Vrouwelijk talent in de wetenschap; For Women in Science Awards


21 november 2019

Tijd voor vrouwelijk talent in de wetenschap; For Women in Science Awards

Lisa Becking en Sandra Khor Manickam winnen For Women in Science beurs. Jorinde van de Vis wint rising talent award.

Vrouwen ondervertegenwoordigd in de wetenschap

L’Oréal zet zich in voor de empowerment van vrouwen op vele vlakken. Een onderdeel van deze commitment is de For Women in Science Awards in samenwerking met UNESCO. Tijdens het jaarlijks terugkerende evenement worden beurzen uitgereikt aan vrouwen die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan de wetenschap. In de wetenschap is de positie van vrouwen nog steeds ondermaats: slechts 29% van de onderzoekers wereldwijd is vrouw, 11% van de universitaire leidinggevende posities wordt bekleed door een vrouw en slechts 3% van de wetenschappelijke Nobelprijzen is toegekend aan een vrouw. In Nederland blijft het percentage vrouwen in de wetenschap steken op 24,5%, het laagste percentage in Europa*. Sinds 1998 hebben dankzij L’Oréal en UNESCO meer dan 3100 vrouwen een For Women in Science beurs of onderscheiding gekregen. Drie van hen zijn inmiddels Nobelprijswinnaars. Dit jaar is voor het eerst ook de Rising Talent Award uitgereikt aan jonge vrouwelijke wetenschappers die het verschil kunnen gaan maken in de toekomst.

For Women in Science beurzen 2019

Lisa Becking & Sandra Khor Manickam

Lisa Becking en Sandra Khor Manickam –  twee vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences – hebben een beurs ter waarde van 25.000 euro in ontvangst mogen nemen om een semester bij het prestigieuze NIAS in Amsterdam te verblijven.

Lisa Becking is Marien Bioloog aan de Universiteit Wageningen en doet onderzoek naar de impact van mens en milieu op koraal en maritiem leven. De bevindingen van expeditie naar Bird’s Head Seascape in West Papua, Indonesië, een van de meest gezonde riffen ter wereld, zal zij aan het NIAS gaan uitwerken. De biologische, maatschappelijke én economische implicaties van deze studie kunnen ons handvaten bieden voor toekomstig conservatiebeleid. 

Sandra Khor Manickam is historicus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en onderzoekt de geschiedenis en de ontwikkeling van het concept ‘ras’ binnen de geneeskunde. Ras verwijst naar de genetische menselijke diversiteit, waarvoor gespecialiseerde medicijnen en behandelingen van toepassing kunnen zijn. Tegelijkertijd heeft ‘ras’ ook in de geneeskunde een controversiele lading, mede gevormd door het publieke debat. Met haar onderzoek hoopt Sandra het concept ‘ras’ in kaart te brengen en een nieuwe discussie te openen over de waarde in genetisch onderzoek.

 

Rising Talent Award – Jorinde van de Vis

Nieuw dit jaar zijn de Rising Talent Awards om de academische carrières van jonge vrouwelijke onderzoekers in Nederland te bevorderen. De bestaande beurzen richten zich op vrouwelijke wetenschappers die al gevorderd zijn in hun carrière. De nieuwe beurs zorgt ervoor dat ook jonge onderzoekers erkenning krijgen voor hun academische prestaties en toekomstpotentieel. De hoofdprijs van 3.500,- gaat dit jaar naar Jorinde van de Vis, geboren in 1991 en Postdoc aan het DESY instituut Hamburg, voor haar onderzoek naar ‘Higgs dynamics in the early universe’.

‘Het verband tussen processen in de deeltjesfysica – op de allerkleinste schaal – met de evolutie van het heelal als geheel vind ik fascinerend.’Jorinde van de Vis (2019)

Jorinde van de Vis behaalde haar Masters Theoretische Natuurkunde aan de universiteit van Leiden en heeft zojuist haar PHD afgerond aan het Nikhef instituut. Haar onderzoek vindt plaats op het grensvlak van de elementaire deeltjesfysica en de kosmologie. Twee fundamentele vragen vormen de spil van haar onderzoek: hoe heeft het universum zich ontwikkeld en wat zijn de fundamentele bouwstenen van materie?

