen die door ESMA (European Securities and Market Authority) werden uitgevaardigd, worden de door WDP gehanteerde Alternative Performance Measures (APM) bij eerste vermelding in dit persbericht via voetnoot van hun definitie voorzien. Deze definitie zal ook steeds van een symbool (z) worden vergezeld, teneinde de lezer op een overzichtelijke wijze te informeren dat de definitie een APM betreft. In hoofdstukken 8 en 9 van dit persbericht wordt bovendien een reconciliatie van deze indicatoren gegeven.

[1] EPRA-winst: dit betreft het onderliggende resultaat van de kernactiviteiten en geeft aan in welke mate de huidige dividendbetalingen worden ondersteund door de winst. Dit resultaat wordt berekend als het nettoresultaat (IFRS) exclusief het resultaat op de portefeuille, de variaties in de reële waarde van financiële instrumenten en de afschrijving en waardevermindering voor zonnepanelen. Zie ook https://www.epra.com/

[2] De EPRA-winst per aandeel betreft de EPRA-winst op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen.

[3] De bezettingsgraad wordt berekend in functie van de huurwaarden voor de verhuurde gebouwen en de niet-verhuurde oppervlaktes en inclusief de inkomsten van de zonnepanelen. Projecten in aanbouw en/of renovatie worden buiten beschouwing gelaten.

[4] De loan-to-value bekomt men vanuit de IFRS-rekeningen door de netto financiële schulden te delen door de som van de reële waarde van de vastgoedportefeuille, de reële waarde van de zonnepanelen en financiering aan en deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures.

[5] EPRA NAV: dit is de NAV die werd aangepast zodat ze ook vastgoed en overige investeringen tegen hun reële waarde omvat en die bepaalde posten uitsluit die naar verwachting geen vaste vorm zullen krijgen in een bedrijfsmodel met vastgoedbeleggingen op lange termijn. Zie ook https://www.epra.com/

[6] Vrijgestelde versnelde private plaatsing bij internationale institutionele beleggers met samenstelling van een orderboek.

 • WDP en VIB Vermögen zijn in een partnership getreden via de joint venture WDP & VIB⁷ met de ambitie om hun vastgoedportefeuille regionaal uit te breiden in de Duitse regio’s Noordrijn-Westfalen, Bremen en Hamburg. Beide vennootschappen houden elk 50 % van deze joint venture aan. De joint venture WDP & VIB heeft meteen ook een overeenkomst getekend voor de aankoop van een perceel grond van circa 80.000 m² voor de toekomstige ontwikkeling van een logistiek pand in Gelsenkirchen (Duitsland).
 • Vanaf 1 oktober 2019 is de rechtsvorm van WDP omgezet van een Comm. VA met een statutaire zaakvoerder, in een NV met een monistische Raad van Bestuur.
 • Met het oog op een verhoogde verhandelbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het aandeel WDP, werd het aandeel WDP op 2 januari 2020 gesplitst met een factor 7.
 • WDP formuleerde en implementeerde in de loop van 2019 een meerjarige ESG Roadmap voor de periode 2019-23 met duidelijke acties in lijn met het eerder geïmplementeerde WDP ESG Framework. WDP wenst op deze manier zijn maatschappelijke rol te vervullen via een aantal concrete doelen.
 • Voor 2020 verwacht WDP een EPRA-winst van 1,00 euro per aandeel (een stijging van 8%). Op basis van deze vooruitzichten, wordt een dividend voor 2020 (uitbetaalbaar in 2021) vooropgesteld van 0,80 euro bruto per aandeel, eveneens een stijging van 8% ten opzichte van 2019.⁸  
 • Bovenstaande realisaties zetten wind in de zeilen voor de uitvoering van het groeiplan 2019-23. Op basis hiervan ambieert WDP voor 2023 een EPRA-winst per aandeel van minstens 1,15 euro (tegenover 1,15 euro bij de start van het groeiplan).⁸

[7] Zie de persberichten van 6 juni 2019 en van 19 december 2019. 

[8] Deze winstverwachtingen zijn gebaseerd op de huidige situatie en behoudens vandaag onvoorziene omstandigheden (zoals bijvoorbeeld een materiële verslechtering van het economische en financiële klimaat en/of de vraag naar logistiek vastgoed) en een normaal aantal uren zonneschijn.

BizPress.nl