Verkiezingen Provinciale Staten Limburg


Even voorstellen: Cäte van den Hadelkamp (-van Zanten) 50PLUS kandidaat Provinciale Staten, plaats 3 lijst 8 Moeder van twee kinderen en twee kleinkinderen woonachtig in Reuver, Noord Limburg
Als nummer 3 op de lijst van 50PLUS hoop ik op uw voorkeursstem.
Ik ben zelf woonachtig in Noord-Limburg en ik vind het belangrijk dat onze hele provincie in het Gouvernement goed vertegenwoordigd wordt.
Uw stem is enorm belangrijk!
Onze provincie vergrijst, we worden ouder, ouderen moeten langer thuis blijven wonen. Naar mijn mening kunnen mensen dit alleen als voorzieningen en ondersteuning goed geregeld zijn maar ook betaalbaar blijven. Dit geldt niet alleen voor onze steden maar al helemaal voor onze kernen.
Jongeren trekken weg uit onze provincie waardoor alleen al in Noord-Limburg rond de 30.000 arbeidsmigranten nodig zijn om alle vacatures te vervullen, ook om onze Limburgse Economie en bedrijven gezond te houden. Er zijn veel vacatures in de zorg, logistiek, land- en tuinbouw. Daarbij dienen deze mensen ook allemaal gehuisvest te worden.
Er bestaat nog steeds een enorme schuldenproblematiek, dit betreft niet alleen ouderen maar ook jongeren en gezinnen met jonge kinderen.
Door oplopende kosten van gezondheidszorg en energie (gas, stroom) komen steeds meer ouderen in armoede terecht, groeien steeds meer kinderen in armoede op. Meer mensen raken aan huis gekluisterd waardoor vereenzaming een steeds groter probleem wordt. Steeds meer mensen moeten gebruik maken van de voedselbanken. Provincie, gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties zullen samen moeten optrekken om dit op te pakken.
Veiligheid voor ouderen die steeds langer thuis wonen, moet door voorlichting meer bevorderd worden. Het gevoel van veiligheid bevorderen door maatregelen zoals buurtpreventie, sociale betrokkenheid in buurten, straten en wijken.
Onze wegen en fietspaden moeten veilig blijven, openbaar vervoer moet voor iedereen veilig en toegankelijk zijn, vooral waar bushaltes wegvallen zullen er oplossingen moeten komen.
In mij vind u ook een voorstander van gratis vervoer voor ouderen en mensen met een kleine beurs uit de kernen waar banken en winkels wegtrekken.
Als Statenlid van 50PLUS zullen dit soort vraagstukken mijn bijzondere aandacht hebben. Facebook pagina: Kandidaat nr. 3 Provinciale Staten 50PLUS 

Volg mij op FB: Cäte van den Hadelkamp 50Plus Verkiezingen Provinciale Staten 2019
Twitter: https://twitter.com/bcabundance

Het bericht Verkiezingen Provinciale Staten Limburg verscheen eerst op Persberichten.biz.

BizPress.nl