Universiteiten Noordoost Nederland gaan samenwerken

In lijn met de discussie rondom de commissie Veerman over een scherpere profilering van de universiteiten hebben de universiteiten in Noordoost Nederland besloten om bestaande samenwerking fors te intensiveren en uit te bereiden. Op onderzoeksgebied willen de vier universiteiten een aantal sterktes bundelen en uitbouwen om zich daarmee in Europees verband beter te kunnen profileren en meer Europese en nationale middelen te genereren. Dit moet het totale onderzoeksvolume op die gebieden vergroten en een stimulans bieden aan de kenniseconomie van (Noordoost) Nederland. Thema’s die de universiteiten samenbinden zijn Groene Energie, Technologie en Gezondheid, Voeding en Gezondheid en Nanotechnologie.

Op onderwijsgebied zijn een verbreding van het bacheloraanbod en een sterke profilering van de masteropleidingen de belangrijkste speerpunten voor de samenwerking tussen de universiteiten.

De Duitse collega-universiteiten in de grensstreek, Duisburg-Essen, Münster en Oldenburg, worden in het samenwerkingsproces ook nadrukkelijk betrokken. Volgens de vier universiteiten van Noordoost Nederland liggen er bijzondere kansen: de universiteiten zijn complementair en samen met de Duitse partners kunnen ze de krachten bundelen richting regionale, nationale en internationale instanties.

BizPress.nl