Reactie Aruba op uitlatingen van Knops in het AD


De Gevolmachtigde Minister van Aruba Guillfred Besaril is verbaasd over de uitlatingen van Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelatie die gemaakt zijn op de website van het Algemeen Dagblad d.d. 16 maart 2018.

De Gevolmachtigde Minister wil namens het Kabinet Wever-Croes de volgende reactie op de  uitlatingen van de staatssecretaris.

Besaril: “Aruba heeft sinds 4 maanden een nieuwe regering die een enorme financiële chaos heeft aangetroffen. De nieuwe regering werd geconfronteerd met de realiteit dat de voormalige regering met cijfers manipuleerde, ondanks het financieel toezicht vanuit Nederland.

De nieuwe minister president Evelyn Wever-Croes heeft meteen het Koninkrijk geïnformeerd over de omvang van het werkelijk probleem: een schuld die in 8-jaar Kabinet Mike Eman is verhoogd van 42% naar 90%! De regering van Aruba is meteen aan de slag gegaan, en heeft om meer tijd gevraagd en heeft afgesproken met de Rijksministerraad dat uiterlijk 30 april een goedgekeurde begroting 2018 zal liggen.

Daar houden wij ons aan en alles loopt volgens planning. Aruba heeft voor het eerst in de geschiedenis een positief bericht ontvangen van het toezichtsorgaan Caft: “een eerste betekenisvolle stap” voor het Caft en waarin alle eerdere adviezen duidelijk stond opgenomen dat de plannen van de voormalige regering niet realistisch waren, is het Caft nu van mening dat de plannen van het kabinet Wever-Croes wel realistisch zijn.

De aankondiging van de Staatssecretaris was niet geheel onverwachts. Immers, de voormalige regering van Aruba, kabinet Mike Eman II heeft niet eenmaal, maar wel driemaal de wet overtreden waardoor een aanwijzing kon worden gegeven. De begroting 2018 was niet tijdig ingediend, het tekort over 2017 zesmaal hoger dan wettelijk toegestaan en het tekort voor 2018 welke door het kabinet Mike Eman werd gecreëerd is 12 maal hoger dan wettelijk toegestaan! Reden te over voor een aanwijzing en toch heeft de Rijksministerraad toen niet gedreigd met een aanwijzing.

De aankondiging van Staatssecretaris Knops komt in zoverre wel als een verassing aan omdat de regering van Aruba thans in onderhandeling is met Nederland over het pad tot herstel. De aankondiging verandert hier niets aan, het is meer een vastlegging van een afspraak.

Wij kennen de financiële uitdagingen en het neemt moed en visie om deze te overwinnen. Wij hebben een verantwoordelijk pad opgesteld hoe wij hieruit zullen komen, zodat wij er sterker uit komen. Wij blijven ons daarop concentreren omdat voor ons in Aruba de mens centraal staat en de mens verdient dat de financiële problemen worden opgelost.

Wij werken niet alleen aan het aanpakken van de financiële problemen, onze uitdaging is veel groter. Wij werken aan de transformatie van slecht bestuur naar deugdelijk bestuur. We moeten voorkomen dat de slechte voorbeelden van voormalige ministers die van corruptie verdacht worden, zich herhalen. Integriteit is voor het kabinet Wever-Croes een speerpunt van haar beleid,” aldus Gevolmachtigde Minister Besaril.

BizPress.nl