VLC maakt halfjaarcijfers 2010 bekend:

VLC maakt halfjaarcijfers 2010 bekend:

VLC, Nederlands grootste Enterprise Information Management (EIM) specialist, maakt haar resultaten van de eerste helft van 2010 bekend:

  • Omzet 2010H1 groeit met 23,4% ten opzichte van omzet 2009H1
  • Vooruitzichten tweede helft 2010 positief:
    • Opening 4e vestiging in Den Haag
    • Academy voor nieuwe medewerkers
    • Opening nearshore-vestiging in Spanje

VLC kijkt terug op mooie resultaten die in de eerste helft van het boekjaar 2010 zijn gerealiseerd. De omzet kwam uit op bijna € 4,7 M, een flinke stijging ten opzichte van het resultaat dat in de eerste helft van 2009 is neergezet, te weten een kleine € 3,8 M.

Stef Lagomatis, directeur en lid van board, licht toe hoe dit resultaat tot stand is gekomen. “VLC heeft een aansprekende visie ontwikkeld waarin informatie centraal staat. Organisaties doen er verstandig aan naast de klassieke productiefactoren kapitaal, arbeid en technologie, ook informatie als productiefactor te beschouwen. Sterker nog, in onze visie staat informatie centraal als de productiefactor bij uitstek waar organisaties zich in de huidige kenniseconomie positief mee kunnen onderscheiden. Wie slim gebruik maakt van informatie, heeft de toekomst.

VLC helpt organisaties om het rendement dat zij op hun informatie maken te vergroten. Organisaties beschikken tegenwoordig over enorme hoeveelheden gegevens, zowel afkomstig uit hun eigen processen, als vanuit externe bronnen. Het genereren, beheren en slim exploiteren van deze informatie is uitgegroeid tot een opgave van formaat. Logisch dus dat steeds meer organisaties VLC vragen hen daarbij te helpen. De vraag naar onze dienstverlening is daarmee sterk groeiende, en dat verklaart één op één de groei in onze omzet.

Wanneer we vooruitkijken naar de tweede helft van 2010, dan valt op dat VLC flink gas geeft op kwalitatieve en kwantitatieve groei van de organisatie. Zo bereiden we de opening van onze vierde vestiging in Nederland voor. Naast de huidige kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zullen we vanaf september van dit jaar ook in Den Haag te vinden zijn. Deze uitbreiding ondersteunen wij door in september en oktober weer een Academy te organiseren, waarin wij talentvolle HBO-ers en Academici opleiden tot specialisten. Tot slot openen wij in dezelfde periode een kantoor in Santander, Spanje. Vanuit dit kantoor bieden wij klanten hoogwaardige nearshore-dienstverlening, waarmee klanten een kostenbesparing van 30 % – 40 % kunnen realiseren. “

Over VLC

VLC is een consultancy organisatie die zich specialiseert in enterprise information management (EIM), het vakgebied dat de kennisgebieden business intelligence en content management samenbrengt. VLC gelooft in de kracht en waarde van informatie. Informatie is de nieuwe productiefactor, waarvan steeds meer organisaties inzien dat het een onderscheidende rol zal spelen. Wie het slimst gebruik maakt van informatie, heeft de toekomst.

De EIM- visie van VLC concentreert zich op het rendement van informatie. Wij bekijken het informatievraagstuk vanuit het perspectief van de informatiewerker en diens organisatie. In plaats van business intelligence en content management als aparte vakgebieden te beschouwen, zijn wij op zoek naar de raakvlakken tussen beide. Ook kijken we naar de mogelijkheden om meerwaarde te creëren door een geïntegreerde benadering van het onderwerp informatie.

VLC is opgericht in 1996, en heeft in haar bestaan een track record van succesvolle dienstverlening opgebouwd voor de bovenkant van de markt, zowel bedrijfsleven als overheid. VLC hanteert een zeer professionele werkwijze en projectaanpak, en combineert die met een specialistische benadering van de ICT vakgebieden content management en business intelligence. Ook de organisatiestructuur van VLC is gericht op het kunnen bieden van persoonlijke, professionele en specialistische dienstverlening van hoog niveau. In 2009 is VLC genomineerd voor de High Growth Awards en de FD Gazellen Awards en in 2010 is VLC uitgeroepen tot “Great Place to Work”.

BizPress.nl