Vluchtelingen detentiecentrum Tripoli onder vuur genomen


Tripoli, 25 april 2019 – Vluchtelingen en migranten in het Qasr Bin Gashir detentiecentrum in Tripoli, Libië, zijn beschoten en gewond geraakt. Dit blijkt uit videobeelden die Artsen zonder Grenzen heeft van gedetineerden. Deze slachtoffers waren niet gevallen als er gehoor was gegeven aan de eerdere oproep tot evacuatie naar het buitenland van de 3.000 mensen in de detentiecentra in Tripoli.

‘We zijn woest’, zegt Karline Kleijer, hoofd van de noodhulpafdeling van Artsen zonder Grenzen. ‘Dit is het directe gevolg van de nalatigheid van de internationale gemeenschap. We roepen daarom vandaag opnieuw op tot onmiddellijke evacuatie. Tot die tijd blijven deze mensen het risico lopen om weer geraakt te worden bij een dergelijke aanval. De internationale gemeenschap moet direct actie ondernemen om deze duizenden mensen te evacueren en stoppen met het geweld alleen te veroordelen. Dat is zinloos.’

Op 23 april waren er al berichten over een gewelddadig incident in het detentiecentrum Qasr Bin Gashir. Op dat moment zaten er ongeveer 700 mannen, vrouwen en kinderen vast. Er was echter geen duidelijkheid over wat er precies is gebeurd en wat de ernst van de gerapporteerde verwondingen was. Er zouden meerdere doden en zeker 12 gewonden zijn gevallen. Artsen zonder Grenzen heeft inmiddels foto- en videobeelden gezien en door artsen laten analyseren, waaruit duidelijk naar voren komt dat de verwondingen door geweerschoten komen. De vele getuigenverklaringen over willekeurige aanvallen met vuurwapens bevestigen dit.

De mensen in het Qasr Bin Gashir detentiecentrum zijn op 24 en 25 april naar het Zawiya detentiecentrum gebracht. Ze bevinden zich niet meer dichtbij de gevechten, maar worden alsnog vastgehouden onder inhumane en gevaarlijke omstandigheden.

Artsen zonder Grenzen roept alle betrokken partijen op om het internationale humanitaire recht te respecteren en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de burgers te beschermen. Ook moet medisch en humanitair personeel worden toegestaan om medische hulp te verlenen aan beide kanten van de frontlinie.

Artsen zonder Grenzen in Libië

Al meer dan twee jaar biedt Artsen zonder Grenzen medische zorg aan vluchtelingen, migranten en asielzoekers in detentiecentra in Tripoli, Khoms, Zliten en Misrata. Gedetineerden in deze centra hebben geen gegarandeerde toegang tot medische zorg. Artsen zonder Grenzen zorgt voor doorverwijzingen naar andere ziekenhuizen in geval van spoedeisende situaties. Daarnaast behandelen artsen van de organisatie medische aandoeningen die vooral worden veroorzaakt of verergerd door het gebrek aan medische hulp en de onmenselijke omstandigheden in de centra. Veel patiënten lijden aan angst en depressie of vertonen symptomen van posttraumatische stressstoornis. Artsen zonder Grenzen ziet regelmatig patiënten met psychiatrische aandoeningen die in verband staan met of verergerd worden door de detentie.

Sinds de uitbraak van de gevechten zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 296 doden gevallen, onder wie 21 burgers, en 1.411 gewonden. Meer dan 35.000 mensen zijn noodgedwongen hun huis ontvlucht volgens de Internationale Organisatie voor Migratie.

BizPress.nl