Uitnodiging presentatie nieuwe financieringsvorm Madaster woe 21/6


Afval is materiaal zonder identiteit” – Thomas Rau  

Uitnodiging presentatie nieuwe financieringsvorm voor het materialenkadaster Madaster: 21 juni 2018, Amsterdam

U bent van harte uitgenodigd om op donderdag 21 juni 2018 aanwezig te zijn in Amsterdam bij de presentatie van een unieke nieuwe financieringsvorm voor Madaster, het ‘materialenpaspoort voor vastgoed’ waardoor iedereen mede-eigenaar kan worden van Madaster. De banken en bouwondernemingen zijn zeer betrokken bij dit initiatief maar zullen geen van alle een dominante positie hebben. De nieuwe financieringsvorm, die op de dag van de zonnewende zal worden gepresenteerd, is ontworpen door financieringsplatform AndersFinancieren en zal het Symbid-crowdfundingplatform gebruiken. AndersFinancieren is binnen de vastgoedsector onder andere bekend door de financiering van de Steenvlinder-zelfbouwprojecten. Initiatiefnemer Thomas Rau van Madaster zal bij de presentatie aanwezig zijn. 

Datum: Donderdag 21 juni 2018

Plaats: De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, 1082 MD Amsterdam

Tijd ontvangst: 10:30 uur

Tijd aanvang presentaties: 10:45 uur  (tot 11:45 uur) 

Sprekers:

    – Thomas Rau, initiatiefnemer Madaster

    – Irma Langeraert, AndersFinancieren

    – Maarten van der Sanden, Symbid

De mens put de aarde uit. De wereldwijde consumptie van de mens van nu is 1,5 maal de planeet-aarde. Grondstoffen zijn gelimiteerd. Architect Thomas Rau pleit al jaren voor circulariteit waarbij bouwmaterialen hergebruikt worden. Om vast te leggen welke materialen in welk gebouw gebruikt zijn en wanneer ze weer beschikbaar komen, heeft Rau Madaster geïnitieerd.

ACHTERGRONDINFORMATIE

MADASTER 

Madaster – Het kadaster voor materialen

-Madaster koppelt materiaal-identiteit aan locatie en legt dit vast in een materialenpaspoort.

-Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. 

Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie en de financiële en circulaire waarde.

Missie:

-Het doel van Madaster is om afval te elimineren door materialen een identiteit te geven.

-Madaster richt zich in eerste instantie op de materialen in de gebouwde omgeving

Visie: 

-We beschouwen de aarde als een gesloten systeem waarbinnen geen verspilling mag plaatsvinden.

-Grondstoffen zijn gelimiteerd en schaars voorhanden.

-“Afval is materiaal zonder identiteit”.

-Om materialen oneindig beschikbaar te houden dienen ze gedocumenteerd te worden.

De mens put de aarde uit

De wereld wordt bewoond door meer en rijkere mensen wat leidt tot verhoogde druk op de aarde:

-Wereldwijde consumptie heeft momenteel 1,5x planeet-aarde nodig om zichzelf te onderhouden.

-Ontwikkelingslanden worden rijker, hun CO2-emissies stijgen naar hogere niveaus.

Als iedereen ter wereld op het Amerikaanse niveau consumeert, heeft de wereld 4x de planeet aarde nodig. 

Transitie naar de circulaire economie

-In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050.

-Om dit doel te bereiken moeten we op alle niveaus van onze samenleving actie ondernemen en duidelijke mijlpalen stellen. Het eerste doel is ambitieus maar niet onhaalbaar: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030.

-Deze doelstelling sluit aan bij het ambitieniveau in vergelijkbare landen.

AndersFinancieren

-AndersFinancieren is een onderdeel van de ILFA Group. ILFA heeft in de afgelopen 23 jaar voor ruim € 2 miljard financiering opgehaald voor onderwijs, zorg en vernieuwende initiatieven in wonen met of zonder zorg.

-AndersFinancieren is een van de vijf platformen in Nederland die beschikt over een vergunning als Beleggingsonderneming en zodanig doorlopend onder toezicht van de AFM en DNB staat.

-Voor haar projecten streeft AndersFinancieren naar gemengd funden. Naast kleine lokale beleggers worden er grotere professionele beleggers geworven of samengewerkt met een bank. 

Symbid

-Symbid heeft meer dan 200 bedrijven geholpen aan durfkapitaal via Symbids crowdfundingplatform (live sinds 2011).

-Symbid opereert sinds Q4 2017 op basis van een vergunning als beleggingsonderneming waarmee het nu beschikt over de juridische en technische basis om naast crowdfunding professionele funding service te bieden aan grotere private investeerders en professionele investeerders.

-Symbid hanteert een uitgebreid due diligence procedure op elke onderneming die mogelijk in aanmerking komt voor financiering. 

-Durfkapitaal financiering wordt voor ondernemingen gerealiseerd door investeringen van Business Angels, Strategische investeerders, Professionele investeerders en crowdfunders bij elkaar te brengen in 1 financiering. 

-Een financieringsronde kan publiekelijk worden aangeboden of enkel aan een besloten groep investeerders, beide volledig onder toezicht van de AFM.

Thomas Rau, architect

Inspirator en eye-opener voor de architect. Kritisch. To the point. Al jaren is Duurzaam ontwerpen voor Rau de standaard. Nationaal en internationaal toonaangevende duurzame projecten ontworpen zoals; WNF hoofdkantoor Zeist en Woopa in Lyon. Thomas Rau werkt sinds 1990 als architect in Amsterdam, waar hij in 1992 RAU oprichtte. RAU neemt actief deel aan de huidige internationale discussie over duurzaamheid en de ontwikkeling van energiebesparende technologieën. 

Irma Langeraert

Irma is de oprichter en naamgever van ILFA. Sinds halverwege de jaren negentig helpt ze (middel)grote organisaties met het bepalen van hun financieringsstrategie, beheren en beheersen van financiële risico’s en bemiddelt ze bij het aantrekken van financiering. Irma’s deskundigheid is gelegen in oplossen van complexe financiële vraagstukken waarbij veelal gestapelde financiering moet worden vormgegeven. Daarbij worden verschillende vormen van  financiering en vermogenscomponenten ingezet. Ze heeft grote kennis van het financieringsvak, maar ook van organisaties als woningbouwcorporaties, de verschillende soorten zorginstellingen en onderwijsinstellingen.

Maarten van der Sanden

Mede-oprichter van Symbid, in 2011 gestart het eerste aandelen crowdfunding platform ter wereld. Symbids missie: “Wij willen ondernemerschap faciliteren door iedereen die anders durft te zijn en zijn droom najaagt toegang te geven tot de benodigde financiering om zo de ondernemersdroom te kunnen realiseren.” Inmiddels heeft Symbid meer dan 130 ondernemers aan financiering geholpen door de uitgifte van aandelen. In totaal voor ruim 13 miljoen euro. Op basis van jarenlange ervaring helpt Symbid dagelijks startups en groeiende bedrijven aan de benodigde financiering om hun dromen te realiseren.

Meer informatie

Frans Gunnink

Sharpe Financial

Pers- en mediarelaties 

frans.gunnink@sharpeinternational.com

+31 (0)629 541 542

 

BizPress.nl