Waarom altijd alleen maar aandacht voor negatief moslim-nieuws?

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap plantte Vredesbomen op Boomfeestdag; bomen planten verbroedert, maar hierover werd niet bericht in de media.
Stichting Nationale Boomfeestdag vraagt zich af waarom er alleen aandacht voor negatief moslim-nieuws is?

Naast de negatieve berichten over islam en moslims gebeurde er twee weken geleden ook iets positief met Moslims. Want….. tijdens de Nationale Viering van de Boomfeestdag in ‘s-Hertogenbosch woensdag 16 maart jongstleden, werden 12 Vredebomen geplant door 25 kinderen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap met 500 kinderen uit ‘s-Hertogenbosch samen met de Imam van deze Gemeenschap (Saffeer Siddiqui), burgemeester Ton Rombouts, Boomfeestdagvoorzitter Onno Hoes, Boomfeestdag-ambassadeurs Sandra Reemer en Helga van Leur en (the Voice of Holland) Maan. Het loslaten van 13 witte duiven benadrukte deze handeling: 12 duiven symbool voor de 12 sterren van de Europese vlag en dus voor vrede in Europa en een 13de duif voor wereldvrede .

NADERE INFO:
Als sluitstuk van het planten die dag van 5.000 bomen en struiken, door de ruim 500 kinderen, plantten zij die dag ook 12 Vredesbomen (Ratelpopulieren) in een Bomencirkel samen met de hoofdsponsors van de Stichting en met de hierboven genoemden.

Stichting Nationale Boomfeestdag wilde op deze wijze tot uiting brengen dat samenwerken voor de natuur kinderen niet alleen de waarde en het belang van een gezonde natuur laat inzien, maar dat het ook verbroedert en kan bijdragen aan eenheid in de wereld. Juist in deze dagen belangrijk!

In 2015 werd de Boomfeestdag-organisatie benaderd door de Imam van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Saffeer Siddiqui, die met zijn jongerenvereniging Vredesbomen wilde planten i.s.m. de Boomfeestdag. Dit op verzoek van de Khalifa die zetelt in Engeland en opgeroepen heeft aan zijn 190 miljoen gelovigen om Vredesbomen te planten. Het resulteerde in een samenwerking die dit jaar start in gemeente ‘s-Hertogenbosch: ruim 25 moslimkinderen, begeleidt door de jongerenvereniging van Ahmadiyya, planten samen met 500 leeftijdsgenootjes (vredes)bomen in het Kanaalpark van ‘s- Hertogenbosch.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is al sinds 1920 actief en is hiermee de oudste moslimorganisatie van Nederland. De gemeenschap opende in 1955 de eerste moskee van Nederland in Den Haag, de Mobarak Moskee. Het is een internationale religieuze gemeenschap en inmiddels gevestigd in 207 landen. Tijdens haar 50-jarig jubileum in 2006 bezocht Koning Beatrix de moskee en in 2015 sprak de Khalifa het parlement toe.

Aansluitend aan het planten van de Vredesbomen, werden door kinderen van de Moslimgemeenschap en ‘s-Hertogenbosch, 13 witte duiven losgelaten om de symboliek te benadrukken: 12 duiven stonden voor de 12 sterren van de Europese vlag en symboliseerden vrede in Europa en de 13e witte duif voor vrede wereldwijd!

BizPress.nl