Uitnodiging presentatie Rli Advies 'Warm aanbevolen' op 13 dec. 2018


Presentatie advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ op 13 december 2018

Op donderdag 13 december 2018 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ uit. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) neemt het advies in ontvangst. In zijn advies gaat de raad in op wat er nodig is voor een succesvolle transitie in de gebouwde omgeving. Centraal staan de volgende vragen: Welke maatregelen moet de overheid treffen om te zorgen dat alle partijen zich kunnen en willen inzetten voor een voortvarende transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde omgeving? Welke aanvullende financiële maatregelen en welke afspraken over de rol en verantwoordelijkheden van overheden zijn nodig om de doelen uit het regeerakkoord voor 2030 en 2050 te halen? De raad geeft in dit advies invulling aan de keuzevrijheid van eigenaren, de publieke verantwoordelijkheid voor infrastructuur en de verdeling van kosten.

De raad nodigt de media van harte uit om de aanbieding van het advies bij te wonen.

Datum: donderdag 13 december 2018, Tijd: 10:15 – 10.30 uur

Locatie: Zoetermeer, Ambachtsherenlaan 103,  2722 CZ

Aanmelden: aanmelding voor de bijeenkomst is gewenst via e-mail: miep.eisner@rli.nl

De aanbieding van het advies vindt plaats aan het einde van het werkbezoek van de minister aan de wijk Palenstein in Zoetermeer.

Over het advies

De energietransitie in de gebouwde omgeving is de grootste naoorlogse verbouwing in Nederland. De maatregelen reiken tot achter de voordeur van woningen en gebouwen. Essentieel voor het slagen van de energietransitie in de gebouwde omgeving is de inzet en bereidheid van huishoudens en gebouweigenaren. Om tegemoet te komen aan de in de samenleving gewenste duidelijkheid doet de raad een aantal aanbevelingen over de fasering en de rechtvaardige verdeling van kosten. Daarnaast beveelt de raad aan de nationale en gemeentelijke doelen te verbinden met de belangen en zorgen van bewoners en eigenaren.

Interviewverzoeken

Interviews met de voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, en met raadslid Niels Koeman, die dit advies als commissievoorzitter heeft voorbereid, kunt u aanvragen via miep.eisner@rli.nl of 06 153699339. Op het publiceren rust een embargo tot 13 december 2018, 10.30 uur.

BizPress.nl