Vastgoedmanagers pleiten in gedragscode voor integriteit

VGM NL: 50ste partner Brancheprogramma MVO Nederland

Utrecht, 30 november 2011

Vastgoedmanagementorganisaties hebben gisteren een gedragscode omarmd, die verantwoord en integer ondernemen verkiest boven korte termijn winstbejag. Hun brancheorganisatie, Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) presenteerde deze visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid op haar ledenvergadering. VGM NL is als 50ste branchevereniging partner geworden van het Brancheprogramma van MVO Nederland.

VGM is een jonge branchevereniging van vastgoedmanagement-organisaties gericht op de toekomst.”In de exploitatie van vastgoed gaat het niet alleen om het directe rendement op korte termijn, het gaat ook om de maatschappij op langere termijn,” zegt Ilse Kaandorp, directeur van VGM NL. “In onze visie is maatschappelijk verantwoord en integer ondernemen, MVIO, één van de belangrijkste onderwerpen op de agenda van vastgoedmanagers, hun opdrachtgevers en de gebruikers van vastgoed.” Leden van de vereniging accepteerden gisteren een aangescherpte gedragscode van hun vereniging, die MVIO duidelijk als de rode draad hanteert. Zo wordt integriteit één van de kerncompetenties van de aangesloten ondernemingen en nemen zij in contracten met opdrachtgevers en leveranciers een paragraaf over dit thema op.
In de toekomstvisie van VGM worden ook onderwerpen als duurzaamheid, het nieuwe werken en veiligheid specifiek benoemd. In de nieuwe VGM NL Gedragscode is tevens een artikel opgenomen over de rol van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen het vastgoedmanagement.

Om het maatschappelijk verantwoord en integer ondernemen concreet te maken is VGM NL als
50ste brancheorganisatie partner geworden van het Brancheprogramma van MVO Nederland. Door deelname aan een MVO Expeditie voor brancheverengingen komt VGM NL stapsgewijs tot praktische invulling van het MVO-beleid voor de vereniging en haar individuele leden. Aan het eind van deze MVO Expeditie (medio 2012) hebben de dertien deelnemende verenigingen een beleidsplan voor maatschappelijke verantwoordelijkheid ontwikkeld. Ook hebben ze dan in beeld welke tools nodig zijn om hun leden te helpen bij het starten met en implementeren van MVO in hun eigen organisatie.

Aanscherping en uitbreiding van de VGM NL Gedragscode komt mede voort uit de deelname van de vereniging aan het Integriteit Overleg Vastgoedmarkt (IOV), waarin ook partijen deelnemen als Bouwend Nederland, IVBN, NVM, Aedes, Neprom en FGH Bank. De daadwerkelijke invulling van het MVO-beleid van VGM NL wordt uitgewerkt volgens ISO 26000. Deze uitwerking komt in 2012 als facultatieve bijlage bij de VGM NL Gedragscode.

MVO Nederland
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor bedrijven met MVO-ambitie. Haar streven: MVO een vanzelfsprekende zaak maken voor alle ondernemers in Nederland. Sinds de oprichting in 2004 is MVO Nederland uitgegroeid tot hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen en daarover van gedachten willen wisselen met gelijkgestemden, brancheorganisaties, de overheid en/of NGO’s. Het partnernetwerk van MVO Nederland telt inmiddels ruim 1800 bedrijven en organisaties. Elke maand komen daar 50 partners bij. Deze ondernemingen komen uit alle sectoren en variëren van eenpersoonsbedrijven tot multinationals. MVO Nederland faciliteert haar achterban met kennis en inspiratie over de volle breedte van het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Brancheprogramma is er speciaal voor brancheorganisaties. In 2011 zijn er speciale activiteiten op het terrein van slimmer samenwerken, sociale innovatie en het nieuwe werken. Ook aan arbeidsparticipatie van mensen met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt wordt door MVO Nederland in 2011 extra aandacht besteed. Kijk voor meer informatie op www.mvonederland.nl.

Vastgoedmanagement Nederland
Vastgoedmanagement Nederland is de branchevereniging voor ondernemingen die professioneel werkzaam zijn in het vastgoedmanagement. Vastgoedmanagement Nederland is opgericht op 20 januari 2009 en vertegenwoordigt bijna 80 ondernemingen. Samen vertegenwoordigen zij ruim 2200 vastgoedprofessionals. Alle leden voldoen aan belangrijke criteria op het gebied van deskundigheid, ervaring en professionaliteit en hebben de gedragscode ondertekend. VGM NL zet instrumenten in duurzaamheid op een rij in samenwerking met het Platform Duurzame Huisvesting.

BizPress.nl