Voorkomen van conflict en instabiliteit in fragiele landen


Migratie is en zal van alle tijden zijn, aldus de Marrakesh verklaring. Geen enkel land kan de problemen in zijn eentje oplossen, internationale samenwerking is dus cruciaal. Tijdens de zesde IGNITE conferentie van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SPARK, aanstaande woensdag 28 november in Amsterdam, staat de vraag centraal: hoe kunnen we crisis en instabiliteit in fragiele landen, in de ring rondom de EU, beter voorkomen? En zodoende ook de vluchtelingenstroom een halt toe roepen? Hoe kunnen we jongeren in fragiele landen perspectief bieden – op een toekomst met werk, onderwijs, gelijke kansen en veiligheid? Burgemeester Femke Halsema opent IGNITE 2018 en Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, doet ook van zich spreken.

Programma IGNITE 2018

Het programma staat geheel in het teken van Rebuilding Futures, van het bieden van perspectief en het creeren van mogelijkheden voor jongeren, vrouwen, vluchtelingen in conflictgevoelige landen. Bijvoorbeeld voor jonge Syrische vluchtelingen die in de regio de kans krijgen om hun studie voort te zetten bij lokale universiteiten en hogescholen. Of voor ambitieuze ondernemers die in de regio nieuwe bedrijven starten om brood op de plank te krijgen, maar ook om nieuwe banen te creëren voor lotgenoten en de lokale bevolking. In diverse keynotes en workshops kijken internationale experts, ondernemers, beleidsmakers, vluchtelingen, naar de rol van ondernemerschap en hoger onderwijs bij het voorkomen van crisis en instabiliteit in fragiele landen.

Ook heeft het programme aandacht voor de vraag hoe ondernemerschap de integratie van vluchtelingen in Europa kan bevorderen. En tot slot kijken we naar nieuwe vormen van samenwerking tussen bijvoorbeeld Europa en het Midden Oosten, tussen maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om zo aan oplossingen te werken om conflict en instabiliteit te voorkomen.

IGNITE Sprekers

Topsprekers van organisaties zoals de International Finance Corperation en UNHCR, onderwijsstichting Al Fakhoora, Jusoor, een ontwikkelingsorganisatie voor Syrische vluchtelingen wereldwijd, gemeente Amsterdam, IKEA en Accenture Foundation delen hun visie over bovenstaande onderwerpen. De rector van de universiteit van Raqqa maakt ook zijn opwachting, als ook afgevaardigden van de Islamic Development Bank en de African Development Bank. Tot slot vindt de tweede Startup Competitie voor ondernemers uit fragiele landen plaats tijdens IGNITE 2018: 6 jonge ondernemers uit het Midden Oosten zullen hun businessplan aan een professionele jury en het publiek presenteren.

SPARK

SPARK ondersteunt sinds 1994 ondernemerschapsontwikkeling en hoger onderwijs in fragiele landen om een bijdrage te leveren aan stabilisatie en wederopbouw. Voor meer informatie zie www.spark-online.org. Over de conferentie en voor registratie: www.igniteamsterdam.org

BizPress.nl