SVR-Campings eisen duidelijkheid


SVR-CAMPINGS EISEN DUIDELIJKHEID

SVR- enquête 

Gisteren heeft de SVR een persbericht doen uitgaan, n.a.v. de uitkomsten van een enquête onder haar campingeigenaren over de effecten van de Coronacrisis. Zij vroeg daarin aandacht voor de precaire financiële situatie waarin veel van die campingeigenaren inmiddels zijn komen te verkeren. En riep hierbij de rijksoverheid op om met de kampeersector duidelijker te communiceren over de positie van die sector. En ook om die sector financieel te ondersteunen. Wat nu nog steeds niet het geval is.

Recreatie en Horeca, wat is het verschil?

Veel campingeigenaren trekken nu een vergelijking met de horeca. Zij stellen dat niemand het acceptabel zou hebben gevonden als de horecaondernemers wel gasten in hun zaak en op hun terrassen zouden mogen toelaten – mits ze een onderlinge afstand bewaren van anderhalve meter – maar dat die gasten niet zouden mogen worden bediend en dat de toiletten in hun bedrijven zouden moeten worden afgesloten. Met terloops de toevoeging: “O ja, omdat uw zaken door de rijksoverheid niet tot verboden gebied worden verklaard, kunt u ook geen aanspraak maken op financiële ondersteuning.” 

Veel onrust

Het persbericht van 1 april jl. heeft veel losgemaakt, ook bij campingeigenaren. Uit hun reacties is het de SVR duidelijk geworden, dat meer moet worden gedaan dan aandacht te vragen voor de bij hen ontstane situatie.

Initiatief

De SVR heeft aan één van haar in de provincie Zeeland gevestigde campingeigenaren gevraagd om een juridisch verzoek om financiële ondersteuning in te dienen, welk verzoek uiteindelijk zou moeten leiden tot een besluit van de rijksoverheid om alle campingeigenaren financieel te ondersteunen. Zoals bekend zijn alle recreatieve voorzieningen, in die provincie, waaronder de campings, op last van de Veiligheidsregio Zeeland volledig gesloten. Aangezien de rijksoverheid de kampeersector niet heeft aangewezen als een sector die moet worden ondersteund, zal het verzoek met zekerheid worden afgewezen. Vervolgens zal daartegen bezwaar en beroep worden ingesteld. Andere campingeigenaren zullen in de gelegenheid worden gesteld om bij die procedures aan te haken. 

Nu een dergelijk bestuursrechtelijk traject een zaak is van lange adem, overweegt de SVR om t.b.v. haar campingeigenaren tegen de Staat der Nederlanden een kort geding aan te spannen, om de rijksoverheid te dwingen de kampeersector duidelijkheid te verschaffen over de positie daarvan. En om die sector ook aan te wijzen als sector die aanspraak kan maken op ondersteuningsmaatregelen zoals die ook gelden voor bijvoorbeeld de horeca.

#samensterk

De SVR zal elke recreatieondernemer en elke organisatie in de recreatie de mogelijkheid bieden om dit initiatief te ondersteunen. We zitten tenslotte met elkaar allemaal in het hetzelfde schuitje. Samen staan we tenslotte sterker! 

De Stichting Vrije Recreatie hoopt echt dat de Nederlandse Overheid heel snel inziet dat de hele recreatieve sector in zeer zwaar weer zit en dat er heel snel wordt beslist dat ook ondernemers in de recreatieve sector behoren tot de groep waar de omzet tot nul is gereduceerd en hulp nodig hebben om deze storm te overleven.

BizPress.nl