Resultaten van het IMPACTt-onderzoek tonen dat Agendia-tests consequent informatie verschaffen voor de behandelplanning en het vertrouwen van de


IRVINE, Californië en AMSTERDAM, 19 februari 2020 /PRNewswire/ — Agendia, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2723331-1&h=3228626659&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2723331-1%26h%3D1457418121%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252F%26a%3DAgendia%252C%2BInc.&a=Agendia%2C+Inc.], een wereldleider op het gebied van precisie-oncologie voor borstkanker, heeft vandaag aangekondigd dat BMC Cancer resultaten heeft gepubliceerd van het IMPACt-onderzoek. In het onderzoek werden veranderingen gemeten in zowel de behandelbeslissingen als het vertrouwen van de arts bij het gebruik van de MammaPrint®- en BluePrint®-testen ter ondersteuning van het medisch management voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium.

https://mma.prnewswire.com/media/1044036/Agendia_MammaPrint_BluePrint_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1044036/Agendia_MammaPrint_BluePrint_Logo.jpg]

Omdat borstkanker niet een enkele ziekte is, zijn er sterke variaties in de resultaten en respons op de therapie van patiënt tot patiënt in functie van biologie, wat niet altijd tot uiting komt in standaard klinische en pathologische kenmerken. Genomische testen worden steeds meer gebruikt om een beter begrip te krijgen van deze verschillen met als doel de resultaten voor de patiënt te verbeteren. MammaPrint is een 70-gen handtekening die duidelijkheid biedt over het risico van herval van een patiënt, terwijl BluePrint een 80-gen handtekening is die verder reikt dan het oppervlak van de tumor en het functionele pad toont dat zijn groei aandrijft. Het IMPACTt-onderzoek was gericht op het evalueren van de rol van genomische profilering in de behandelplanning en de mate van vertrouwen van de arts bij het gebruik van de MammaPrint- en BluePrint-testen.

“Gebruikmakend van Agendia’s uitgebreide genomische profileringsinstrumenten vergroten we ons begrip van de tumorbiologie van een individu”, aldus Hatem Soliman, MD. “Het is belangrijk om te evalueren hoe die informatie invloed heeft op de behandelplanning in een feitelijke klinische omgeving.”

IMPACt registreerde prospectief 452 patiënten tussen november 2015 en augustus 2017. In de groep in de echte wereld herclassificeerden MammaPrint en BluePrint 40% van de pathologische subtypen van tumoren. Dit benadrukt het nut voor een BluePrint-moleculair subtyperingsprofiel in borstkanker in een vroeg stadium en een meer gepersonaliseerde benadering van de behandeling voor patiënten. De studie toonde ook aan dat de behandelplannen van artsen voor patiënten consequent waren met hun MammaPrint-resultaten in 89% van de gevallen, wat het gebruik van deze handtekening ondersteunde om geïnformeerde behandelbeslissingen in de klinische praktijk te nemen. Voor patiënten met een klinisch hoog risico voor wie chemotherapie aanvankelijk werd aanbevolen, was er een vermindering van 60% in het gebruik van chemotherapie wanneer patiënten door MammaPrint als laag-risicopatiënten werden geclassificeerd. Omgekeerd, wanneer klinisch laag-risicopatiënten een hoog risico genomisch profiel hadden, werd chemotherapie toegevoegd aan het behandelplan in 60% van de gevallen waarin dat aanvankelijk niet was opgenomen.

Bovendien rapporteerden artsen meer vertrouwen in hun behandelbeslissingen voor 72% van de gevallen na ontvangst van de MammaPrint-resultaten, ter ondersteuning van de bevindingen van het PROMIS-onderzoek [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2723331-1&h=1093645453&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2723331-1%26h%3D2857960692%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjamanetwork.com%252Fjournals%252Fjamaoncology%252Ffullarticle%252F2659379%26a%3DPROMIS%2Btrial&a=PROMIS-onderzoek] in 2015, dat een verhoogd vertrouwen van de arts toonde in 79% van de behandelplannen voor patiënten. Beide studies tonen een hoge mate van zekerheid in de zin dat patiënten chemotherapie krijgen wanneer dat passend is en de geruststelling dat laag-risicopatiënten veilig kunnen afzien van chemotherapie en de bijbehorende toxiciteit.

“Het vertrouwen van de arts is een integraal onderdeel van het bepalen van het meest doeltreffende behandelplan en zorgt voor de broodnodige gemoedsrust voor onze patiënten”, aldus Robert Gabordi, MD.

“We voelen ons zeer aangemoedigd door de resultaten van dit belangrijk onderzoek dat het klinische nut van MammaPrint en BluePrint bevestigt,” zei de medische directeur van Agendia, William Audeh, MD, MS. “Dit onderstreept niet alleen de betrouwbaarheid van onze genomische testen, maar versterkt ook de cruciale rol die ze spelen bij het optimaliseren van een gepersonaliseerde behandelstrategie voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium.”

Ga voor meer informatie over deze en andere gepubliceerde studies naar: https://www.agendia.com/evidence [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2723331-1&h=1030460527&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2723331-1%26h%3D3484094158%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252Fevidence%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252Fevidence&a=https%3A%2F%2Fwww.agendia.com%2Fevidence]

Over Agendia Agendia is een moleculaire diagnostiekbedrijf dat zich inzet voor het verbeteren van klinische resultaten en de betere uitwerking van de behandeling voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium. Het bedrijf biedt momenteel twee in de handel verkrijgbare genomische profileringtests die worden verwerkt in zijn moderne faciliteit in Irvine, Californië. Ook levert Agendia een sequencing kit van de volgende generatie voor gebruik door lokale laboratoria buiten de Verenigde Staten.

MammaPrint®, de 70-gen hervaltest voor borstkanker, is de eerste door de FDA goedgekeurde test betreffende het risico op herval die wordt geschraagd door intercollegiaal getoetste, prospectieve resultaatgegevens en die is opgenomen in zowel nationale als internationale behandelingsrichtlijnen. BluePrint®, de 80-gen moleculaire subtyperingstest, is een commercieel verkrijgbare test die de onderliggende biologie van een tumor evalueert om te bepalen wat de groei aandrijft. Samen bieden MammaPrint® en BluePrint® een uitgebreid genomisch profiel om artsen te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen in de pre- en postoperatieve behandelsituaties. Door op bewijs gebaseerde, nieuwe genomische tests te ontwikkelen, streeft Agendia ernaar de evoluerende klinische behoeften van borstkankerpatiënten en hun artsen te ondersteunen.

De tests van Agendia kunnen worden besteld op kernbiopsieën of chirurgische monsters en de resultaten worden verstrekt in amper 5-7 dagen om voor beter geïnformeerde pre- en postoperatieve behandelbeslissingen te zorgen. Ga voor meer informatie over Agendia’s tests en lopende onderzoeken naar www.agendia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2723331-1&h=2727398748&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2681742-1%26h%3D200554492%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252F%26a%3Dwww.agendia.com&a=www.agendia.com]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1044036/Agendia_MammaPrint_BluePrint_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2723331-1&h=2882299760&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2723331-1%26h%3D2178979417%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1044036%252FAgendia_MammaPrint_BluePrint_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1044036%252FAgendia_MammaPrint_BluePrint_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1044036%2FAgendia_MammaPrint_BluePrint_Logo.jpg]

CONTACT: Dina Scaglione, Director, Marketing, 949.910.9401, Dina.scaglione@agendia.com

Web site: http://www.agendia.com/

BizPress.nl