Scheepvaart in gevaar door daling vrachtprijzen

De crisis heeft bijna alle marktspelers binnen de scheepvaartindustrie geraakt. En hoewel de vrachtverkopen na de crisis langzaam weer toenemen, verwacht driekwart van de respondenten dat de vrachtprijzen in de komende 12 maanden verder zullen afnemen. Met alle gevolgen van dien. Afhankelijk van het soort vrachtschip verwacht de markt herstel naar het niveau van voor de crisis niet eerder dan half 2011/begin 2012 en voor sommige soorten schepen zelfs eind 2012. 

Consolidatie scheepvaartindustrie
“Deze cijfers zijn ook op Nederland toepasbaar. Door de afnemende prijzen zullen de concurrentie en de markconcentratie verder toenemen. Het komende jaar voorzien wij dan ook een consolidatieslag in de scheepvaartindustrie,” aldus Seyger. Bedrijven in de scheepvaartindustrie zullen steeds vaker uitwijken naar het buitenland of zich richten op schaalvoordeel door middel van krachtenbundeling. 

Financiering
Seyger: “Ook de scheepsfinanciering zal drastisch veranderen. Scheepvaartfondsen zijn de afgelopen periode in elkaar gestort en banken hebben massaal hun leningvoorwaarden aangescherpt. In de toekomst zullen borgvereisten zoals kredietverzekeringen steeds belangrijker worden, terwijl daarentegen garantstellingen vanuit de overheid een minder grote rol gaan spelen.” Op dit moment zit ongeveer 29% van het scheepskredietportfolio van banken in onder andere herstructurering of liquidatie, wat neer komt op ongeveer 23,7 miljard euro. Met betrekking tot de maatregelen die hun klanten uit de scheepvaartindustrie hebben genomen om de crisis het hoofd te bieden, zijn de banken hoofdzakelijk ontevreden. Volgens deze banken moet er vooral actie genomen worden in het liquiditeitsmanagement, operationele kosten en strategische acties. “Een sanering lijkt de komende jaren dan ook onafwendbaar,” besluit Seyger.

Over het onderzoek
Met dit onderzoek toont Roland Berger welke maatregelen de scheepvaartindustrie heeft genomen om de crisis te overleven en welke uitdagingen nog in het verschiet liggen. Aan het onderzoek deden alle belangrijke stakeholders in de scheepvaartindustrie in Duitsland mee. In het totaal werden tussen juli en augustus 2010 200 respondenten ondervraagd uit charter shipping-bedrijven, line shipping-bedrijven, issuing-bedrijven en banken. De respondenten uit het onderzoek van Roland Berger vertegenwoordigen meer dan 1.000 schepen, meer dan 3 miljard euro aan leningen in de afgelopen vijf jaar en een totale lening van meer dan 80 miljard euro.

Roland Berger Strategy Consultants
Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau, met ruim 2.100 medewerkers in 36 kantoren, verspreid over 25 landen in de wereld. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs en wereldwijd tot de top-5. Roland Berger werd in 1967 in München 

opgericht en in 2002 opende zij haar Nederlandse kantoor. Sinds deze oprichting groeide de Nederlandse vestiging naar meer dan 70 medewerkers actief in de Nederlandse markt. Zie ook www.rolandberger.nl.  

– Einde bericht –

BizPress.nl