Valse start academisch jaar

Op en rond de verschillende terreinen wordt door de medewerkers op ludieke wijze aandacht gevraagd voor het cao-conflict. De acties zijn er niet op gericht om de ceremonies te verstoren. Verder begint er een emailactie, waarbij het personeel rechtstreeks aan het eigen universiteitsbestuur een protestmail kan sturen.

Sinds februari zijn de bonden al met de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) in gesprek. Vanaf het begin heeft de VSNU ingezet op nul procent loonsverhoging. Ook over werkgelegenheidsbehoud wil de VSNU geen concrete afspraken maken. Dit terwijl koopkracht en werkgelegenheidsbehoud toch de kernpunten waren uit het sociaal akkoord dat werkgevers- en werknemersorganisaties in 2009 sloten. De universiteiten wijzen naar Den Haag om zich van de eigen verantwoordelijkheid te ontdoen. De budgetten worden echter als totaal bedrag beschikbaar gesteld aan instellingen. Deze kunnen vervolgens zelf keuzes maken. Eind juni zijn de gesprekken definitief opgeschort. 

Volgens Abvakabo FNV bestuurder Marieke van den Berg moeten de universiteiten en de overheid kleur bekennen. “Nederland wil tot de top-5 van kenniseconomieën behoren. Als je dat zegt, moet je ook goed voor je personeel zorgen.”

Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, CMHF/VAWO en AC/FBZ zullen bij het uitblijven van een fatsoenlijk bod afwegen of minder ludieke acties nodig zijn. 

BizPress.nl