Sander Mager nieuw bestuurslid Unie van Waterschappen


Sander Mager is toegetreden tot het bestuur van de Unie van Waterschappen. De ledenvergadering van de Unie van Waterschappen heeft hem op 11 oktober benoemd. Als bestuurslid van de Unie gaat hij aan de slag met de thema’s waterkwaliteit, duurzaamheid en vergunningverlening en handhaving. 

Sander Mager is dagelijks bestuurslid bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht en treedt per direct toe tot het bestuur van de Unie van Waterschappen. Mager is de opvolger van Ingrid ter Woorst die in mei afscheid heeft genomen als bestuurslid.

Blik op de toekomst

Sander Mager: “Water is voor mij de drijvende kracht achter duurzame ontwikkeling. De waterschappen spelen daarom een belangrijke rol als het gaat om de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen rondom duurzaamheid. Door samen op te trekken kunnen we het verschil maken. Daarom zet ik mij als bestuurslid van de Unie de komende jaren graag in voor goede samenwerking, een goede waterkwaliteit en voor alles dat in of bij het water leeft.” 

Waterkwaliteit en duurzaamheid 

Bij de Unie van Waterschappen neemt Mager de portefeuilles waterkwaliteit, waterketen, emissiebeheer, duurzaamheid (grondstoffen en circulaire economie) en vergunningverlening en handhaving op zich. Bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft hij een vergelijkbare portefeuille. Mager was al lid van de commissie Waterketen en Emissies van de Unie van Waterschappen. 

Sander Mager is ecoloog en sinds juni 2019 maakt hij deel uit van het dagelijks bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Sinds 2015 was hij al actief als algemeen bestuurslid bij dit waterschap namens de partij Water Natuurlijk.

BizPress.nl