Sportbonden slaan handen ineen tegen wangedrag in de sport

Marijke Fleuren, adjunct directeur van de hockeybond (KNHB): “Als sportbestuurders voelen wij de verantwoordelijkheid om op en rond de velden alle mensen op alle niveaus hun sport te laten beoefenen in een sportief en respectvol klimaat. Met het Manifest spreken we uit dat sportiviteit en respect een intrinsieke waarde is van de sport en dat wij als sportbestuurders er alles aan gaan doen om dat voor iedereen zichtbaar te maken.”

“Sportiviteit en respect is veel breder dan het aanpakken van bijvoorbeeld fysiek wangedrag. Het gaat ook over op tijd komen, je aan afspraken houden, het gedrag dat mensen op en om de velden vertonen, verantwoordelijkheid nemen als dingen niet goed gaan en aandacht geven aan anderen. Juist de sport, het middel bij uitstek om sociale cohesie te versterken, moet hier het goede voorbeeld geven.”

Sinds 2009 hebben de sportbonden samengewerkt om met elkaar te analyseren en vast te stellen hoe sportbestuurders grip kunnen krijgen op het thema. De overhandiging van het Manifest vormt het sluitstuk van dit traject, maar is tevens het startschot van de bekendmaking van de actieplannen van de verschillende bonden. Deze plannen geven aan hoe sportbestuurders concreet aan de slag kunnen. 

In de plannen zijn ondermeer roadshows voor verenigingsbestuurders opgenomen, waarin zij zelf het belang van sportiviteit en respect en hun eigen rol daarin kunnen ontdekken. Bij alle bonden staat het verbeteren van de spelregelkennis bij de junioren hoog op de agenda. Kennis van de regels blijkt een belangrijke peiler te zijn om gewenst gedrag op en rond het veld te bevorderen. 

Het Manifest is ondertekend door de KNVB (voetbal), NHV (handbal), KNKV (korfbal), NIJB (ijshockey), KNHB (hockey), NBB (basketball), NRB (rugby), KNZB (waterpolo), KNBSB (baseball en softball), KNWU (wielrennen) en de Nevobo (volleybal).

Noot voor de redactie:

BizPress.nl