SBB positief over aandacht kabinet voor leven lang ontwikkelen


Minister Koolmees (SZW) en minister Van Engelshoven (OCW) informeerden de Tweede Kamer op 27 september via een kamerbrief over de hoofdlijnen van de aanpak voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). In een eerste reactie zijn onderwijs en bedrijfsleven, verenigd in SBB, positief over het feit dat hiermee een werkagenda in gang wordt gezet. De brief aan de Tweede Kamer bevestigt de kansen die de inzet van de mbo-infrastructuur voor een leven lang ontwikkelen biedt. Tegelijkertijd vragen de samenwerkende partijen wel duidelijkheid over de benodigde middelen om het plan ten uitvoer te brengen.

Duovoorzitter van SBB Ton Heerts: “Het mbo heeft alle kennis en middelen in huis om ook een cruciale rol te spelen in het bij- en omscholen van werkenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee blijven of worden ze wendbaar op de snel veranderende arbeidsmarkt. Op de korte termijn kan het mbo ook bijdragen aan het terugdringen in de huidige tekortsectoren, bijvoorbeeld in zorg, techniek, defensie, politie en horeca. Natuurlijk begint een leven lang ontwikkelen al voor jongeren die vanuit het voortgezet onderwijs het mbo instromen en een mooie toekomst voor zich hebben. Laten we zorgen dat zij een leven lang ontwikkelen, na het halen van hun beroepsdiploma, als heel natuurlijk gaan zien.”

Het kabinet noemt in haar aanpak de pilots met mbo-certificaten. Werkenden en werkzoekenden hebben al de mogelijkheid om in het niet-bekostigde onderwijs een keuzedeel te volgen en met een mbo-certificaat af te ronden, bijvoorbeeld als bijscholing voor de energietransitie. Momenteel onderzoekt SBB met een aantal pilots of de certificaten ook kunnen worden verbonden aan arbeidsmarktrelevante  onderdelen van opleidingen. Bovendien werkt SBB op verzoek van het kabinet aan een plan voor praktijkverklaringen voor werkenden en werkzoekenden die geen volledig diploma kunnen behalen.

Duovoorzitter van SBB Ineke Dezentjé Hamming: “Een constructieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is cruciaal om de uitdagingen waar de arbeidsmarkt de komende jaren voor staat het hoofd te bieden. Mbo-certificaten en straks ook mbo-verklaringen zijn prachtige middelen voor werkenden en werkzoekenden om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken, voor een leven lang ontwikkelen. Maar laten we ook aandacht houden voor de mogelijkheden en beschikbaarheid van leerbanen. Met zijn eeuwenoude historie is de bbl het meest beproefde systeem voor praktijkleren – voor jongeren, maar net zo goed voor werkenden en werkzoekenden.”

In de kamerbrief verzoekt het kabinet SBB om het ‘bbl-offensief’ dat is gericht op het vergroten van het aantal leerbanen voort te zetten. Speciale aandacht gaat uit naar opleidingen op niveau 2, naar sectoren waarin de bbl van oudsher minder sterk is geworteld en naar sectoren die te maken hebben met tekorten, zoals de zorg.

BizPress.nl