UCB's Algemene vergadering van Aandeelhouders


— Update van de aanwezigheid- en steminstructies met betrekking tot UCB’s
Algemene Vergadering van 30 april 2020
— Implementatie van het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende
diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en
verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie
— Fysieke aanwezigheid tijdens Algemene Vergadering is niet toegelaten en
uitoefening van stemrecht enkel via stembrief of via volmacht
BRUSSEL, 10 april 2020 /PRNewswire/ –De Belgische regering heeft op 9 april 2020 het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps-en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (het ‘Koninklijk Besluit’) gepubliceerd. Het Koninklijk Besluit is retroactief in werking getreden op 1 maart 2020 en voorziet in uitzonderlijke maatregelen die kunnen genomen worden naar aanleiding van algemene vergaderingen die werden of nog moeten worden samengeroepen voor 3 mei 2020.

https://mma.prnewswire.com/media/1140810/UCB_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1140810/UCB_logo.jpg]

Op 27 maart 2020 heeft UCB (de ‘Vennootschap’) haar Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders [mailto:https://www.ucb.com/investors/UCB-shareholders/Shareholders-meeting-2020] (de ‘Algemene Vergadering’) samengeroepen, te houden op 30 april 2020. UCB, als patiëntgerichte vennootschap, hecht veel belang aan de gezondheid van haar aandeelhouders, personeel en van het publiek. UCB wenst tevens strikt de regelgeving uitgevaardigd door de Belgische regering en andere publieke instanties in het kader van de Covid-19 pandemie op te volgen. UCB is van oordeel dat zij niet in staat is om een fysieke vergadering te houden zonder de gezondheid van haar deelnemers in gevaar te brengen en zonder risico op besmetting. De Raad van Bestuur van UCB heeft bijgevolg beslist om de Algemene Vergadering op 30 april 2020 te houden en artikel 6 van het Koninklijk Besluit te implementeren als volgt :

– De fysieke aanwezigheid van aandeelhouders, volmachthouders of andere personen die het recht hebben de Algemene Vergadering bij te wonen, wordt niet toegelaten. De Algemene Vergadering zal bijgevolg gehouden worden achter gesloten deuren. De aandeelhouders worden eraan herinnerd dat alle sociale evenementen rond de Algemene Vergadering omwille van de huidige omstandigheden zijn geannuleerd.

– Stemmen kunnen enkel worden uitgebracht via brief of volmacht verleend aan de onafhankelijke volmachthouder aangeduid door de raad van bestuur. Gelieve te noteren dat enkel de onafhankelijke volmachthouder aangeduid door de raad van bestuur als volmachthouder kan worden aangesteld. De stemmen uitgebracht via volmacht aan een andere volmachthouder dan voormelde onafhankelijke volmachthouder zullen evenwel in aanmerking worden genomen; maar deze volmachthouder zal de Algemene Vergadering niet mogen bijwonen. Een stembrief en een aangepaste volmacht zijn beschikbaar op onze website (https://www.ucb.com/investors/UCB-shareholders/Shareholders-meeting-2020 [https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ucb.com%2Finvestors%2FUCB-shareholders%2FShareholders-meeting-2020&data=02%7C01%7CShareholders.Meeting%40ucb.com%7Cf7826dffb1064d4e28a908d7d53df9a4%7C237582ad3eab4d44868806ca9f2e613b%7C0%7C0%7C637212334478591947&sdata=M%2Bw8sJ7iZ7IVd%2FSE1qKPckQrNF9fJqxzmXwc0oaCvwU%3D&reserved=0]) om aandeelhouders toe te laten hun stem uit te brengen. De ingevulde en getekende stembrieven en volmachten moeten UCB bereiken voor of op 26 april 2020 middernacht CEST ten laatste. We raden u aan om de stembrieven en volmachten alleen te versturen per email naar shareholders.meeting@ucb.com [mailto:shareholders.meeting@ucb.com] aangezien de postverlening ernstig verstoord is door deze crisis (scans of foto’s van de stembrieven of volmachten zullen bijgevolg worden toegestaan, op voorwaarde dat zij in een leesbaar formaat worden bijgevoegd in de email). Indien u de stembrief of volmacht persoonlijk of per koerier komt overhandigen op de zetel van UCB, gelieve de enveloppe dan duidelijk te richten aan het Corporate Secretariaat.

