WDP publiceert Halfjaarlijks financieel verslag 2018


Halfjaarlijks financieel verslag 2018
– De EPRA-winst over H1 2018 bedraagt 65,1 miljoen euro, een stijging met 14% ten opzichte van H1 2017. De EPRA-winst per aandeel bedraagt 2,94 euro, gestegen met 10% ten opzichte van H1 2017.

– WDP bevestigt zijn ambitie van een EPRA-winst per aandeel van 6,00 euro voor 2018, alsmede een beoogd brutodividend van 4,80 euro – telkens een stijging met 7%.

– In de loop van het eerste semester van 2018 kon 150 miljoen euro aan nieuwe investeringen worden vastgelegd.

– Halfweg het strategische groeiplan 2016-20 is een volume van circa 900 miljoen euro aan investeringen geïdentificeerd. WDP is dus op schema om zijn beoogd investeringsvolume van 1,25 miljard euro te realiseren, alsmede de vooropgestelde doelstelling van een EPRA-winst tot 7,00 euro per aandeel – zoals eerder bijgesteld begin dit jaar.

Samenvatting
– De EPRA-winst[1] over H1 2018 bedraagt 65,1 miljoen euro, met name een stijging met 13,7% in vergelijking met H1 2017 (57,2 miljoen euro). De EPRA-winst per aandeel[2] over H1 2018 bedraagt 2,94 euro, een stijging met 10,2% tegenover 2,67 euro in H1 2017.  

– Het nettoresultaat (IFRS) – aandeel Groep over H1 2018 bedraagt 94,2 miljoen euro, mede gedreven door een variatie in de onderliggende waarde van de vastgoedportefeuille van 35,3 miljoen euro (met name 1,3%). Het nettoresultaat (IFRS) – aandeel Groep per aandeel over H1 2018 bedraagt 4,26 euro, tegenover 6,39 euro in H1 2017.

– De bezettingsgraad[3] bedraagt 97,3% op 30 juni 2018, tegenover 97,4% per 31 december 2017. De gemiddelde resterende looptijd tot de eerste opzegmogelijkheid van de huurcontracten en tot eindvervaldag van de WDP-portefeuille bedraagt respectievelijk 6,0 jaar en 7,5 jaar (inclusief zonnepanelen).

– Op 30 juni 2018 bedraagt de schuldgraad 54,8%/55,1% (IFRS[4]/proportioneel), tegenover 50,8%/52,2% per 30 juni 2017.

– De EPRA NAV[5] bedraagt 59,3 euro op 30 juni 2018, tegenover 58,3 euro op 31 december 2017. De IFRS NAV bedraagt 56,9 euro op 30 juni 2018, tegenover 56,3 euro op 31 december 2017.

– Het totale geïdentificeerde investeringsvolume in het kader van het groeiplan 2016-20 bedraagt circa 900 miljoen euro. In het eerste semester van 2018 kon immers een additioneel investeringsvolume van 150 miljoen euro worden vastgelegd. Halfweg het strategisch groeiplan 2016-20 is WDP dus op schema om zijn beoogd investeringsvolume van 1,25 miljard euro te realiseren. Dit pakket aan investeringen omvat verschillende verhuurde projecten op de recent aangekochte grondposities en bestaat voornamelijk uit repeat business met bestaande klanten.

– Voor 2018 bevestigt WDP de verwachting van een EPRA-winst van 6,00 euro per aandeel (een stijging van 7%). Op basis van deze vooruitzichten, wordt een dividend voor 2018 (uitbetaalbaar in 2019) vooropgesteld tot 4,80 euro bruto per aandeel, opnieuw een stijging en dit met 7% ten opzichte van 2017.6 Voor de periode 2018-20 wordt gestreefd naar een cumulatieve stijging van de EPRA-winst van 25% tot 7,00 euro per aandeel, tegenover 5,60 in 2017. [6]

Zie de bijlage bij dit persbericht op www.perssupport.nl voor het volledige verslag of rechtstreeks via deze link: https://www.wdp.eu/nl/persberichten/halfjaarlijks-… 

In overeenstemming met de richtlijnen die door ESMA (European Securities and Market Authority) werden uitgevaardigd, worden de door WDP gehanteerde Alternative Performance Measures (APM) bij eerste vermelding in dit persbericht via voetnoot van hun definitie voorzien. Deze definitie zal ook steeds van een symbool (z) worden vergezeld, teneinde de lezer op een overzichtelijke wijze te informeren dat de definitie een APM betreft. In hoofdstuk 8-9 van dit persbericht wordt bovendien een reconciliatie van deze indicatoren gegeven.

[1] z EPRA-winst: dit betreft het onderliggende resultaat van de kernactiviteiten en geeft aan in welke mate de huidige dividendbetalingen worden ondersteund door de winst. Dit resultaat wordt berekend als het nettoresultaat (IFRS) exclusief het resultaat op de portefeuille, de variaties in de reële waarde van financiële instrumenten en de afschrijving en waardevermindering voor zonnepanelen. Zie ook www.epra.com.

[2] z De EPRA-winst per aandeel betreft de EPRA-winst op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen.

[3] De bezettingsgraad wordt berekend in functie van de huurwaarden voor de verhuurde gebouwen en de niet-verhuurde oppervlaktes en inclusief de inkomsten van de zonnepanelen. Projecten in aanbouw en/of renovatie worden buiten beschouwing gelaten.

[4] z De schuldgraad (IFRS) wordt op dezelfde manier berekend als de schuldgraad (proportioneel) conform het GVV-KB, maar gebaseerd op en reconcilieerbaar met de geconsolideerde balans die in overeenstemming is met IFRS waarin joint ventures verwerkt worden via vermogensmutatie.

[5] z EPRA NAV: dit is de NAV die werd aangepast zodat ze ook vastgoed en overige investeringen tegen hun reële waarde omvat en die bepaalde posten uitsluit die naar verwachting geen vaste vorm zullen krijgen in een bedrijfsmodel met vastgoedbeleggingen op lange termijn. Zie ook www.epra.com.

[6] Deze winstverwachtingen zijn gebaseerd op de huidige situatie en behoudens vandaag onvoorziene omstandigheden (zoals bijvoorbeeld een materiële verslechtering van het economische en financiële klimaat) en een normaal aantal uren zonneschijn.

BizPress.nl