Teleurstellend eerste halfjaar Novisource; focus op herstel


PERSBERICHT

Teleurstellend eerste halfjaar Novisource;

focus op herstel

 

 

Nieuwegein, 24-08-2018

Hoofdpunten eerste halfjaar 2018 t.o.v. zelfde periode 2017

 

·         De totale netto omzet is afgenomen met 8,0% tot € 9,7 miljoen (2017: € 10,6 miljoen), mede door de verkoop van het onderdeel Diesis medio 2017 die in het eerste halfjaar van 2017 nog een netto omzet van € 0,6 miljoen maakte;

·         De recurring EBITDA bedroeg € 0,4 miljoen ten opzichte van een recurring EBITDA van € 0,9 miljoen een jaar eerder. Een afname van € 0,5 miljoen. De relatieve winstgevendheid op recurring EBITDA niveau bedroeg 4,0% over de eerste 6 maanden (2017: 8,3%);

·         Het nettoresultaat bedroeg € 0,5 miljoen ten opzichte van € 0,4 miljoen in 2017. Het resultaat van 2018 is inclusief de kosten die gemaakt zijn voor het inmiddels gestopte verkooptraject (Supernova), advieskosten inzake strategische (her)oriëntatie, alsmede de bate inzake de verkoop van de contracting activiteiten en de vrijval van de earn-out reservering met betrekking tot Opdion;

·         Het eigen vermogen is gestegen naar € 4,7 miljoen (ultimo 2017: € 4,2 miljoen);

·         De cashpositie bedroeg ultimo juni ruim € 4,2 miljoen (ultimo 2017: € 9,0 miljoen). De afname wordt met name veroorzaakt door de afbouw van de contracting activiteiten, waardoor een stuk liquiditeitsvoordeel dat inherent is aan deze business is weggevallen. Daarnaast is de resterende koopsom inzake Opdion betaald;

·         De solvabiliteit, waarbij het eigen vermogen wordt uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal, is met 44% (ultimo 2017: 27%) bevredigend.

Toelichting op de resultaten: 

De resultaten over het eerste halfjaar zijn teleurstellend. De begin dit jaar aangekondigde verkoop van de onderneming (project Supernova), alsmede de directie en managementwisselingen hebben een negatief effect gehad op zowel marge als kosten. De verkoop van de contracting activiteiten is inmiddels gerealiseerd. Tevens is besloten om de verkoop van de consultancy activiteiten van Novisource en Opdion te staken.

De omzet en het bedrijfsresultaat van de Novisource consultancy activiteiten voor zowel eigen als externe professionals zijn op niveau gebleven. De omzet en het bedrijfsresultaat binnen contracting (inmiddels verkocht) en Opdion zijn daarentegen sterk teruggelopen.

De integratie van Opdion heeft door de eerder gememoreerde verkoopactiviteiten vertraging opgelopen en mede als gevolg daarvan zijn de resultaten achtergebleven. Inmiddels is deze integratie in volle gang en zal eind dit jaar volledig gerealiseerd zijn.

De verkoopkosten en algemene beheerskosten liggen het eerste halfjaar van 2018 nog op een relatief hoog niveau. Door de hernieuwde focus op de kernactiviteiten zullen deze kosten meer in lijn worden gebracht met de lagere omvang van de huidige activiteiten.

De dagelijkse operatie en commerciële activiteiten vallen inmiddels onder de verantwoordelijkheid van Roy Vissers. In het eerste halfjaar van 2018 zijn de heren Philip van Blanken (CEO) en Peter Specht (CFO) afgetreden en uit dienst gegaan. Cees den Ouden is benoemd als interim CFO.

De activiteiten van de Raad van Bestuur in de komende maanden zijn gericht op verdere versterking van Novisource, waarbij de nadruk ligt op autonome groei en interne optimalisatie. Door de (hernieuwde) focus op de kernactiviteiten verwachten wij voor deze activiteiten een herstel van het operationele resultaat in het tweede halfjaar 2018.

Voor geheel 2018 verwachten wij uit te komen op een recurring EBITDA tussen € 0,6 miljoen en

€ 0,95 miljoen.

Daarnaast zal de strategische positionering van Novisource nader worden uitgewerkt, waarbij de eerste opties momenteel is het voorzetten van de activiteiten van Novisource buiten de beurs.

Meer informatie vindt u in het halfjaarbericht.

Voor meer informatie over dit persbericht:

Cees den Ouden, CFO

+31 (020) 258 85 56

ir@novisource.nl

Over Novisource N.V.

Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) omvat de merken Novisource BV en Opdion Services BV. Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema’s op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Opdion Services BV is gespecialiseerd in het verbeteren en verrijken van bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om applicatie integratie (SOA) of business proces management (BPM). Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl of www.opdion.com

 

BizPress.nl