Verlaging van pensioenen zet vertrouwen en draagvlak onder druk


Naderende verlaging van pensioenen zet vertrouwen en draagvlak onder druk

Het vermogen van PMT is in het afgelopen kwartaal toegenomen met bijna  € 6 miljard en is nu € 86,3 miljard. Het beleggingsrendement is tot nu toe meer dan 20%. Ondanks deze mooie resultaten is de dekkingsgraad van PMT gedaald naar 94,6% en staat een verlaging van de pensioenen voor de deur. Als het kabinet besluit geen maatregelen te treffen om verlagingen tijdens de transitieperiode naar een nieuw stelsel te voorkomen, hebben meer mensen dan alleen de 1,4 miljoen deelnemers van PMT een behoorlijke achteruitgang in het inkomen. Een verlaging van de pensioenen zal onrust in de samenleving teweegbrengen en ook het vertrouwen en draagvlak voor een nieuw stelsel onder druk zetten. 

“We zijn voor rust en stabiliteit tijdens de transitieperiode. De intentie bij het afsluiten van het principe akkoord was dat de pensioenen niet verlaagd hoefden te worden. Helaas heeft de lage rente roet in het eten gegooid. We zijn in gesprek met minister Koolmees en dringen aan op het behouden van de rust en stabiliteit tijdens de overgang naar een nieuw stelsel. Momenteel bezien we bij het Pensioenakkoord of uitgangspunten en resultaten bij elkaar passen. De uitkomsten hiervan delen we met minister Koolmees en de stuurgroep”, aldus Benne van Popta, werkgeversvoorzitter van PMT.

Zekerheid over wel of niet verlagen in 2020 is er nog niet. De hoogte van een eventuele verlaging wordt duidelijk na 31 december 2019. 

   

Belangrijkste kerncijfers derde kwartaal 2019

•    Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2019 98,6%.

•    Actuele dekkingsgraad per 30 september 2019 94,6%

•    Hoog positief resultaat op de matchingportefeuille 

•    Licht positieve resultaten op alle onderdelen ven de returnportefeuille 

•    Vermogen toegenomen met ca. € 5,8 miljard tot € 86,3 miljard in het derde kwartaal

•    Pensioenverplichtingen toegenomen met ca. € 8,6 miljard tot € 91,5 miljard in het derde kwartaal

•    Beleggingsrendement derde kwartaal 2019: 7,2%

•    Beleggingsrendement 2019 tot en met derde kwartaal: 20,8%

BizPress.nl