Versterking kenniseconomie vraagt scherpere keuzes.

DEN HAAG, 11 AUGUSTUS 2010 –  Nederland moet scherper kiezen voor onderzoek op
wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk relevante gebieden (focus) en zorgen dat dit onderzoek ook voldoende schaal heeft dat het er toe doet (massa). Dat vergt naast heldere keuzes voor een lange periode veel meer samenhang in financieringsstromen.

Dat stellen VSNU, VNO-NCW, NWO, KNAW, TNO en MKB Nederland in een woensdag gepubliceerd manifest. 

De partners bepleiten een nationale, langjarige strategische onderzoeksagenda; de instelling van een kennis- en innovatieraad (die zwaarwegende adviezen uitbrengt aan het kabinet); en een stevige bundeling en sterke vereenvoudiging van financieringstromen en arrangementen. Op die manier kunnen bedrijven en onderzoeksinstellingen strategische keuzes maken, en kan Nederland zijn kenniseconomie effectief versterken. Dat is volgens de partners een absolute voorwaarde om te gaan behoren tot de internationale top vijf van kenniseconomieën.

BizPress.nl