Vertrouwen in pensioenfondsen daalt

Als het gaat om vertrouwen, scoren vakbonden duidelijk het hoogst. Het vertrouwen in pensioenfondsen en de toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten is in de afgelopen maanden gedaald en het vertrouwen in de politiek was en is onveranderd laag. Opmerkelijk is dat als werknemers zelf zouden mogen kiezen waar ze een pensioen willen opbouwen, ze dat vooral bij een bank willen doen.

Montae en GfK onderzochten de algemene pensioenkennis, kennis over de hoogte en de kosten van het pensioen, de beleving van pensioencommunicatie en het vertrouwen van werknemers in hun toekomstig pensioen. 

Alle inspanningen van de pensioensector om de communicatie naar de deelnemers te verbeteren, hebben maar een beperkt effect. Zo zegt bijna 25 procent van de werknemers geen enkele interesse te hebben in pensioencommunicatie. Waar pensioencommunicatie nu vaak per post plaatsvindt, zien vooral jongere respondenten dat liever per e-mail of via een persoonlijk gesprek. 

Waar uit vroegere onderzoeken vaak nog bleek dat werknemers verwachtten eerder dan 65 met pensioen te gaan, geven de resultaten van dit onderzoek aan dat Nederlanders inmiddels ervan zijn doordrongen dat zij langer moet doorwerken. Nog slechts 20 procent van de werknemers verwacht eerder dan 65 te zullen stoppen met werken en 40 procent denkt dat dit later dan 65 zal zijn.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

Links: http://www.montae.nl

BizPress.nl