Stikstofcrisis: innovatie stimuleren effectiever dan landbouw saneren


Uit projecten blijkt dat er in de landbouw door innovaties nog veel mogelijkheden zijn de stikstofemissies te beperken. De commissie Remkes adviseerde echter vooral de opkoop van veebedrijven. Dat kost mogelijk 300 euro per kg reductie van de stikstofemissie. Om jaarlijks 1 miljoen kg reductie te realiseren is wel tot 300 miljoen euro nodig. Met datzelfde geld zou je door een stimuleringsfonds voor alle melkveebedrijven tot 40 miljoen kg reductie kunnen komen. Dat is zelfs meer dan een kwart van de totale jaarlijks stikstofemissie in de melkveehouderij. Met een extra zetje zullen de melkveebedrijven de beschikbare innovaties snel kunnen doorvoeren.

Het advies van de commissie Remkes

De voorstellen van de commissie Remkes zijn voor de landbouw vooral gericht op sanering van vervuilende bedrijven naast natuur en in beperkte mate op het versneld innoveren in duurzame stalsystemen. Voor de melkveehouderij zijn die innovaties echter niet zo effectief en efficiënt en is soms ook nog gevaarlijk voor de gezondheid van mens en dier. Een vrijwillige opkoopregeling kost veel geld. Bovendien is de reductie in stikstofemissie is relatief beperkt, omdat het alleen de emissies uit de stal en de mestopslag betreft.

Vele innovaties dicht bij brede toepassing

Het KCGG heeft in o.a. plattelandsontwikkelingsprojecten gezien dat er vele innovaties beschikbaar zijn om de emissie terug te dringen. Dat kan variëren van investeringen in betere bodemkwaliteit, in precisiebemesting voor nog betere benutting van de dierlijke mest en gebruik van circulaire kunstmeststoffen tot efficiënter voeren met bijvoorbeeld veel meer eigen vers gras. Diverse koploperbedrijven passen al veel toe. Met een stimuleringsfonds zou een grote groep bedrijven gaan volgen, waardoor de emissies fors meer worden teruggedrongen dan bij de huidige wettelijke vereisten.

Stimuleringsfonds

In de melkveehouderij zijn bijna alle bedrijven verplicht een boekhouding bij te houden over wat o.a. hun stikstofemissies zijn: de zogenaamde Kringloopwijzer. Dit is bedoeld om de kringlopen verder te sluiten. Dat past goed bij de visie van het ministerie van LNV op de kringlooplandbouw. Dit systeem van de Kringloopwijzer zou gebruikt kunnen worden voor een soort bonus-malussysteem om de bedrijven een financiële stimulans te geven om de innovaties te kunnen doorvoeren. Het ondernemerschap wordt dan gestimuleerd om die innovaties te kiezen die het beste passen bij het bedrijf. Dat is dan zeer kosteneffectief en draagt ook bij aan een beter klimaat. In het verleden is al gebleken dat de emissies fors konden worden beperkt.

BizPress.nl