– De Raad van Bestuur herinnert de aandeelhouders eraan dat de andere aanwezigheidsformaliteiten vermeld in de oorspronkelijke oproeping ook nageleefd moeten worden, i.e. aandeelhouders moeten de Vennootschap inlichten over hun intentie om deel te nemen aan de Algemene Vergadering voor of op 26 april 2020 middernacht CEST ten laatste, en moeten bewijzen dat ze eigenaar zijn van de aandelen op de Registratiedatum (16 april 2020 om middernacht CEST), hetzij door een attest afgeleverd door een bank, een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling voor gedematerialiseerde aandelen, hetzij door inschrijving in het aandeelhoudersregister voor aandelen op naam (waarbij deze inschrijving onmiddellijk moet bevestigd worden door de Vennootschap).

– Met betrekking tot het vraagrecht is het aandeelhouders enkel toegelaten om hun vragen schriftelijk en voorafgaand aan de Algemene Vergadering te stellen. De vragen zullen enkel schriftelijk worden beantwoord en zullen worden gepubliceerd op UCB’s website (https://www.ucb.com/investors/UCB-shareholders/Shareholders-meeting-2020 [https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ucb.com%2Finvestors%2FUCB-shareholders%2FShareholders-meeting-2020&data=02%7C01%7CShareholders.Meeting%40ucb.com%7Cf7826dffb1064d4e28a908d7d53df9a4%7C237582ad3eab4d44868806ca9f2e613b%7C0%7C0%7C637212334478591947&sdata=M%2Bw8sJ7iZ7IVd%2FSE1qKPckQrNF9fJqxzmXwc0oaCvwU%3D&reserved=0]) ten laatste op 30 april 2020, vóór de stemming tijdens de Algemene Vergadering. Vragen moeten aankomen bij UCB voor of op 26 april 2020 middernacht CEST ten laatste. We raden aandeelhouders aan om hun vragen enkel per email te versturen naar shareholders.meeting@ucb.com [mailto:shareholders.meeting@ucb.com] aangezien de postdiensten geen tijdige levering kunnen garanderen in de huidige crisis. Elke vraag ontvangen na deze deadline zal niet behandeld worden. Indien u de vraag/vragen persoonlijk of per koerier komt overhandigden op de zetel van UCB, gelieve de enveloppe dan duidelijk te richten aan het Corporate Secretariaat.

UCB wenst hierbij haar aandeelhouders te bedanken voor hun steun in deze uitzonderlijke tijden. De Covid-19 situatie heeft een impact op organisaties in de hele wereld, en UCB is volledig toegewijd om te waarborgen dat we ten dienste blijven van onze patiënten, medewerkers en andere belanghebbenden. Voor meer informatie over de maatregelen die UCB hieromtrent neemt, kan u terecht op onze website pagina COVID-19 [https://www.ucb.com/UCB-s-statement-on-COVID-19-outbreak].

Dit persbericht is beschikbaar op de website van UCB NV via de volgende link [https://www.ucb.com/stories-media/Press-Releases].

Over UCB

UCB, Brussel, België (www.ucb.com [http://www.ucb.com/]) is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het ontdekken en ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen en oplossingen voor het transformeren van het leven van mensen met ernstige ziekten van het immuunsysteem of het centraal zenuwstelsel. Met 7 500 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2019 een omzet van 4,9 miljard euro. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1140810/UCB_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1140810/UCB_logo.jpg]

CONTACT: Investor Relations, Antje Witte, Investor Relations, UCB, T +32 2 559 94 14, antje.witte@ucb.com, Corporate Communications, Laurent Schots, Media Relations, UCB, T +32 2 559 92 64, laurent.schots@ucb.com, Corporate Secretary, shareholders.meeting@ucb.com

Web site: http://www.ucb.com/

BizPress.nl