Record prijs zeldzame gouden munt West Indische Compagnie in Brazilië


Nederlandse noodmunten geslagen in Pernambuco(Brazilië). Pernambuco, in 1630 door Admiraal Loncq veroverd, bleef slechts korte tijd in handen van de G(eoctrooieerde) W(estindische) C(ompagnie). Na het vertrek van Joan Maurits van Nassau in 1644 begonnen de Portugezen, die in 1640 de Spanjaarden uit hun land verdreven hadden, met het veroveren van Nederlandse bezittingen in Brazilië. Desondanks wisten de Hollanders nog 9 jaar op hun laatste bolwerk, het Recife van Pernambuco, stand te houden. In deze periode werden daar gouden en zilveren noodmunten geslagen, die thans uiterst zeldzaam zijn. Een zeldzame Nederlandse munt met Brasil als opschrift.

Vandaag 24 november ter veiling in Weesp op de Nederlandsche Muntenveiling bracht dit de recordprijs op van € 31.000,=

De munt zal gelukkig voor het publiek toegankelijk blijven daar deze is aangekocht is door het Teylersmuseum in Haarlem.

BizPress.nl