Tien procent van eerste sneltesten corona is positief


World Health Laboratories in Bunnik maakt de eerste resultaten van de sneltesten bekend, die zijn afgenomen door zorgprofessionals. 10% van de geteste personen heeft inmiddels antistoffen aangemaakt tegen COVID-19. Het laboratorium roept deze mensen op om zich te melden als plasmadonor. Dit plasma kan mensen in risicovolle beroepen beschermen die nog niet immuun zijn én coronapatiënten helpen bij hun herstel.

Sinds 31 maart heeft het WHL 355 personen getest, waarbij het vermoeden bestond dat zij zelf een infectie met COVID-19 hadden doorgemaakt, of mensen in hun directe omgeving. In 36 monsters (10%) werden IgG antistoffen aangetroffen. Deze mensen hebben inmiddels corona gehad en daartegen antistoffen aangemaakt. Drie monsters bevatten IgM antistoffen, waaruit bleek dat het virus vermoedelijk nog actief was.Naast de testen verzamelt het laboratorium samen met de behandelaars informatie van positief geteste personen. Dit levert een duidelijk beeld op welke wijze de besmetting heeft plaatsgevonden en hoe deze is doorgegeven. Deze informatie is cruciaal om een beeld te krijgen van de verspreiding van het virus, de omvang en de snelheid waarmee dit gebeurt.

Plasmadonoren gezocht

Directeur dr. Emar Vogelaar is verheugd met dit eerste resultaat. “We zijn ook op zoek naar mensen die antistoffen in hun bloed hebben. Wij willen ze vragen om plasma te doneren. Met dit plasma kunnen we mensen beschermen die nog niet immuun zijn én coronapatiënten helpen bij hun herstel.” Vogelaar heeft inmiddels contact met Sanquin Bloedbank om zijn bevindingen te delen. Deze organisatie verzamelt plasma en heeft een grote hoeveelheid donoren nodig om een eerste badge te draaien. De informatie over het bloeddonorschap is te vinden via de website van Sanquin Bloedbank, https://www.sanquin.nl/donor-worden/wat-je-moet-we… Hier wordt ook aangegeven welke eisen gesteld worden aan een donor. Belangstellenden kunnen een kleine vragenlijst invullen om zelf te beoordelen of zij voor donorschap in aanmerking komen.

Sneltest


De sneltest is in januari ontwikkeld in China, waar de eerste uitbraak van COVID-19, ofwel coronavirus, plaatsvond. Wetenschappers ontwikkelden een test die IgM en IgG antilichamen tegen SARS-CoV-2 virus in menselijk bloed (vingerprikje) of serum kan detecteren in verschillende infectiestadia. Het WHL haalde de test naar Nederland en onderzoekt de werking ervan. De sneltest is bedoeld voor huisartsen en andere zorgprofessionals. Zij kunnen hiermee een eerste screening doen. De combinatie van uitslag en symptomen kunnen aanleiding zijn voor vervolgonderzoek. Zorgprofessionals kunnen contact opnemen met WHL (info@healthdiagnostics.nl).

BizPress.nl