L’Oréal hoopt samen met de Nederlandse UNESCO commissie en partners van het programma –  Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), en de KHMW – een positieve bijdrage te leveren aan vrouwen in de wetenschap met als motto ‘The world needs science, science needs women’.

Bronvermelding:

* Unesco Institute for Statistics; Unesco World Science Report 2015;  Boston Consulting Group 2013; Monitor Vrouwelijke Hoogleraren (2018), LNVH.

De partners

 

L’Oréal

De Groep L’Oréal heeft meer dan 100 jaar ervaring in de beauty-industrie. Research en Innovatie, en een toegewijd onderzoeksteam van 4.000 mensen, zijn het hart van de strategie van L’Oréal. Zij werken aan het tegemoet komen aan alle schoonheidsbehoeften over de hele wereld en streven ernaar om een miljard nieuwe consumenten te bereiken de komende jaren. De CSR-strategie van L’Oréal voor 2020 ‘Sharing Beauty with All’ stelt ambitieuze doelen voor de duurzame ontwikkeling in de waardeketen van de Groep.

Unesco, de Nederlandse UNESCO Commissie

Unesco is de organisatie binnen de Verenigde Naties die onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie gebruikt om vrede en veiligheid in de wereld te bevorderen. Sinds de oprichting in 1945 heeft Unesco als doel om de wetenschap te stimuleren in het belang van duurzame ontwikkeling en vrede. De organisatie werkt ook aan het uitbannen van alle vormen van discriminatie en bevordert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, in het bijzonder in wetenschappelijk onderzoek. De Nederlandse Unesco Commissie is de schakel tussen de in Unesco verenigde wereldwijde gemeenschap, het Nederlandse professionele veld en de Nederlands overheid.

LNVH

De stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) zet zich sinds 2001 in voor de bevordering van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap en van vrouwelijke hoogleraren in commissies en adviesorganen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Door het organiseren van activiteiten gericht op capaciteitsversterking van vrouwelijke wetenschappers en door het beïnvloeden van universitair beleid probeert het LNVH dit doel te bereiken.

NIAS

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) selecteert jaarlijks ongeveer vijftig onderzoekers uit binnen- en buitenland voor een residentieel fellowship. NIAS biedt ruimte voor reflectie en interactie en stimuleert daarmee wetenschappelijke vernieuwing. NIAS wil wetenschappelijke disciplines verbinden, samenwerking aanmoedigen, nieuwe onderzoeksrichtingen faciliteren en de banden tussen kunst en wetenschap aanhalen. NIAS is in 1970 opgericht en is een instituut van de Koninlijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen sinds 1988. Als een onafhankelijk Institute for Advanced Study is NIAS lid van twee internationale netwerken, waaronder met zusterinstituten in Berlijn, Uppsala, Princeton en Harvard.

KHMW

De wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Hiermee houdt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zich al sinds 1752 bezig, in iedere periode op een eigentijdse manier. Deze doelstelling past zeker ook in deze tijd van steeds meer resultaten uit geavanceerd wetenschappelijk onderzoek en een samenleving die zich snel ontwikkelt en ingewikkelde vraagstukken genereert.

Eervolle vermelding Rising Talent genomineerden 2019:

Eline van Haaften  (1992) –  PhD TU Eindhoven. Eline’s onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een nierdialyse shunt die op den duur lichaamseigen cellen van de patiënt aantrekt, waarmee een echt lichaamseigen shunt ontstaat.

Ivana Abramovic (1989) – PhD TU Eindhoven. Ivana doet onderzoek naar energieproductie door middel van kernfusie als een mogelijke oplossing voor het wereldwijde energieprobleem.

Sandrine Gallois (1986) – Postdoc Archeologie in Leiden. Sandrines onderzoek richt zich op de interactie tussen inheemse groepen en hun omgeving, met name hoe zij hun levensonderhoud en cultuur aanpassen aan sociale en ecologische veranderingen.

Stefany Moreno Gamez (1992) – PHD Universiteit Groningen en het Swiss Federal Institute of Technology in Zürich. Stefany’s onderzoek richt zich op de analyse van bacteriële culturen in het lichaam en hun effect op lichaamseigen processen.

 

BizPress.nl