Tag: Waterschappen
Waterschappen op weg naar energieneutraliteit

Waterschappen op weg naar energieneutraliteit

Uit onderzoek blijkt dat de waterschappen goed op weg zijn naar 100% energieneutraliteit in 2025. Bij de onderhandelingen aan de tafels voor het Klimaatakkoord wijzen de ...

Lees verder
Waterschappen zoeken briljante waterideeën

Waterschappen zoeken briljante waterideeën

Sterke dijken, schoon en voldoende water: de waterschappen werken hier dag in dag uit aan. De waterschappen willen dit werk zo goed en efficiënt mogelijk doen en staan daarom ...

Lees verder
Laatste kans voor CAO waterschappen

Laatste kans voor CAO waterschappen

De maat is vol voor het bestuur van de Unie van Waterschappen. Deze week zijn de cao-besprekingen opnieuw vastgelopen. De vakbonden achten het niet zinvol verder te spreken. ...

Lees verder
Cathelijn Peters directeur Unie van Waterschappen

Cathelijn Peters directeur Unie van Waterschappen

Cathelijn Peters is door het bestuur van de Unie van Waterschappen benoemd als directeur van de Unie van Waterschappen. Samen met algemeen directeur Albert Vermuë vormt zij ...

Lees verder
TU Delft onderzoekt samenwerking markt en waterschappen

TU Delft onderzoekt samenwerking markt en waterschappen

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de faculteit Bouwkunde TU Delft gaat op verzoek van de waterschappen onderzoek doen naar de samenwerking tussen waterschappen en het ...

Lees verder
Waterschappen & ministeries dragen bij aan goed waterbeheer wereldwijd

Waterschappen & ministeries dragen bij aan goed waterbeheer wereldwijd

Twintig miljoen mensen in veertig stroomgebieden wereldwijd die beter zijn beschermd tegen water en toegang hebben tot voldoende, schoon water. Dat is het ambitieuze doel van ...

Lees verder
Waterschappen: Nederland sneller klimaatbestendig

Waterschappen: Nederland sneller klimaatbestendig

Vandaag tekenden minister-president Rutte, minister Ollongren en de VNG, IPO en de Unie van Waterschappen het Interbestuurlijk Programma. Hierin staan de uitgangspunten voor ...

Lees verder
Waterschappen zetten volgende stap naar circulaire economie

Waterschappen zetten volgende stap naar circulaire economie

Nederland circulair in 2050. Die ambitie heeft het kabinet neergezet in het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ en is door maatschappelijke partners en meer dan ...

Lees verder
Uitzonderlijk hoogwater, waterschappen staan paraat

Uitzonderlijk hoogwater, waterschappen staan paraat

Momenteel is er op veel verschillende plekken in Nederland tegelijk sprake van hoogwater. Dat komt niet vaak voor. De waterschappen zijn zoals altijd goed voorbereid en nemen ...

Lees verder
Waterschappen en ministeries: samen wereldwijd waterbeheer verbeteren

Waterschappen en ministeries: samen wereldwijd waterbeheer verbeteren

Op woensdag 1 november spreken de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat en Dutch Water Authorities (de waterschappen) de ...

Lees verder
BizPress.nl