Waarmerk Drempelvrij voor www.htm.net

Het Waarmerk Drempelvrij wordt verleend aan websites die goed toegankelijk zijn voor visueel en motorisch gehandicapten. HTM vindt het erg belangrijk dat de informatie op haar website voor iedereen goed toegankelijk is, en zoekt daarom voortdurend naar  gebruikersvriendelijke, eenduidige toepassingen die voldoen aan de Drempelvrij-eisen. Het behaalde Waarmerk Drempelvrij is voor de ontwikkelaars en bouwers van de website een bevestiging dat deze opzet geslaagd is; een bijzondere prestatie gezien de complexe technieken die schuil gaan achter de verschillende functionaliteiten. 

Vijf keer Drempelvrij: reden voor een feestje
De HTM-website is dit jaar voor de vijfde keer op rij beloond met het Waarmerk Drempelvrij. Om dit te vieren verloot HTM 10 x 2 toegangskaarten voor de voetbalwedstrijd ADO Den Haag – De Graafschap op 12 september a.s. in het ADO stadion. Kijk op www.htm.net om te zien hoe je kunt meedoen! 

Het Waarmerk Drempelvrij
Het Waarmerk wordt verleend door Bartiméus Accessibility. Deze onafhankelijke stichting toetst websites aan de hand van internationaal opgestelde richtlijnen. Daarbij wordt niet slechts op technische toegankelijkheidsaspecten gelet; ook de gebruiksvriendelijkheid en overzichtelijkheid van een website tellen mee in het eindoordeel. Alle gebruikers van www.htm.net hebben dan ook baat bij een volgens de eisen gebouwde website. 

Blijvend ontwikkelen
HTM vindt het belangrijk dat de informatie op www.htm.net voor alle klanten goed toegankelijk is. Daarom wordt de website jaarlijks door Bartiméus Accessibility getoetst op de toegankelijkheidsijkpunten (zie www.accessibility.nl). Bij verdere ontwikkeling van de site, bijvoorbeeld door nieuwe of uitbreiding van bestaande services, is de toegankelijkheid dan gegarandeerd. 
In 2006, 2007, 2008 en 2009 werd de website ook al met goed gevolg getest, waarmee HTM de eerste organisatie werd met een complexe maar toegankelijke website. Door de website te bouwen volgens de eisen van Drempelvrij, voldoet HTM bovendien aan de wettelijke eisen op dit gebied

BizPress.nl